<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det er jo så enkelt…

‹ Tilbake til artikler

Bokettersyn på lønnsområdet dreier seg ofte om bedriften har håndtert reiseregninger riktig. Har man koll på hva som er skattefritt og hva som er skattepliktig? Det er spørsmålet når futen kommer.

Man tror kanskje at man har ganske gode rutiner og kjenner reglene, men så viser det seg ofte at det var ikke helt sånn.

Jeg må si at jeg selv har brukt ganske lag tid på å lære meg reglene slik at jeg forstår dem, og det er fortsatt tilfeller hvor jeg klør meg i hodet og må finlese forskrifter, selv om jeg har jobbet med dette i ganske mange år nå. Det er derfor helt legitimt å spørre: Må vi virkelig ha så vanskelige regler? Kan de gjøres enklere? Og jeg mener helt klart at siste spørsmål kan besvares bekreftende. En liten opprydning i begrepsbruken kunne vært en grei start.

Jeg skal ikke bruke dette blogginnlegget til å komme med løsninger – det krever analyse, tid og spalte(kilo)meter. Det jeg imidlertid ønsker å si noe om er konsekvenser. For hva blir konsekvensene når man bryter skattereglene på dette området? Jo, det blir endring av ligning for ansatte, det blir etterberegning av arbeidsgiveravgift og det blir tilleggsskatt… Tilleggsskatt ilegges nærmest på objektivt grunnlag dersom man har gjort feil, og har man sluntret unna eller gjort noe bevisst i forhold til å ikke etterleve reglene, så jo, enig. Men, bør man ikke på slike områder hvor reglene er så ekstremt kompliserte faktisk være forsiktige med bruk av tilleggsskatt? Jo, det mener jeg. Her bør etaten heller være opptatt av å korrigere det som har blitt feil, og deretter bistå slik at selskaper kan etterleve reglene fremover. Jeg tror det hadde skapt mer lojale og fornøyde skattytere. Selv om det i utgangspunktet er slik at regelvillfarelse ikke er en grunn som gir unntak fra tilleggsskatten, bør man faktisk ta innover seg at her er regelvillfarelse ikke særlig rart… og en mer liberal tilleggsskattepraksis på sin plass.

Jeg var faktisk borti en fortvilet lønnsmottaker (selger), hvor arbeidsgiver til slutt ble ganske forbannet fordi den ansatte stadig spurte om det virkelig var riktig at diettgodtgjørelse på hans daglige rutinereiser i sitt distrikt var skattefri. Lønningskontoret påstod hårdnakket at det var det, og ble til slutt ganske frekke i tilbakemeldingene til den ansatte. Det varte helt til bokettersynet var et faktum og regningen på arbeidsgiveravgift kom. I tillegg kom de sure ansatte og krevde sin skatt dekket av arbeidsgiver, hvilket da arbeidsgiver bare måtte ta halen mellom beina og gjøre.

Transcript av filmen                                                                                ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen