<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Budsjettforliket 2016

‹ Tilbake til artikler

pwc-picture

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har i budsjettforliket kommet til enighet om statsbudsjettet for 2016 med enkelte endringer og merknader. Dette er endringer som kommer i tillegg til de endringene som ble foreslått i selve statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober, med endringer i tilleggsproposisjonen 30. oktober. Hvis du ønsker full oversikt over skatte- og avgiftskonsekvensene av årets budsjett kan du lese våre andre artikler her.

Varsler grønt skatteskift

På skatteområdet inneholder ikke budsjettforliket de største endringene for 2016, men det flagges at et grønt skatteskift er på trappene og at dette skal følges opp fram mot statsbudsjettet for 2017. Det grønne skiftet vil medføre økning av CO2-avgifter samtidig som det legges opp til en reduksjon av andre skatter og avgifter. I tillegg til det grønne skatteskiftet foreslåes det blant annet at opprettes et såkalt «Greenfund» som skal ha som mandat å investere i selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi. Det tas sikte på at fondet over tid får en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner.

Nedenfor gir vi en kort oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet i forbindelse med budsjetforliket.

Selskapsskatt

På selskapsskatteområdet er det ikke foreslått ytterligere konkrete endringer i budsjettforliket for 2016.

Det foreslås imidlertid at det utredes ulike modeller for skatteincentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap bl.a. basert på den svenske investeraravdrag og den britiske SEIS-ordningen. Utredninger vedrørende dette skal legges frem for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Personskatt og arbeidsgiveravgift

Det er flest endringer på personskatteområdet. Det foreslås blant annet følgende endringer:

 • Skattefrihet for sluttvederlag oppheves
 • Reduksjon av sats i trinn 1 av trinnskatten til 0,44 prosent og heving av innslagspunktet i trinn 1 med kr 1 000 til kr 159 800
 • Økt grense for fradrag til frivillige organisasjoner fra kr 20 000 til kr 25 000
 • Grense for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner økes til kr 10 000
 • Økt forsørgerfradrag med 2000 kroner
 • Skattelette ved salg av jordbrukseiendom innad i familien
 • Skattefri sats for kilometergodtgjørelse ved tjenestereiser settes ned til 3,80kr per kilometer for alle personbiler
 • Økt grense for når frivillige må betale arbeidsgiveravgift til 55 000 kroner per ansatt/ 550 000 kroner per organisasjon

Videre legges det opp til at det i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 skal utredes hva som blir konsekvensene av å utvide ordningen med skattefradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner til også å omfatte stiftelser som ikke mottar offentlig støtte.

Merverdiavgift og andre avgifter

For avgiftssystemet foreslås blant annet følgende endringer i budsjettforliket:

 • Økning av CO2- og NOx-komponent i forbindelse med en omlegging av engangsavgiften
 • Reduksjon av effektkomponent og innføring av bunnfradrag ved omlegging av engangsavgiften
 • Økt el-avgift med 1,5 øre per kWh
 • Økt avgift på flyreiser på 80 kroner per reise
 • Økt avgift på blant annet smøreolje, svovel, NOx mv.

I tillegg til forslagene for budsjettet 2016 legges det opp til at Regjeringen etter mandat fra Stortinget framover skal utrede enkelte forslag knyttet til reduksjon av elavgiften for dedikerte ladeanlegg for elektriske kjøretøy og fartøy i næring, reduksjon av veibruksavgiften på visse vilkår samt reduksjon av landingsavgiften på 25 % for fly som bruker 25 % bærekraftig biodrivstoff. Videre foreslås det å utrede dagens regelverk og tolkningspraksis når det gjelder momskompensasjon og avgrensning for utleieboliger.

Dette innlegget er skrevet av Anders Torkildsen Nytrøen.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen