<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit - hva gjør bedriften din nå?

VAT_v2 ‹ Tilbake til artikler

VAT_v2

De siste dagers hendelser i UK gjør det mindre sannsynlig enn tidligere at UK og EU blir enige før tiden løper ut.  Klokken tikker mot 29. mars, og hva skjer egentlig ved en såkalt No Deal? Og viktigere, hva bør norske bedrifter gjøre?

Det er fortsatt uklart om det blir en avtale eller ikke, og det er fristende å avvente det endelige resultatet. Dette har vært holdningen til mange norske bedrifter lenge, men det endelige resultatet har latt vente på seg. De siste dagers hendelser gjør at vi anbefaler alle som berøres av Brexit å starte forberedelsene til en eventuell No Deal så snart som mulig. Etter vårt syn er ikke No Deal lenger et worst case scenario.

Praktiske konsekvenser av No Deal - flytting av varer over grensene

Selv om en del er uklart, er det mulig å vurdere mange av konsekvensene av No Deal allerede nå. Vi vil komme tilbake til flere av disse i senere blogginnlegg, men ser i første omgang på varetransport til og fra EU.

Dersom det blir No Deal, vil UK falle tilbake på vanlige WTO-regler for sin handel med forskjellige land. UK vil sannsynligvis i første omgang bruke tollsatser tilsvarende de som EU har, men ikke med de lettelsene som følger av EU’s frihandelsavtaler. Dette innebærer blant annet at det vil bli toll på en lang rekke varer, uansett om varene importeres fra EU-land, Norge eller andre land.

Det vil også bli full toll på varer som transporteres fra UK til EU. Også ved import til Norge vil det bli økt toll på klær og landbruksprodukter fra UK

Vi tror imidlertid at endringer i logistikk, varehåndtering og rapportering vil ha større konsekvenser for bedriftene enn selve tollen. Ved No Deal vil det bli krav om vanlige tollprosedyrer for all transport mellom UK og EU fra 29. mars kl 23.00. Det totale omfanget av disse ekstra prosedyrene antas å ville skape store praktiske vanskeligheter både for myndighetene og næringslivet. Det er f.eks. slik at 55% av varene til UK kommer fra EU, og ikke noe av denne importen blir deklarert i dag. Lettelser i tollprosedyrene, slik vi f.eks. har mellom Norge og Sverige, er avhengig av avtaler, som jo bringer oss tilbake til det svært vanskelige forhandlingsklimaet mellom UK og EU.

For bedrifter som er avhengig av tidsriktige leveranser vil logistikk og tollprosedyrer sannsynligvis bli mye viktigere enn tollsatsene. Prosedyrene er ikke lenger bare et problem for speditør/transportør, det vil kunne gjøre noe med bunnlinjen din.

Hvem blir berørt?

Forskjellige norske bedrifter vil bli berørt:

  • Selskap/konsern med etablering i UK, i form av datterselskap eller filial

  • Selskap som eksporterer varer direkte til UK

  • Selskap som sender varer til UK via EU

  • Selskap som importerer varer direkte fra UK

  • Selskap som får levert innsatskomponenter fra UK til bearbeiding eller salg  i EU

Listen kan gjøre lengre og mer detaljert. Poenget er at No Deal ikke bare får betydning for bransjer som får økt toll i en overgangsperiode.

Hva kan du gjøre?

Vi anbefaler alle å gjøre en kartlegging av konsekvenser for egen bedrift. Selv om det er en del konsekvenser det er for sent å gjøre noe med, har det en verdi for videre planlegging, budsjettering, prising mv. Å beregne de økonomiske konsekvensene av No Deal.

Dersom tidskritiske leveranser er avhengig av vareførsel til eller fra UK, bør man vurdere praktiske alternativer og tiltak som kan gjøres i forkant for å minske risikoen.

Spørsmålene bør også tas opp med leverandører av transport og spedisjonstjenester, og avtalene med disse aktørene bør gjennomgås for å sikre at din bedrift blir prioritert dersom det oppstår kapasitetsproblemer.

Det bør også gjøres en vurdering av om det er tiltak som kan redusere tollen dersom bedriften får tollkostnader som følge av No Deal. Her tenker vi både på gjennomgang av klassifiseringen av varer og spørsmål om tollverdi.

Vi mener det er på tide å våkne. De som gjør tiltak nå vil være langt bedre forberedt enn de fleste av konkurrentene!

Øyvind Neteland

Øyvind Neteland

​​Mitt navn er Øyvind Neteland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har 10 års erfaring som advokat og arbeider​ hovedsakelig med kontrakter og avtalerettslige spørsmål​. ​Jeg har lang erfaring med kontraktsforhandlinger og prosjektoppfølging fra komplekse avtaleforhold, både nasjonalt og internasjonal. Jeg​ ​​tror på at gode og balanserte kontrakter bidrar til å redusere konfliktnivået og bedre samarbeidsklimaet mellom kontrakten​s parter​.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utsatt søknadsfrist - MVA refusjon for utenlandske virksomheter

Søknadsfristen for refusjon av norsk merverdiavgift pådratt av utenlandske selskaper er utsatt for inntektsåret 2018 til 30. september ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenkling av mva systemet? Høringsfrist 29. august 2019

Som jeg tidligere har blogget om, har et utvalg satt ned av regjeringen fremmet et forslag om forenkling av avgiftssystemet. Forslaget er ...

Les artikkelen