<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit - hva skjer med trygdemedlemskapet ditt fra 1. januar 2021?

‹ Tilbake til artikler

Det nærmer seg nyttår og de ulike konsekvensene av Storbritannias uttreden av EU begynner å gjøre seg gjeldende. I løpet av det siste året har vi blitt kjent med nye regelverk som f.eks “Brexitloven”, “Separasjonsavtalen” og “Trianguleringsavtalen”. Norge og Storbritannia har i desember også inngått en midlertidig bilateral trygdeavtale som gjelder for personer som beveger seg mellom Norge og Storbritannia fra 1. januar 2021. Borgere som ved utløpet av overgangsperioden var medlem av det ene lands trygdelovgiving vil få videreført medlemskapet, forutsatt at situasjonen for vurderingen av medlemskapet er uendret. For tjenesteytere og multistate workers er situasjonen uavklart, ihvertfall regulatorisk. 

Storbritannia ble formelt utmeldt av EU 31. januar 2020, men er frem til 1. januar 2021 omfattet av en overgangsordning som gjør at de skal behandles som et EU-medlem.

Hva gjelder etter overgangsperiodens utløp den 31. desember 2020?  

Separasjonsavtalens bestemmelser om trygd innebar ingen endringer i overgangsperioden frem til og med 31. desember 2020 for de som allerede hadde medlemskap i folketrygden under opphold i Storbritannia. Overgangsperioden er snart over og hva gjelder etter 31. desember 2020? 

Det er nå klart at borgere som ved utløpet av overgangsperioden var dekket av et lands lovgivning, borgere som var bosatt i et av landene og underlagt lovgivningen der, borgere som faller inn under det enkelte lands bestemmelser om oppholdsrett, samt familiemedlemmer, etterlate og statsløse vil få videreført sitt medlemskap også etter overgangsperioden. En forutsetning er imidlertid at situasjonen som lå til grunn for vurderingen av medlemskapet er uendret. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt uttrykk for å forholde seg til en vid fortolkning av begrepet “uendret situasjon”.

Det er imidlertid verdt å merke seg at tjenesteytere (utsendte arbeidstakere) ikke er omfattet av Separasjonsavtalen om trygd selv om situasjonen deres også er “uendret”. Dette vil kunne ramme mange hundretalls utsendte arbeidstakere fra Norge til Storbritannia. Norske myndigheter har heldigvis gitt uttrykk for at de ønsker å følge internasjonale anbefalinger, slik at også denne gruppen arbeidstakere skal kunne få videreført sine rettigheter etter 31. desember 2020. Mye er fortsatt uavklart regulatorisk for denne gruppen. Rent praktisk vil likevel arbeidstakere som før 31. desember 2020 var utsendt fra Norge til Storbritannia fortsatt kunne opprettholde sitt norske trygdemedlemskap, samt kunne søke om å forlenge sitt pliktige medlemskap i folketrygden. Alternativt vil tjenesteyterne bli omfattet av bestemmelsene i den midlertidige bilaterale trygdeavtalen med Storbritannia.  

Hva gjelder for personer som flytter på seg først etter 1. januar 2021?

Norge og Storbritannia ble den 7. desember 2020 enige om en midlertidig bilateral trygdeavtale som skal gjelde fra 1. januar 2021. Den midlertidige trygdeavtalen tar utgangspunkt i den gamle trygdeavtalen fra 1990. Arbeidstakere som skal utsendes fra Norge til Storbritannia etter 1. januar 2021 kan søke om å beholde norsk trygdemedlemskap etter denne avtalen. 

Situasjonen for såkalte “multistate workers”, dvs personer som arbeider i flere land er ikke helt avklart, i og med at den midlertidige trygdeavtalen ikke har bestemmelser som omhandler arbeid i flere land. I vår dialog med myndighetene er det imidlertid gitt uttrykk at det legges opp til en fortsatt fleksibel tilnærming også her. 

Merk også at maksimal utstasjoneringsperiode er begrenset til 3 år.

Norske og britiske myndigheter arbeider med å få på plass en ny bilateral trygdeavtale som forventes å regulere tjenesteytere og arbeid i flere land. Avtalen forventes å bli ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2021. 

Per tid foreligger ikke oppdaterte søknadsskjemaer hos NAV basert på Brexit situasjonen. Vi forventer at NAV Medlemskap og avgift snarlig kommer med klare retningslinjer for hvilke søknadsskjemaer etc som skal benyttes for de ulike typetilfellene.

Elisabeth Bergesen

Elisabeth Bergesen

Jeg heter Elisabeth Bergesen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC, avdelingen for Global Mobility, i Stavanger. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft.

Arbeidskarrieren startet i skatteetaten i 1999, etterfulgt av 18 års i et annet revisjons- og advokatfirma, før jeg ble PwCer i januar 2020.

Kjernekompetansen min er innenfor internasjonal mobilitet, spesielt personbeskatning, trygd, rapporteringsforpliktelser, immigrasjon og utforming av policy. Jeg har mange års erfaring med å bistå store norske og internasjonale selskaper innenfor norsk og internasjonal skatt, trygd og immigrasjon, og ønsker derfor å dele av den erfaringen som jeg har opparbeidet meg. Global mobility området er i stadig endring, og jeg liker veldig godt å sette meg inn i nye regulatoriske forhold og problemstillinger.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Kristin Jacament

Kristin Jacament

Jeg heter Kristin Jacament og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg er spesialist på trygde- og immigrasjonsområdet i tillegg til at jeg har vært involvert i ulike fagområder i advokatfirmaets Global Mobility avdeling. Videre har jeg lang erfaring fra offentlig og privat sektor, og jeg bistår både store globale og mindre klienter med compliance og rådgivning på trygdeområdet. Regelverket er ofte komplisert, med stadige lovendringer. Målet mitt er derfor å spre kunnskap, samt å gi gode og nyttige råd. Før jeg begynte i PwC har jeg gjennom syv år bygget opp verdifull kompetanse fra mitt arbeid i NAV Internasjonalt.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har noe du lurer på.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til skatteendringer i Statsbudsjettet 2022

Forslaget til endringer i Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl. 12:00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Pendling og skatt - hva må til for å oppfylle pendlervilkårene?

Pendlerreglene er et tema som jevnlig skaper utfordringer for både ansatte og arbeidsgivere. Hvorfor er det så komplisert? Eller er det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2022 - gunstig for ansatte å investere i arbeidsplassen og andre nyheter

Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi ...

Les artikkelen