<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

COVID-19: Betalingsutsettelse, avdragsordning og videreføring av mva-sats på 6%

‹ Tilbake til artikler

Det kan nå søkes om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav dersom man opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Det innføres også en avdragsordning for de som har fått betalinger utsatt. I tillegg har myndighetene informert om at den lave mva-satsen på 6 % vil bli videreført frem til 1. juli 2021.

Det ble tidligere i år innført en ordning for betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav i tilknytning til koronasituasjonen. Ordningen kommer i tillegg til Skattemyndighetenes vanlige adgang til å gi betalingsutsettelser og er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få utsettelse. 

Muligheten for å få betalingsutsettelse er nå forlenget til 28. februar 2021. Ordningen gjelder både nye krav og krav man tidligere har fått betalingsutsettelse for. 

Virksomheter må søke og vilkårene må være oppfylt for å få innvilget betalingsutsettelse

Det er viktig å merke seg at det er nødvendig å søke skattemyndighetene dersom man trenger og ønsker betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav. Det er et vilkår at man er “midlertidig ute av stand til å betale kravene som følge av koronasituasjonen”. En forutsetning for å få betalingsutsettelse er altså at koronasituasjonen har medført et inntektsbortfall og/eller økte kostnader som gjør at virksomheten har problemer med å innfri sine krav. Det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon på dette når man søker om betalingsutsettelse, men virksomheten må på forespørsel fra skattemyndighetene kunne legge frem slik dokumentasjon. 

Det er også viktig å merke seg at det løper forsinkelsesrente på utsatte betalinger. Forsinkelsesrenten som ilegges vil være 6 % ut 2020, og 8 % fra 1. januar 2021. 

Avdragsordning fra 1. april 2021

Det innføres også en avdragsordning fra 1. april til 1. september 2021. For å omfattes av avdragsordningen må man ha fått innvilget en betalingsutsettelse til 28. februar 2021. Det er imidlertid ikke nødvendig å søke særskilt om avdragsordningen, denne vil man automatisk være omfattet av dersom man har fått innvilget betalingsutsettelse. 

Avdragsordningen innebærer at skatte- og avgiftskravene man har fått utsatt, kan betales over seks avdrag i perioden april-september 2021. Det påløper imidlertid forsinkelsesrente i hele avdragsperioden, slik at det vil lønne seg å betale inn hele det utsatte kravet så fort virksomheten har mulighet til det. 

Videreføring av lav mva-sats på 6 %

Fra og med 1. april 2020 har den lave mva-satsen på 12 % vært redusert til 6% som en del av koronatiltakene som skal avhjelpe situasjonen for blant annet overnattings- og persontransportbransjen. Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om at den reduserte satsen på 6 % videreføres frem til 1. juli 2021. Det er imidlertid ikke fattet formelt vedtak om dette ennå. 

Vi antar at aktørene i bransjen har oppdatert sine systemer, slik at de fakturerer med riktig mva-sats. Det er imidlertid også viktig at mottaker av slike fakturaer påser at det kun fradragsføres 6 % og ikke 12 % mva, i den grad kostnaden er fradragsberettiget.

Mange av aktørene som omfattes av denne mva-satsen er svært hardt rammet av koronasituasjonen. Vi er imidlertid usikre på om redusert mva-sats er det beste tiltaket for å hjelpe virksomhetene som nå står i en vanskelig situasjon. Reiser og overnattinger er kraftig redusert som følge av tiltakene som er innført for å begrensen smitten, slik at det kan diskuteres hvor godt dette tiltaket treffer.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen