<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den nye normalen - hvordan organisere fremtidens arbeidsliv?

‹ Tilbake til artikler

Mange norske virksomheter opplever nå økt aktivitet i takt med at begrensningene i samfunnet løses opp. De fleste opplever samtidig at fremtiden er uviss og at den uansett ser helt annerledes ut enn den gjorde for bare noen måneder siden. Vi ser at flere strever med å avklare hvordan virksomheten skal organiseres for å passe med den nye normalen. Det er ikke så rart, all den tid den nye normalen tross alt er ny, uklar og uforutsigbar.

Tirsdag 19. mai var 372 500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV*. Det er heldigvis 17 400 færre enn for en uke siden. Slik jeg forstår NAVs statistikk er også tallet på helt arbeidsledige på vei ned, mens tallet for delvis ledige går opp. 

Tallene kan tolkes på mang en måte, men trenden tilsier at noen virksomheter har begynt å ta permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid, om ikke helt så i hvert fall delvis. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at bemanningen er på vei tilbake til den normale hverdagen vi kjente så godt før 12. Mars. Det er mye som taler for at tiltakene for å begrense smitte kan vare lenge, og at våre livsmønstre er påvirket på en slik måte at vi fra samfunnsperspektiv kan tale om en ny normal.  

Permitterte på vei tilbake 

For noen virksomheter dreier det seg om å hente tilbake arbeidstakerne til nøyaktig samme stilling som da koronaen slo til. Isolert sett er dette kurant. Samtidig reises det en rekke spørsmål av praktisk art, for eksempel; Hvor lang tid i forveien må arbeidstakerne varsles før de må stille på jobb? Hvilke arbeidstakere skal man ta tilbake på jobb fra permittering, om det ikke er plass til alle? Kanskje det riktigste er å gjøre permitteringene graderte?  

Omorganisering mot den nye normalen? 

Spørsmålet alle bør stille seg er imidlertid om det egentlig er riktig å plassere alle tilbake på nøyaktig samme plass som de var før krisen slo til. De omfattende endringene vi står overfor som samfunn tilsier at det for mange vil være hensiktsmessig å vurdere om virksomhetens organisering passer for den nye normalen.

For andre er det åpenbart at omorganisering må finne sted, for eksempel fordi de ansatte i den nye normalen ikke har riktig kompetanse, fordi virksomheten har etablert seg i nye markeder, fordi krisen har demonstrert at virksomheten har potensiale om ressursene allokeres på en annen måte, eller av en rekke andre årsaker.   

Betydningen av arbeidsgivers styringsrett ved omorganisering 

Uansett grunn står virksomhetene naturligvis ikke fritt til å omdefinere arbeidsoppgaver og flytte om på ressursene etter eget forgodtbefinnende. Arbeidsgivere må respektere rammene for arbeidsgivers styringsrett som definerer hvilke endringer arbeidsgiver ensidig kan diktere. 

Om omorganiseringen er såpass inngripende at det for eksempel er tale om endring av stilling vil det være nødvendig å gå veien om endringsoppsigelse. 

Nedbemanning

Mange virksomheter vil dessverre oppleve at den nye normalen tilsier et varig behov for redusert eller endret bemanning, og at eneste utvei for å overleve vil være kostnadskutt i form av permanent nedbemanning. Virksomheter med permitterte arbeidstakere som identifiserer et varig redusert bemanningsbehov har særlig krevende oppgaver foran seg. Både folk og organisasjon har gjerne kjent på slitasje og usikkerhet over tid, og både juridiske, strategiske, prosessuelle og HR-relaterte vurderinger må gjøres samtidig. 

Den nye normalen

Den nye normalen er usikker. Vi vet ikke hva den vil bringe og hvordan den ser ut. Jeg tror uansett at det viktigste nå er å gjøre en bred analyse og tilpasse organisasjonen dette nye bildet så godt det lar seg gjøre. 

Den som bare hadde visst hvordan den nye normalen egentlig ser ut.  

*Kilde:https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/ukentlig-statistikk-over-arbeidsledige

De strategiske, juridiske og HR-messige utfordringene som berøres ovenfor vil utdypes i vårt gratis webinar “Den nye normalen. Hvordan organisere fremtidens arbeidsliv”, 29. mai klokken 10.00. Meld deg på her. 

Lene Sakariassen

Lene Sakariassen

Jeg heter Lene Sakariassen og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her leder jeg firmaets avdeling for forretningsjus i Oslo, et tradisjonelt fagområde som på mange måter også er beskrivende for min faglige kompetanse og bakgrunn.

Jeg har mange års erfaring som rådgiver innenfor ulike områder av forretningsjussen, men har opparbeidet meg særlig bred kompetanse innenfor arbeidsretten, selskapsretten og kontraktsretten. Nå kan man kanskje spørre seg om disse temaene er relevante på Norges Skatteblogg, men slik vi ser det er temaene nært tilknyttet hverandre, og dette skal jeg illustrere nærmere i mine kommende blogginnlegg.

My name is Lene Sakariassen and I work as a lawyer and partner in Advokatfirmaet PwC. I am currently heading PwC Legal services in Oslo, a department comprising business law in general, including corporate law, labor law, contract and commercial law, GDPR and IP.

I have more than 16 years of experience as a lawyer and legal advisor within a broad spectrum of business law, serving both national and international clients from both private and international sector.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Oppsummering - økonomiske tiltak som følge av COVID-19 - oppdatert 1. juli 2020

I dette blogginnlegget finner du en oppsummering av de viktigste økonomiske tiltakene som er innført for å dempe de økonomiske ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvordan coronaviruset kan føre til økt beskatning for utestasjonerte

For ansatte på utestasjonering vil dobbeltbeskatning ofte unngås ved bruk av ettårsregelen. Vilkårene for bruk av denne regelen vil ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidige permitteringsregler trådte i kraft 20. mars 2020

Et samlet Storting vedtok at midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer trådte i kraft  fredag 20. mars. ...

Les artikkelen