<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitalisering av skatteområdet - Tax Tech Academy 25. og 26. mars - noen få plasser igjen!

Tax Tech Academy-1 ‹ Tilbake til artikler

Digitale plattformer og verktøy utfordrer i stadig større omfang etablerte arbeidsmetoder. For virksomheter som jobber med å digitalisere sin skattefunksjon eller andre deler av sin virksomhet er det viktig å vite hvordan “digitaliseringen” kan utnyttes effektivt og hvilke verktøy som kan brukes for å lykkes. Vi inviterer derfor til Tax Tech Academy, som er en interaktiv workshop for virksomheter som ønsker å se nye muligheter innenfor skatte- og regnskapsrapportering. 

Rammevilkårene på skatteområdet er i stadig endring og virksomheter må bruke store ressurser for å rapportere riktig. Selv om teknologi på mange måter har gjort det enklere for virksomheter å rapportere skatt (f eks elektronisk skattemelding via Altinn) har kompleksiteten ved sammenstilling og analyse av data fra ulike kilder gjort det vanskeligere for virksomhetene å rapportere riktig, sørge for tilstrekkelig kontroll og sporbarhet. Midt oppe i dette er det samtidig viktig å forstå hvordan dataene blir oppfattet av skattemyndighetene.

For å forbedre kvaliteten på data og rapportering, samt for å kunne bruke mer tid på verdiskapende oppgaver, leter mange virksomheter etter digitale verktøy som kan minske administrative byrder og gi bedre grunnlag for beslutninger og andre viktige analyser.

Av frykt for å havne på etterskudd med digitaliseringen, gjør mange virksomheter store investeringer i digitale løsninger, til tross for at man ikke vet sikkert om den aktuelle teknikken resulterer i mer effektive løsninger og verdiskapende funksjoner.

Det pågår også et arbeid på nasjonalt nivå der både skattemyndighetene og Regjeringen jobber med ytterligere tiltak for å digitalisere rapporteringen på skatteområdet.

Tax Tech Academy - interaktiv workshop for digitalisering på skatteområdet - noen få plasser igjen

Etter å ha gjort stor suksess i USA lanserte PwC Norge workshop-konseptet Tax Tech Academy i 2018. Det er et interaktivt to-dagers seminar der du gjennom praktiske oppgaver og eksempler kommer til å lære hvordan du kan effektivisere og forbedre akkurat din virksomhets skatte- og regnskapsfunksjon. Vi viser markedsledende verktøy som Alteryx, Power BI og Tableau som gjør “ikke-teknologer” istand til å digitalisere sin egen arbeidshverdag.

Mandag 26. og tirsdag 27. mars har vi noen ledige plasser igjen på vårt Tax Tech Academy i Stavanger. Her vil vi se på ulike muligheter for å analysere og automatisere store mengder data fra ulike kilder. Vi vil også se på hvordan dataene kan visualiseres på en effektiv og god måte.

Vi lover at du etter gjennomført Academy kommer til å ha en større forståelse for hvordan dataanalyser, visualisering og robotisering kan hjelpe deg i din hverdag.

Høres dette interessant ut? Meld deg på her

Obs! Det kreves ingen forkunnskaper og vi stiller med PC’er og programvare som er nødvendig. Det er kun noen få plasser igjen, så meld deg på i dag.

Vi samarbeider ikke med selskapene som eier de digitale verktøyene som benyttes.

Vil du vite mer om Tax Tech? Ta en kikk her!

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen