<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avskrivningsreglene for vindkraft fra 2015

‹ Tilbake til artikler

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag er de for bransjen etterlengtede reglene om forbedrede avskrivningsregler for vindkraft omfattet. I tråd med høringsforslaget foreslås det lineære avskrivninger over fem år. Synspunkter i høringen er i begrenset grad hensyntatt i forslaget.

Som varslet i forslaget til Statsbudsjett for 2015 er det gjennomført en høring om nye og gunstigere avskrivningsregler for vindkraft. Formålet er å harmonisere de norske reglene med de for tiden betydelig gunstigere svenske avskrivningsreglene, noe som anses påkrevet da vi har et felles norsk-svensk elsertifikatmarked. Med vesentlige forskjellige skattemessige rammebetingelser kan en uforholdsmessig stor andel av investeringene og insentivene havne i Sverige.

Vindkraftanlegg avskrives i dag etter de alminnelige regler. I praksis vil hhv. saldogruppe d (20 %, 30 % i ervervsåret), saldogruppe g (5 %) og saldogruppe h (2 %) gjelde for de avskrivbare driftsmidlene.

Forslaget går ut på at driftsmidler i vindkraftverk, internt nettanlegg og betongfundament for vindkraftverk avskrives lineært med 20 prosent årlig, dvs. over fem år, uavhengig av når i året driftsmiddelet er anskaffet. Det er forutsatt at aktiveringspliktige påkostninger på gamle eller nye vindkraftanlegg også skal avskrives lineært over 5 år.

I tråd med det som er varslet tidligere skal de foreslåtte nye reglene ha virkning for driftsmiddel ervervet eller påkostninger foretatt fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2020. Dette er i tråd med formålet knyttet opp til elsertifikatordningen, som gjelder til 31. desember 2010. Hvis elsertifikatordningen forlenges er det i proposisjonen forutsatt at skatteregelen forlenges tilsvarende i tid.

Forslaget innebærer ikke fullstendig harmonisering med svenske regler. Fysiske driftsmidler som veier og oppstillingsplasser (som i utgangspunktet ikke er avskrivbare i Norge, men som avskrives for vindkraftverk i Sverige), samt bygg og annen infrastruktur som ikke er nevnt i forslag til lovtekst, avskrives gunstigere i Sverige enn i Norge. Det er forslått en hjemmel til å gi forskrift om avgrensningen av hvilke driftsmidler som skal avskrives etter særregelen.

Forslaget til nye regler kan ikke tre i kraft før forholdet til EØS-avtalens statsstøtteregler er avklart. ESA er notifisert ved brev av 24. april 2015. Av denne grunn er det foreslått at reglene først trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

                                                                       ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Knut Ekern.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen