<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit - hva skjer med trygd og trygderettigheter?

brexit-illustrasjon-1 ‹ Tilbake til artikler

Storbritannia har tidligere besluttet å melde seg ut av EU, og EU sa nylig sagt ja til å utsette uttreden fra fellesskapet til 31. januar 2020. Nå gjenstår det å se om EU og Storbritannia kommer frem til en avtale ("deal") eller om vi ender opp med en "no deal" situasjon. Avhengig av resultat vil dette få konsekvenser, også for norske og britiske borgere når det gjelder trygdeforhold.

I tilfelle Storbritannia forlater EU med en avtale

Dersom Storbritannia forlater EU med en avtale ("deal") er det avtalt overgangsregler frem til 31. desember 2020. Videre er det enighet mellom EØS/EFTA-landene og Storbritannia om en tilsvarende avtale som bygger på tilsvarende bestemmelser. Denne avtalen betyr at nordmenn som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet og/eller bor i Storbritannia på det tidspunktet landet går ut av EU, vil beholde de rettighetene de har i dag i henhold til EØS-avtalen (og vice versa). Kort sagt vil de nåværende regler som gjelder trygdekoordinering (trygdeforordning 883/2004) gjelde for personer som arbeider over landegrensene i Storbritannia og Norge. Det betyr at man for eksempel kan søke om A1 (blankett som bekrefter medlemskap i et lands trygdeordning) og at man beholder trygdeopptjening for perioder før uttredelsesdatoen. Man skal også fortsette å anvende prinsippene for likebehandling og sammenlegging.  

I tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale

Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale ("no deal") kan det få konsekvenser for trygdesituasjonen for personer som oppholder seg og arbeider i Storbritannia (og vice versa). Imidlertid har Stortinget gitt samtykke til å inngå en avtale mellom EØS/EFTA-landene og Storbritannia om å videreføre rettigheter for  EØS/EFTA borgere som bor i Storbritannia og britiske borgere som bor i EØS/EFTA-landene. Norge har tidligere inngått en bilateral trygdeavtale med Storbritannia som vil kunne komme til anvendelse, og som blant annet inneholder bestemmelser om hvor personer skal være trygdet og regler om koordinering av trygdeytelser, inkludert helsetjenester. Imidlertid er det foreløpig uavklart hvordan disse reglene vil slå ut i praksis.

Hvordan Brexit kommer til å påvirke trygdeforhold mellom Storbritannia og de ulike EU/EØS land er fremdeles uklart, og utfallet vil variere i de ulike land. Global Mobility Services i PwC Storbritannia har skrevet en artikkel hvor de gir en kort statusrapport om implikasjoner for Storbritannia og de ulike medlemslandene i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. 

                                                                         ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Kristin Jacament. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2023

Statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til skatteendringer i Statsbudsjettet 2022

Forslaget til endringer i Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl. 12:00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på ...

Les artikkelen