<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det amerikanske senatet godkjenner revidert forslag til skattereform

pwc.jpg ‹ Tilbake til artikler

pwc.jpg

En revidert versjon av forslaget til skattereform ble vedtatt i det Senatet den 2. desember med 51 mot 49 stemmer. Senatet vedtok flere betydelige endringer i forslaget fra Senatets finanskomité for å sikre flertall.

Hovedstrukturen i Senatets endrede skattereformforslag tilsvarer forslaget som ble godkjent av Representantenes hus den 16. november, men avviker på enkelte sentrale punkter.

Et samarbeidsutvalg fra Representantenes hus og Senatet forventes å starte arbeidet denne uken for å harmonisere de to skattereformforslagene. Når samarbeidsutvalget har kommet til enighet, må både Representantenes hus og Senatet godkjenne det endelige utkastet til lovforslag før skattereformen kan formaliseres som lov av president Trump. Kongressens republikanske ledere håper at skattereformen vil bli vedtatt innen utgangen av desember 2017.

Se vedlagte Tax Insights fra PwCs Washington National Tax Services for flere detaljer om Senatets skattereformforslag. 

Nyhetsbrev

Hilde Thorstad

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad, er partner i Advokatfirmaet PwC, og leder firmaets avdeling for shipping, offshore og oljeservice. Jeg har mer enn 18 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 18 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen