<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit - hva skjer med trygdemedlemskapet ditt fra 1. januar 2021?

‹ Tilbake til artikler

Det nærmer seg nyttår og de ulike konsekvensene av Storbritannias uttreden av EU begynner å gjøre seg gjeldende. I løpet av det siste året har vi blitt kjent med nye regelverk som f.eks “Brexitloven”, “Separasjonsavtalen” og “Trianguleringsavtalen”. Norge og Storbritannia har i desember også inngått en midlertidig bilateral trygdeavtale som gjelder for personer som beveger seg mellom Norge og Storbritannia fra 1. januar 2021. Borgere som ved utløpet av overgangsperioden var medlem av det ene lands trygdelovgiving vil få videreført medlemskapet, forutsatt at situasjonen for vurderingen av medlemskapet er uendret. For tjenesteytere og multistate workers er situasjonen uavklart, ihvertfall regulatorisk. 

Storbritannia ble formelt utmeldt av EU 31. januar 2020, men er frem til 1. januar 2021 omfattet av en overgangsordning som gjør at de skal behandles som et EU-medlem.

Hva gjelder etter overgangsperiodens utløp den 31. desember 2020?  

Separasjonsavtalens bestemmelser om trygd innebar ingen endringer i overgangsperioden frem til og med 31. desember 2020 for de som allerede hadde medlemskap i folketrygden under opphold i Storbritannia. Overgangsperioden er snart over og hva gjelder etter 31. desember 2020? 

Det er nå klart at borgere som ved utløpet av overgangsperioden var dekket av et lands lovgivning, borgere som var bosatt i et av landene og underlagt lovgivningen der, borgere som faller inn under det enkelte lands bestemmelser om oppholdsrett, samt familiemedlemmer, etterlate og statsløse vil få videreført sitt medlemskap også etter overgangsperioden. En forutsetning er imidlertid at situasjonen som lå til grunn for vurderingen av medlemskapet er uendret. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt uttrykk for å forholde seg til en vid fortolkning av begrepet “uendret situasjon”.

Det er imidlertid verdt å merke seg at tjenesteytere (utsendte arbeidstakere) ikke er omfattet av Separasjonsavtalen om trygd selv om situasjonen deres også er “uendret”. Dette vil kunne ramme mange hundretalls utsendte arbeidstakere fra Norge til Storbritannia. Norske myndigheter har heldigvis gitt uttrykk for at de ønsker å følge internasjonale anbefalinger, slik at også denne gruppen arbeidstakere skal kunne få videreført sine rettigheter etter 31. desember 2020. Mye er fortsatt uavklart regulatorisk for denne gruppen. Rent praktisk vil likevel arbeidstakere som før 31. desember 2020 var utsendt fra Norge til Storbritannia fortsatt kunne opprettholde sitt norske trygdemedlemskap, samt kunne søke om å forlenge sitt pliktige medlemskap i folketrygden. Alternativt vil tjenesteyterne bli omfattet av bestemmelsene i den midlertidige bilaterale trygdeavtalen med Storbritannia.  

Hva gjelder for personer som flytter på seg først etter 1. januar 2021?

Norge og Storbritannia ble den 7. desember 2020 enige om en midlertidig bilateral trygdeavtale som skal gjelde fra 1. januar 2021. Den midlertidige trygdeavtalen tar utgangspunkt i den gamle trygdeavtalen fra 1990. Arbeidstakere som skal utsendes fra Norge til Storbritannia etter 1. januar 2021 kan søke om å beholde norsk trygdemedlemskap etter denne avtalen. 

Situasjonen for såkalte “multistate workers”, dvs personer som arbeider i flere land er ikke helt avklart, i og med at den midlertidige trygdeavtalen ikke har bestemmelser som omhandler arbeid i flere land. I vår dialog med myndighetene er det imidlertid gitt uttrykk at det legges opp til en fortsatt fleksibel tilnærming også her. 

Merk også at maksimal utstasjoneringsperiode er begrenset til 3 år.

Norske og britiske myndigheter arbeider med å få på plass en ny bilateral trygdeavtale som forventes å regulere tjenesteytere og arbeid i flere land. Avtalen forventes å bli ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2021. 

Per tid foreligger ikke oppdaterte søknadsskjemaer hos NAV basert på Brexit situasjonen. Vi forventer at NAV Medlemskap og avgift snarlig kommer med klare retningslinjer for hvilke søknadsskjemaer etc som skal benyttes for de ulike typetilfellene.

                                                                         ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Elisabeth Bergesen og Kristin Jacament.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2023

Statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til skatteendringer i Statsbudsjettet 2022

Forslaget til endringer i Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl. 12:00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på ...

Les artikkelen