<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Caymanøyene, Palau, Panama og Seychellene lagt til EUs svarteliste for skatteparadiser

‹ Tilbake til artikler

Den 18. februar 2020 presenterte EUs finansministre fire nye land som er lagt til EUs svarteliste for skatteparadiser fordi de ikke samarbeider effektivt med EU - Caymanøyene, Palau, Panama og Seychellene. Caymanøyene er det første britiske oversjøiske territoriet som ble inkludert på svartelisten.

EU introduserte den første svarteliste over skatteparadiser med 17 land den 5. desember 2017 etter en rekke skandaler hadde blitt avslørt angående skatteunngåelse av både selskaper og enkeltpersoner. Panama Papers avslørte blant annet i hvilken grad selskaper og enkeltpersoner har unngått å betale skatt og gjemt bort penger i skatteparadiser. Svartelisten ble introdusert som del av en større innsats mot skatte-minimalisering og i et forsøk på å straffe land som EU mener urettferdig tilrettelegger for slikt. Listen la press på landene til å slå ned på skatteparadiser og urettferdig konkurranse. Siden innføringen av den første svartelisten på 17 land, har listen krympet.

Den 18. februar 2020 presenterte EUs finansministre fire nye land som er lagt til EUs svarteliste for skatteparadiser fordi de ikke samarbeider effektivt med EU - Caymanøyene, Palau, Panama og Seychellene. Ministrene oppdaterte også EUs grå-liste, som inkluderer land som har lovet å rette sin skattepraksis for å unngå å bli svartelistet.

Caymanøyene er det første britiske oversjøiske territoriet som ble inkludert på listen. Panama var på den opprinnelige listen i 2017, men ble fjernet året etter. Seychellene og Palau er nykommere på listen over de som ikke har gjennomført skattereformer som oppfyller EUs standarder. De andre land i listen er: Amerikansk Samoa, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad og Tobago, De amerikanske jomfruøyene og Vanuatu.

Caymanøyene er et britisk oversjøisk territorium som betyr at det er formelt underlagt Storbritannia og ikke har en uavhengig utenrikspolitikk. Imidlertid har jurisdiksjonen betydelig selvråderett over interne forhold, og landet har gunstige regler og skattesatser for å tiltrekke selskaper og investeringer fra utlandet. EU mener at Caymanøyene, som ikke har inntektsskatt, kapitalgevinst-skatt eller selskapsskatt, ikke har de nødvendige tiltak for å forhindre misbruk av skatter. Det betyr at selskaper kan registrere seg på Caymanøyene selv om de har minimal tilstedeværelse på territoriet. Blant annet er en stor andel av verdens hedgefond formelt plassert på Caymanøyene. Landet var tidligere på en grå-liste som ga det tid til å innføre nye lover for å ta opp skattespørsmål. Krav til økonomisk substans ble imidlertid ikke innført innen den fastsatte fristen.

EUs medlemsland kan ikke være på EUs svarteliste. Svartelistede land og territorier risikerer større økonomisk kontroll og begrensede sanksjoner, først og fremst ved at de fratas tilgang til EU-midler og utviklingshjelp. I tillegg underlegges europeiske selskaper som opererer i disse jurisdiksjonene ytterligere rapporteringsforpliktelser. Caymanøyene ble listet kort tid etter at Storbritannia forlot EU. I de innledende samtalene om en ny handelsavtale med Storbritannia la EU vekt på at Storbritannia må leve opp til de samme standardene i kampen mot internasjonal skatteunndragelse som EU.

Aija Rusina

Aija Rusina

Jeg heter Aija Rusina og jeg jobber som Senior Associate i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber mest med internasjonal og nasjonal bedriftsbeskatning og internprising av multinasjonale selskaper. Jeg begynte å jobbe i PwC i august 2019 etter fullført doktorgrad ved Norges Handelshøyskole. I doktorgradsavhandlingen undersøkte jeg multinasjonale firmaers overskuddsflytting, skatteparadiser og hvordan aksjemarkedet reagerer på virksomhetenes skatteunngåelse og regelverket for å begrense overskuddsflyttingen. Jeg har tidligere jobbet med revisjon, finansiell analyse og kapitalforvaltning. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattedirektoratet følger Finanskomiteen ved fisjonssalg av aksjer

Den 13. juli i år publiserte Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse som belyser et mye omdiskutert tema det siste året, såkalt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessige konsekvenser av Brexit

Selv om Storbritannia forlot EU den 1. februar 2020, vil det ikke bli noen endring i forholdet mellom Norge og Storbritannia før 31. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen