<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den nye normalen - hvordan organisere fremtidens arbeidsliv?

‹ Tilbake til artikler

Mange norske virksomheter opplever nå økt aktivitet i takt med at begrensningene i samfunnet løses opp. De fleste opplever samtidig at fremtiden er uviss og at den uansett ser helt annerledes ut enn den gjorde for bare noen måneder siden. Vi ser at flere strever med å avklare hvordan virksomheten skal organiseres for å passe med den nye normalen. Det er ikke så rart, all den tid den nye normalen tross alt er ny, uklar og uforutsigbar.

Tirsdag 19. mai var 372 500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV*. Det er heldigvis 17 400 færre enn for en uke siden. Slik jeg forstår NAVs statistikk er også tallet på helt arbeidsledige på vei ned, mens tallet for delvis ledige går opp. 

Tallene kan tolkes på mang en måte, men trenden tilsier at noen virksomheter har begynt å ta permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid, om ikke helt så i hvert fall delvis. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at bemanningen er på vei tilbake til den normale hverdagen vi kjente så godt før 12. Mars. Det er mye som taler for at tiltakene for å begrense smitte kan vare lenge, og at våre livsmønstre er påvirket på en slik måte at vi fra samfunnsperspektiv kan tale om en ny normal.  

Permitterte på vei tilbake 

For noen virksomheter dreier det seg om å hente tilbake arbeidstakerne til nøyaktig samme stilling som da koronaen slo til. Isolert sett er dette kurant. Samtidig reises det en rekke spørsmål av praktisk art, for eksempel; Hvor lang tid i forveien må arbeidstakerne varsles før de må stille på jobb? Hvilke arbeidstakere skal man ta tilbake på jobb fra permittering, om det ikke er plass til alle? Kanskje det riktigste er å gjøre permitteringene graderte?  

Omorganisering mot den nye normalen? 

Spørsmålet alle bør stille seg er imidlertid om det egentlig er riktig å plassere alle tilbake på nøyaktig samme plass som de var før krisen slo til. De omfattende endringene vi står overfor som samfunn tilsier at det for mange vil være hensiktsmessig å vurdere om virksomhetens organisering passer for den nye normalen.

For andre er det åpenbart at omorganisering må finne sted, for eksempel fordi de ansatte i den nye normalen ikke har riktig kompetanse, fordi virksomheten har etablert seg i nye markeder, fordi krisen har demonstrert at virksomheten har potensiale om ressursene allokeres på en annen måte, eller av en rekke andre årsaker.   

Betydningen av arbeidsgivers styringsrett ved omorganisering 

Uansett grunn står virksomhetene naturligvis ikke fritt til å omdefinere arbeidsoppgaver og flytte om på ressursene etter eget forgodtbefinnende. Arbeidsgivere må respektere rammene for arbeidsgivers styringsrett som definerer hvilke endringer arbeidsgiver ensidig kan diktere. 

Om omorganiseringen er såpass inngripende at det for eksempel er tale om endring av stilling vil det være nødvendig å gå veien om endringsoppsigelse. 

Nedbemanning

Mange virksomheter vil dessverre oppleve at den nye normalen tilsier et varig behov for redusert eller endret bemanning, og at eneste utvei for å overleve vil være kostnadskutt i form av permanent nedbemanning. Virksomheter med permitterte arbeidstakere som identifiserer et varig redusert bemanningsbehov har særlig krevende oppgaver foran seg. Både folk og organisasjon har gjerne kjent på slitasje og usikkerhet over tid, og både juridiske, strategiske, prosessuelle og HR-relaterte vurderinger må gjøres samtidig. 

Den nye normalen

Den nye normalen er usikker. Vi vet ikke hva den vil bringe og hvordan den ser ut. Jeg tror uansett at det viktigste nå er å gjøre en bred analyse og tilpasse organisasjonen dette nye bildet så godt det lar seg gjøre. 

Den som bare hadde visst hvordan den nye normalen egentlig ser ut.  

*Kilde:https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/ukentlig-statistikk-over-arbeidsledige

De strategiske, juridiske og HR-messige utfordringene som berøres ovenfor vil utdypes i vårt gratis webinar “Den nye normalen. Hvordan organisere fremtidens arbeidsliv”, 29. mai klokken 10.00. Meld deg på her. 

                                                                               ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Lene Sakariassen. 

Stian Hasli Hansen

Stian Hasli Hansen

Hei, jeg heter Stian Hasli Hansen og arbeider med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger for norske og internasjonale selskaper. Jeg har særlig erfaring med vurderinger av om arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er i overenstemmelse med krav som stilles i lover, forskrifter og tariffavtaler, og har bred erfaring med arbeidsrettslige spørsmål av internasjonal karakter. Jeg har skrevet om arbeidstid i lovkommentaren på arbeidsrett.no, og har også deltatt i oppdateringen og revisjonen av Oversikt over arbeidsretten, 4 utgave, Henning Jakhelln.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til noe du leser her på bloggen er det bare å ta kontakt.
My name is Stian Hasli Hansen and I am working with the whole specter of employment law issues for Norwegian and international companies and persons. Particularly, I have experience related to assessments of whether or not employees’ salary- and working conditions are compliant with the requirements of laws, regulations and collective agreements. Furthermore, I have in depth experience related to international employment law issues and cross border employments. I have also written about working hours in the commentary to the working environment act on arbeidsrett.no, and contributed to the update and revision of Oversikt over arbeidsrettten. 4th edition, by Henning Jakhelln.

Do not hesitate to contact me if you have any questions or comments about anything you read here on the blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Husker du å oppdatere arbeidsavtalene til dine ansatte?

Svært mange arbeidsavtaler inneholder en standardklausul om at arbeidsgiver ved feilutbetalinger mv. kan foreta trekk eller korrigeringer i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Gjennomføres disse regelendringene må de fleste arbeidsgivere endre sine arbeidsavtaler

Regjeringen foreslår nye regler i arbeidsmiljøloven for å gjennomføre EUs nye arbeidsvilkårsdirektiv. Endringene vil ha stor betydning for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppsummering - økonomiske tiltak som følge av COVID-19 - oppdatert 1. juli 2020

I dette blogginnlegget finner du en oppsummering av de viktigste økonomiske tiltakene som er innført for å dempe de økonomiske ...

Les artikkelen