<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Diettgodtgjørelse - innstrammingene fortsetter

‹ Tilbake til artikler

bannerbildet finansbloggen

Skattemyndighetene fortsetter å justere på diettreglene og man skal som lønnsmedarbeider ha tungen rett i munnen for å få alt korrekt for året 2018. Den siste justeringen kom i juni og da var det diett med overnatting og satsene for hjemreisedagen som ble justert

Ny særavtale for staten - tilpasninger av skattereglene

Statens særavtaler ble reforhandlet rett før sommerferien 2018. Dette innebar blant annet en endring knyttet til diettgodtgjørelse på reiser med overnatting. Tidligere var det slik at man kunne få et helt døgn ekstra diettgodtgjørelse dersom reisen varte minst 6 timer inn i neste døgn. Nå er dette endret slik at man følger reglene for dagdiett i slike tilfeller. Det betyr mindre utbetalt.

Særavtalene gir regler om rettigheter og plikter for ansatte i staten, men det er mange private arbeidsgiver som benytter samme regelverk overfor sine ansatte. Det er viktig å husker på at statens særavtaler ikke er skatteregler, så skattereglene må legges oppå særavtalens regler for å finne ut hva som er skattefritt.

På grunn av endringene i særavtalen har skattemyndighetene nå foretatt en tilpasning i satsstrukturen for hva som kan utbetales skattefritt.

Skattereglene sier at diettgodtgjørelse på overnattingsreiser kan utbetales trekk- og skattefritt dersom vilkårene i statens særavtaler er oppfylt og godtgjørelsen som utbetales ikke overstiger skatteetatens forskuddssatser. Så på den ene siden må de materielle reglene for diettgodtgjørelse i særavtalene være oppfylt, mens de skattefrie satsene styres av skatteetaten. Det betyr at det vil kunne være forskjell på hva en ansatt kan få utbetalt, og hvor stor del av dette som blir skattefritt.

Hva er endringen - i et nøtteskall?

På reiser med overnatting var det (og er det) slik at man kunne få en sats pr døgn man overnatter. For hjemreisedagen var det tidligere slik at 6 timer inn i et nytt døgn ga mulighet til å få godtgjørelse for ett døgn til, og hvor mye av denne som kunne utbetales skattefritt ble styrt av den skattefrie døgnsatsen. Altså 24 t + 6 t ga to døgn med skattefri sats.

Nå er dette omgjort slik at man på dag to kun får satsen som gjelder for dagdiett (tilsvarende som på andre dagsreiser uten overnatting). Har man da 6 timer eller mer på dag to kan man altså få 1 døgnsats og 1 dagsats som gjelder for 6-12 timer. Har man 13 timer på dag to kan man få dagsatsen for "over 12 timer" for denne dagen, i tillegg til døgnsatsen for første døgn.

Eksempel

Reisen starter kl 0600 dag 1 og slutter kl 1600 dag 2: Dette gir en døgnsats + en dagsats for intervallet 6-12 timer (tidligere 2 døgnsatser)

Eksempel

Reisen starter kl 0600 dag 1 og slutter kl 2000 dag 2: Dette gir en døgnsats + en dagsats for reiser over 12 timer uten overnatting (tidligere 2 døgnsatser)

Hvor mye utgjør dette i praksis i innstramming - skattemessig?

Satsoversikt

Eksempel på hva som kan utbetales trekk- og skattefritt:

Eksempel-taper

Merk at dersom frokost er inkludert i hotellprisen så skal satsen reduseres med 20 % fra kr 569 til kr 455. Da ser regnestykket for en reise som varer 1 døgn pluss 13 timer litt “pussig” ut:

Eksempel-tjener

Her kommer man da bedre ut med dagdiett på dag to kontra de gamle regler.

Om man i henhold til sin arbeidsavtale har rett til å kreve dekning i tråd med satsene i særavtalen så må det man får utbetalt utover de nevnte skattefrie satser, innberettes som trekk- og skattepliktig.

Påspandert måltid hjemreisedagen?

Dersom man på hjemreisedagen får påspandert måltider så er det verdt å merke seg at måltidstrekk skal gjøres i diettsatsen før man får utbetalingen, og også den trekkfrie satsen må reduseres. Ved måltidstrekket er det lagt opp til at man skal benytte døgnsatsen som utgangspunkt for den prosentvise reduksjonen, selv om man kun får rett til å motta dagsats. Altså et trekk i dagsatsen som er beregnet ut fra døgnsatsen. Det virker jo kun kompliserende etter vår vurdering. Er dette kanskje en måte å si at om man på en hjemreisedag får dekket lunsj og middag, ja så har man kanskje ikke hatt noen reell merkostnad heller? Resultatet blir i alle fall i noen tilfeller at når beregnet måltidstrekk basert på døgnsats trekkes som kronefradrag i dagdiettsatsen,  så utgjør måltidstrekket mer enn selve dagdietten for hjemreisedagen. Se eksempel under .

Eksempel 1

Reisen starter kl 06.00 dag 1 og slutter kl 16.00 på dag 2. Den ansatte får påspandert lunsj og middag på dag 2.

Beregning av måltidstrekk basert på trekkfri døgnsats - 10 timer på dag 2:
Lunsj, 30 % av kr 569, altså reduksjon med kr 170
Middag, 50 % av kr 569, altså reduksjon med kr 285
Sum måltidstrekk kr 455, holdt opp mot dagdiettsats 6-12 timer, kr 297. Altså ender man opp med null utbetaling for dag 2 idet beregnet måltidstrekk blir høyere enn den trekkfrie satsen.

Eksempel 2

Reisen starter kl 06.00 dag 1 og slutter kl 19.00 på dag 2. Påspandert middag og lunsj på dag 2.

Beregning av måltidstrekk basert på trekkfri døgnsats - 13 timer på dag 2:
Sum måltidstrekk kr 455, holdt opp mot dagdiettsats over 12 timer, kr 552, som gir kr 97 i trekkfri diett for dag 2.

Satsoversikt-1

Endring fra 22. juni, betyr to regimer for 2018

Denne endringen i håndteringen av siste dag av reisen er det viktig å merke seg for alle som foretar lønnsrapportering, men også for de som utarbeider og sender inn sine reiseregninger. Dette regimet gjelder altså fra og med 22. juni 2018, mens man frem til 21. juni 2018 skal følge de gamle regler om døgnsats om man har nok timer på siste dag.

Per Einar Lunde

Per Einar Lunde

Jeg heter Per Einar Lunde og jeg jobber som skatterådgiver og manager i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er skatt på personområdet og lønnsområdet, herunder arbeidsgiver/-takerforhold. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som lønnsrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene med videre. Jeg har lang erfaring idet jeg har jobbet med skatt siden 1985, og jeg har fordelt min erfaring på Oslo likningskontor og PwC.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID19 - skatteutfordringer for ansatte og deres arbeidsgivere. Nye retningslinjer fra OECD

OECD-sekretariatet har i en nylig tolkningsuttalelse forsøkt å redusere de skattemessige virkningene av at selskap og ansatte på grunn av ...

Les artikkelen