<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

COVID 19: Ordning for utsatt betaling av skatt og avgift, samt kompensasjonsordning 2 forlenges

‹ Tilbake til artikler

Vi har tidligere skrevet om ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Regjeringen har nå foreslått å forlenge denne ordningen frem til  1. juli 2021. Forlengelsen gjelder imidlertid ikke for merverdiavgift som forfaller etter 12. april 2021. Regjeringen foreslår også at kompensasjonsordning 2 forlenges ut juni 2021. 

Den midlertidige ordningen for betalingsutsettelse av skatt og avgift har lagt til rette for at bedrifter på en rask og enkel måte har kunnet få utsatt innbetalingsfrist. Ordningen skulle opprinnelig vare ut februar, med en etterfølgende avdragsordning fra 1. april. 

Ordningen foreslås nå forlenget og vil vare ut juni 2021.

Avdragsordningen får utsatt oppstart

Som en følge av forlengelsen, blir også den etterfølgende avdragsordningen utsatt. Den etterfølgende avdragsordningen vil nå gå over seks måneder regnet fra 30. juli 2021. 

Unntak for merverdiavgift

Forlengelsen vil ikke gjelde for merverdiavgift som forfaller etter 12. april 2021. Det vil si at 1. termin 2021 som forfaller til betaling 12. april er den siste mva-terminen man kan få utsettelse for. Det vil imidlertid fremdeles være mulig å søke om utsatt frist for merverdiavgiftskrav etter de ordinære reglene om betalingsutsettelse. 

Forslag til forlengelse av kompensasjonsordning 2

Den 29. januar 2021 fremmet regjeringen også nye forslag knyttet til kompensasjonsordning 2. Først og fremst, så er det foreslått en forlengelse av kompensasjonsordningen ut juni 2021. Beregning av støtte vil fortsatt beregnes for to måneder av gangen. 

Støttenivået på faste kostnader økes til 85 %

Samtidig foreslås det å øke støttenivået av de faste, uunngåelige kostnadene fra 80 til 85 prosent med virkning fra januar. Det foreslås også at omsetningsfall fra mars 2021 beregnes ved å sammenligne omsetning med samme periode i 2019. Det foreslås i denne forbindelse at omsetningen i 2019 justeres i tråd med konsumprisindeksen. 

I tillegg vil nærings- og fiskeridepartementet vurdere om det kan gis kompensasjon for regnskap utført i egen regi på sjablongmessig grunnlag.

Frist for å søke om kompensasjon

Vi gjør oppmerksom på at fristene for å søke er 14. mars 2021 for periodene september/oktober og november/desember, og 15. mai for januar/februar. Trykk HER om du ønsker mer informasjon om kompensasjonsordning 2. 

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Økt mva-fradrag ved kjøp av utstyr til hjemmekontoret grunnet covid-19

I vårt blogginnlegg av 31. august 2020 oppfordret vi Skatteetaten til å innføre et midlertidig unntak fra den ordinære forholdsmessige ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T et år senere - er du klar for fortsettelsen?

I 2020 ble SAF-T obligatorisk for alle bokføringspliktige selskaper, i 2021 ble ny online mva-registreringsløsning lansert og fra 2022 har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA kompensasjon for kommunale svømmeanlegg - positiv uttalelse fra Finansdepartementet

Det er få områder innenfor merverdiavgiftsregelverket hvor rettstilstanden er så uavklart som etter kompensasjonsloven for kommuner og ...

Les artikkelen