<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den internasjonale kampen om skattekronene

‹ Tilbake til artikler

Den internasjonale kampen om skattekronene

Etter min mening er det all grunn til å stille noen kritiske spørsmål til det arbeidet som OECD*  holder på med om dagen knyttet til BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Dette arbeidet handler kort fortalt om å  tette hull i internasjonale og nasjonale skatteregler. Siktemålet er å sikre at ikke multinasjonale selskaper kan utnytte slike skattehull til skatteplanlegging. I tillegg skal overskuddet i større grad skattlegges der den verdiskapende aktiviteten utøves. 

 

Du spør kanskje hvorfor det er grunn til å stille kritiske spørsmål ved dette. Intensjonen om en mer rettferdig beskatning er jo veldig god. Prosjektet blir også lovpriset av skattemyndighetene og i media er det stort fokus på store selskaper som betaler lite skatt. Det ropes derfor høyt om behovet for endringer. For kort tid siden gikk også vår egen skattedirektør Hans Christian Holte ut i media og sa at han var veldig optimistisk. Han pekte på at tiltakene i dette prosjektet vil føre til store endringer i muligheten til å håndheve skattereglene og ivareta landenes proveny.

Jeg er enig i at det er mye bra i dette prosjektet. Men; jeg peker samtidig på at når landene går sammen for å sikre en mer rettferdig beskatning av de multinasjonale selskapene så kan resultatet fort bli at alle ønsker en størst mulig "bit av kaken". Resultatet kan dermed bli at samme overskudd skattlegges flere ganger og at det blir skadelig dobbeltbeskatning. En slik uforutsigbar beskatning er veldig uheldig for næringslivet. I tillegg er det også fare for at de store G-20 landene sikrer seg en større del av kaken på bekostning av de små landene. Når det er de store landene i G-20 som til syvende og sist skal bestemme dette så er faren stor for at de små landene blir glemt. I Sverige har man diskutert denne faren i lengre tid og det har også vært en debatt i Riksdagen om risikoen for å tape skatteinntekter som følge av at store land som Kina, Brasil, Russland og India får gjennomslag.

Det er på høy tid at Norge også tar diskusjonen!

I en artikkel som stod på trykk i Finansavisen på lørdag 6. september skriver jeg om disse farene og at skattemyndighetene burde ha mer fokus på fordelingsvirkninger og risikoen for dobbeltbeskatning.

 *OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. OECD-kretsen består i dag av 34 land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og demokrati samt et relativt høyt inntektsnivå.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen