<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit - Risiko for toll ved eksport av industrivarer

‹ Tilbake til artikler

Det er inngått en midlertidig avtale mellom Norge og UK for å sikre fortsatt tollfrihet mellom landene. Det blir likevel betydelige endringer fra 1. januar 2021, som norske eksportører må sette seg inn i. Det vil blant annet bli toll på mange varer som det ikke er toll på i dag.

Utfordringene

Norge og UK er i forhandlinger om en ny frihandelsavtale, og landene har også inngått en midlertidig avtale som skal gjelde inntil frihandelsavtalen er på plass. Det er derfor fristende å tro at norske eksportører ikke blir påvirket av Brexit. Dette er dessverre feil.

Problemet er at varer som blir eksportert fra Norge veldig ofte er produsert i andre land. Avtalen som gir tollfri adgang til UK gjelder i utgangspunktet bare varer som er produsert i Norge. Den gjelder ikke varer som norske bedrifter har importert fra andre steder, med mindre varene er bearbeidet videre etter de kom til Norge.

Opprinnelsesreglene i avtalen mellom Norge og UK er relativt kompliserte, og det må gjøres nærmere analyser for å fastslå de konkrete virkningene av den. Overordnet vil vi imidlertid peke på følgende sannsynlige konsekvenser for eksportører av industrivarer:

  1. En rekke varer fra Norge vil bli tollpliktige ved import til UK fra 1. januar 2021
  2. Det må gjøres konkrete analyser av hvilke eksporterte produkter som kan få norsk opprinnelse
  3. Norske eksportører må passe på at dokumentasjonen som utstedes ved eksporten ikke gir uttrykk for at varene har opprinnelsesstatus, dersom dette ikke er korrekt etter avtalen mellom UK og Norge

Konsekvensene vil variere fra eksportør til eksportør, avhengig av hvordan supply chain er satt opp, hvilken bransje man opererer i og hvilke varetyper man eksporterer. Vi tror f.eks. at oljeselskap og oljeservicenæringen vil kunne være utsatt, med et veldig stort volum av varer som beveger seg i triangelet norsk fastland - offshore - britisk fastland. Det vil her kunne bli økt behov for midlertidige tollprosedyrer, for å sikre unødvendig tollbelastning av varer som tas i land i UK på vei til sokkelen.

Vi tror en del eksportører vil få ubehagelige overraskelser til neste år. Det er imidlertid fortsatt mulig å forberede seg, og oppfordringen fra vår side er å gå gjennom egen handel med UK og analysere hvordan denne blir påvirket av Brexit så raskt som mulig. Selv om det ikke alltid vil være mulig å unngå toll, vil kunnskap om hvor man står være verdifullt. Ikke minst vil det være viktig å sørge for at man har tilstrekkelig dokumentasjon på plass for å unngå unødvendig tollrisiko. 

Vi presiserer at dersom EU og UK blir enige om en frihandelsavtale, vil dette kunne påvirke eksport fra Norge i positiv retning. På nåværende tidspunkt virker imidlertid en slik avtale ikke veldig sannsynlig.

Vi presiserer også at kommentarene i denne artikkelen først og fremst knytter seg til industrivarer, og at det er egne regler for fisk og landbruksprodukter.

Se også webinar og tidligere bloggartikler om Brexit:

https://www.pwc.no/no/kurs-og-seminar/webinarer/webinar--brexit-hva-skjer-1-januar.html

https://blogg.pwc.no/skattebloggen/brexit-hva-skjer-1.-januar

https://blogg.pwc.no/skattebloggen/skattemessige-konsekvenser-av-brexit

https://blogg.pwc.no/skattebloggen/brexit-hva-skjer-med-trygd-og-trygderettigheter

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny praksis - Skatteetaten godtar likevel MVA-fradrag i tilfeller der et selskap med et pågående byggeprosjekt tas ut av fellesregistrering

Vi har tidligere skrevet om at utmelding av fellesregistrering kan gi betydelige MVA-tap i utbyggingsprosjekter. Nå har Skatteetaten kommet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjonsretten for rus- og psykiatriboliger - viktige avklaringer i ny dom fra Gulating lagmannsrett

Skattedirektoratet har gjennom flere år hevdet at kommuner ikke har rett til momskompensasjon for såkalte rus- og psykiatriboliger. En ...

Les artikkelen