<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bør det gis straff der man retter feil på egen hånd?

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes

I forslaget til ny skatteforvaltningslov er det foreslått å lovfeste at bedrifter skal slippe tilleggsavgifter dersom man på eget initiativ retter feil som er gjort. Vi er samtidig kjent med at tollmyndighetene i en rekke saker den siste tiden har skjerpet straffereaksjonene i slike saker. Dette henger ikke på greip!

Forrige uke ble forslaget til ny skatteforvaltningslov fremmet for Stortinget. Loven skal gjelde for alle typer skatter, og regjeringen foreslår blant annet at det lovfestes at skatteyterne skal slippe tilleggsavgift dersom man selv retter tidligere uriktig skatterapportering. Dette er et godt forslag, som fremmer korrekt egendeklarering, og som hindrer hardhendt og urimelig sanksjonering ved uforvarende feil som skatteyterne er dømt til å gjøre fra tid til annen.

Samtidig har vi i flere saker sett at tollmyndighetene har skjerpet tonen overfor bedrifter som etter vårt syn gjør sitt beste for å oppfylle gjeldende regler. Det har vært ilagt bøter på flere millioner kroner for forsinket eller feilaktig deklarering av moms ved import, selv om importøren har hatt full fradragsrett for import-momsen og staten derved ikke har tapt en eneste krone. Vi snakker her om store og seriøse bedrifter som gjennom egne prosedyrer har avdekket at det er blitt gjort feil, men som til takk får bøter i en størrelsesorden som ellers bare er forbeholdt alvorlig økonomisk kriminalitet.

Tollmyndighetene er altså i utakt med regjeringens og departementets generelle politikk på området, og praksisen er etter vårt syn også uheldig for myndighetene selv. Dette er jo i realiteten en oppfordring til å unnlate å rette opp i eventuelle feilskjær, og det kan da ikke være i myndighetenes interesse! Man kan nesten mistenke tollmyndighetene for å være ekstra strenge den siste tiden, siden disse oppgavene snart vil falle bort på grunn av etatenes omorganisering.

Den nye skatteforvaltningsloven vil sannsynligvis tre i kraft i 2017. Tollmyndighetene bør imidlertid gjeninnføre prinsippet om å unnlate tilleggsavgift ved egenretting allerede nå, da gjeldende regelverk ikke er til hinder for en slik næringsvennlig løsning, og prinsippet er politisk ønsket.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Virkningen av DAC 6 - Webcast

Meld deg på vår neste webcast, tirsdag 28. april 2020, 15:00-16:00. Denne gangen er det fokus på virkningen av DAC6 - EU-direktivet om ...

Les artikkelen