<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avskrivningsreglene for vindkraft fra 2015

‹ Tilbake til artikler

knut-ekern

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag er de for bransjen etterlengtede reglene om forbedrede avskrivningsregler for vindkraft omfattet. I tråd med høringsforslaget foreslås det lineære avskrivninger over fem år. Synspunkter i høringen er i begrenset grad hensyntatt i forslaget.

Som varslet i forslaget til Statsbudsjett for 2015 er det gjennomført en høring om nye og gunstigere avskrivningsregler for vindkraft. Formålet er å harmonisere de norske reglene med de for tiden betydelig gunstigere svenske avskrivningsreglene, noe som anses påkrevet da vi har et felles norsk-svensk elsertifikatmarked. Med vesentlige forskjellige skattemessige rammebetingelser kan en uforholdsmessig stor andel av investeringene og insentivene havne i Sverige.

Vindkraftanlegg avskrives i dag etter de alminnelige regler. I praksis vil hhv. saldogruppe d (20 %, 30 % i ervervsåret), saldogruppe g (5 %) og saldogruppe h (2 %) gjelde for de avskrivbare driftsmidlene.

Forslaget går ut på at driftsmidler i vindkraftverk, internt nettanlegg og betongfundament for vindkraftverk avskrives lineært med 20 prosent årlig, dvs. over fem år, uavhengig av når i året driftsmiddelet er anskaffet. Det er forutsatt at aktiveringspliktige påkostninger på gamle eller nye vindkraftanlegg også skal avskrives lineært over 5 år.

I tråd med det som er varslet tidligere skal de foreslåtte nye reglene ha virkning for driftsmiddel ervervet eller påkostninger foretatt fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2020. Dette er i tråd med formålet knyttet opp til elsertifikatordningen, som gjelder til 31. desember 2010. Hvis elsertifikatordningen forlenges er det i proposisjonen forutsatt at skatteregelen forlenges tilsvarende i tid.

Forslaget innebærer ikke fullstendig harmonisering med svenske regler. Fysiske driftsmidler som veier og oppstillingsplasser (som i utgangspunktet ikke er avskrivbare i Norge, men som avskrives for vindkraftverk i Sverige), samt bygg og annen infrastruktur som ikke er nevnt i forslag til lovtekst, avskrives gunstigere i Sverige enn i Norge. Det er forslått en hjemmel til å gi forskrift om avgrensningen av hvilke driftsmidler som skal avskrives etter særregelen.

Forslaget til nye regler kan ikke tre i kraft før forholdet til EØS-avtalens statsstøtteregler er avklart. ESA er notifisert ved brev av 24. april 2015. Av denne grunn er det foreslått at reglene først trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Knut Ekern

Knut Ekern

Jeg heter Knut Ekern og er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.

My name is Knut Ekern. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen