<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit - moms og endringer i regnskapssystemene

per-kirknes-2 ‹ Tilbake til artikler

 

Vi har tidligere blogget om faren for No Deal i Brexit-forhandlingene, som innebærer at det ikke vil bli noen overgangsperiode. Selv om EU nå har godkjent den fremforhandlede planen, gjør situasjonen i det britiske parlamentet det fortsatt usikkert om man oppnår en avtale. En rekke konsekvenser vil da inntre umiddelbart den 29 mars klokka 23.00. Det er bare fire måneder til …

Moms og momskoder er noe de færreste synes er veldig spennende. Selve momsen er i utgangspunktet ikke en kostnad, og derfor noe økonomi/regnskaps-avdelingen bare må sørge for å få gjort riktig. De bedriftene som blir berørt av det, bør imidlertid snarest begynne å forberede seg. Endringer av momsbehandlingen gjør det som regel også nødvendig med endringer i regnskapssystemene, og det er ikke gjort over natta. Det europeiske momssystemet er også en del mer komplisert enn i Norge.

I punktene nedenfor vil vi gå inn på hva som blir annerledes i noen typiske tilfeller, dersom  det ikke blir noen Brexit-avtale. De gjelder norske virksomheter som har datterselskaper i EU, eller som er registrert for moms i EU. Norske foretak som ikke er registrert for moms i EU, blir i utgangspunktet ikke berørt.

Salg av varer fra UK til EU

Den som selger varer som transporteres fra UK til et EU-land, vil måtte gjøre endringer av både momskoder i regnskapssystemet og fakturamal, for å gjenspeile at dette fremover vil være en eksport, og ikke en Intra Community Supply. I tillegg må denne typen varetransport tollekspederes, noe det ofte vil være fornuftig å legge til rette for i systemene allerede ved mottak av ordre.

Innkjøp av varer fra EU til UK

Den som kjøper varer som transporteres fra et EU-land til UK, vil fra april måtte betale og rapportere import-mva i stedet for å rapportere innkjøpet som en Intra Community Acquisition. Det er mulig UK innfører en omvendt avgiftsberegning for import-moms tilsvarende den man har i f.eks. Norge, men per i dag har man ikke det. Uansett vil innkjøpene måtte kodes og rapporteres annerledes enn i dag.

Varehandel med utgangspunkt i andre EU-land

Det er ikke bare norske foretak som er registrert i UK som blir berørt. Dersom man har virksomhet i et annet EU, vil man også måtte gjøre tilsvarende endringer som nevnt over dersom man har leverandører eller kunder i UK.

Bruk av UK momsregistrering til andre EU-transaksjoner

Etter Brexit kan man ikke bruke en UK momsregistrering til kjøp og videresalg av varer i andre deler av EU (triangulering). Foretak som bruker en UK momsregistrering på denne måten vil måtte registrere seg for VAT i andre EU-land.

Nettsalg av varer til forbrukere

Etter Brexit vil det ikke være mulig å bruke såkalte “distance sales” rules for salg til forbrukere i UK, dvs. å legge lokal moms på i det landet der man har varelager. Dette kan gjøre at foretaket må registrere seg for moms i UK for å unngå at forbrukeren får ekstra kostnader og bryderi ved innfortolling av varen. UK vil ikke komme til å ha noen minstegrense tilsvarende den norske 350-kronersgrensen. Dersom man har varelager i UK og selger til forbrukere i andre EU-land, vil man få en forpliktelse til å registrere seg der.

Det er også flere andre spesialregler for moms i EU som gjør at man kan bli berørt, slik som f.eks. Mini One Stop Shop for salg av elektroniske tjenester til forbrukere og forenklingsregelen for salg av varer med installasjon.

Veien videre

Vår anbefaling er at bedriftene først kartlegger hvilke transaksjoner man har som berøres av en evt. No Deal. Aktuelle tiltak er blant annet endringer i regnskaps-systemene, se på behov for ekstra momsregistreringer eller muligheter for omstrukturering av supply chain.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen