<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit – betydning for skatt i Norge mm

brexit-illustrasjon-1 ‹ Tilbake til artikler

 

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at det på kort sikt blir enighet om en avtale mellom UK og EU om Brexit. Norske skattemyndigheter har derfor samlet informasjon om hvordan No Deal vil påvirke norske skatteregler. Norske og britiske myndigheter har også inngått avtaler om borgernes rettigheter og handel mellom landene ved No Deal.

Som de fleste har fått med seg har Brexit fått en kort utsettelse, men det har foreløpig ikke ført til at man er noe nærmere en avtale. Det er derfor stor risiko for at man får et såkalt No Deal Scenario, dvs. at UK går ut av unionen uten en avtale 12. april.

Norske skattemyndigheter har oppsummert konsekvensene av dette for norsk skatt i vedlagte artikkel. Her er det mye god informasjon, både om selskapsskatt, personbeskatning og merverdiavgift. Vi gjentar ikke noe av dette i denne omgang, men vil helt sikkert komme tilbake til flere av punktene dersom det faktisk blir No Deal.

Norske og britiske myndigheter har også signert avtaler om borgernes rettigheter og om handel mellom landene i tilfelle No Deal. Målet er at forholdet mellom Norge og UK skal påvirkes så lite som mulig. Detaljene i handelsavtalen, og hvilken formell status denne har er så langt ikke kjent.

Vi gjør også oppmerksom på at hverken avtalene eller oppsummeringen fra skattemyndighetene inneholder noe om skattekonsekvenser utenfor Norge. Som vi har vært inne på i tidligere blogginnlegg, vil sannsynligvis tollprosedyrer og rapportering av moms mellom EU og UK være noe av det en del norske bedrifter først vil merke ved No Deal.

 

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar