<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avgiftsendringer i revidert budsjettet

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes

Dagens forslag til revidert nasjonalbudsjett innebærer en reversering av flere særavgifter som ble vedtatt i fjor høst, men som kanskje ikke var så godt gjennomtenkte. Det er også noen andre mindre justeringer.

Poseavgiften skrotes

Det kommer vel ikke som en overraskelse på noen at den utskjelte poseavgiften ikke gjennomføres.

Veibruksavgift blir til økning i CO2-avgiften

Regjeringen trekker tilbake tidligere vedtak (som ikke var satt i kraft) om veibruksavgift på naturgass og LPG. Grunnen er at det ikke er teknisk mulig for avgiftsmyndighetene å skille mellom avgiftsfri og avgiftspliktig gass, i hvert fall på kort sikt. Man øker i stedet CO2-avgiften.

Fritak for biodrivstoff blir til redusert veibruksavgift på biodrivstoff

Regjeringen trekker også tilbake varslet vedtak om fritak/halv veibruksavgift for biodrivstoff. Grunnen er at man er usikker på om dette vil bli godtatt av ESA, sett i sammenheng med økningen i omsetningspåbud (pliktig andel av biodrivstoff i vanlig diesel). Man reduserer i stedet veibruksavgiften på biodrivstoff med 0,23 kr.

Fritak for CO2-avgift for hydrogenkomponenter

Det gis fritak fra CO2-avgift for hydrogenkomponent i gassblandinger, da forbrenning av hydrogen ikke innebærer utslipp av CO2.

Økning i el – avgiften

El-avgiften settes opp 0,5 øre.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provides advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - avgifter, toll og særavgifter

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Som forventet blir 350 kroners grensen ved import av varer til forbrukere fjernet. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - livestream starter kl 12

I dag kl 10 legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - hva venter vi på?

Mandag 7. oktober kl 10 legger Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Da kommer også forslag til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen