<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit - hva skjer med trygd og trygderettigheter?

brexit-illustrasjon-1 ‹ Tilbake til artikler

Storbritannia har tidligere besluttet å melde seg ut av EU, og EU sa nylig sagt ja til å utsette uttreden fra fellesskapet til 31. januar 2020. Nå gjenstår det å se om EU og Storbritannia kommer frem til en avtale ("deal") eller om vi ender opp med en "no deal" situasjon. Avhengig av resultat vil dette få konsekvenser, også for norske og britiske borgere når det gjelder trygdeforhold.

I tilfelle Storbritannia forlater EU med en avtale

Dersom Storbritannia forlater EU med en avtale ("deal") er det avtalt overgangsregler frem til 31. desember 2020. Videre er det enighet mellom EØS/EFTA-landene og Storbritannia om en tilsvarende avtale som bygger på tilsvarende bestemmelser. Denne avtalen betyr at nordmenn som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet og/eller bor i Storbritannia på det tidspunktet landet går ut av EU, vil beholde de rettighetene de har i dag i henhold til EØS-avtalen (og vice versa). Kort sagt vil de nåværende regler som gjelder trygdekoordinering (trygdeforordning 883/2004) gjelde for personer som arbeider over landegrensene i Storbritannia og Norge. Det betyr at man for eksempel kan søke om A1 (blankett som bekrefter medlemskap i et lands trygdeordning) og at man beholder trygdeopptjening for perioder før uttredelsesdatoen. Man skal også fortsette å anvende prinsippene for likebehandling og sammenlegging.  

I tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale

Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale ("no deal") kan det få konsekvenser for trygdesituasjonen for personer som oppholder seg og arbeider i Storbritannia (og vice versa). Imidlertid har Stortinget gitt samtykke til å inngå en avtale mellom EØS/EFTA-landene og Storbritannia om å videreføre rettigheter for  EØS/EFTA borgere som bor i Storbritannia og britiske borgere som bor i EØS/EFTA-landene. Norge har tidligere inngått en bilateral trygdeavtale med Storbritannia som vil kunne komme til anvendelse, og som blant annet inneholder bestemmelser om hvor personer skal være trygdet og regler om koordinering av trygdeytelser, inkludert helsetjenester. Imidlertid er det foreløpig uavklart hvordan disse reglene vil slå ut i praksis.

Hvordan Brexit kommer til å påvirke trygdeforhold mellom Storbritannia og de ulike EU/EØS land er fremdeles uklart, og utfallet vil variere i de ulike land. Global Mobility Services i PwC Storbritannia har skrevet en artikkel hvor de gir en kort statusrapport om implikasjoner for Storbritannia og de ulike medlemslandene i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. 

Kristin Jacament

Kristin Jacament

Jeg heter Kristin Jacament og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg er spesialist på trygde- og immigrasjonsområdet i tillegg til at jeg har vært involvert i ulike fagområder i advokatfirmaets Global Mobility avdeling. Videre har jeg lang erfaring fra offentlig og privat sektor, og jeg bistår både store globale og mindre klienter med compliance og rådgivning på trygdeområdet. Regelverket er ofte komplisert, med stadige lovendringer. Målet mitt er derfor å spre kunnskap, samt å gi gode og nyttige råd. Før jeg begynte i PwC har jeg gjennom syv år bygget opp verdifull kompetanse fra mitt arbeid i NAV Internasjonalt.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har noe du lurer på.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Oppsummering - økonomiske tiltak som følge av koronaviruset (COVID-19)

I dette blogginnlegget finner du en oppsummering av de viktigste økonomiske tiltakene som er innført eller foreslått for å dempe de ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye økonomiske tiltak i forbindelse med koronaviruset

Regjeringen har denne mandagen kommet med ytterligere strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av utbruddet av koronaviruset ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Strakstiltak i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

Regjeringen kom i går med forslag til en rekke strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av det pågående utbruddet av ...

Les artikkelen