<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Digitalisering av skatteområdet - Tax Tech Academy 25. og 26. mars - noen få plasser igjen!

Av Trine Agathe Lorentzen , 19. mars 2019

Tax Tech Academy-1Digitale plattformer og verktøy utfordrer i stadig større omfang etablerte arbeidsmetoder. For virksomheter som jobber med å digitalisere sin skattefunksjon eller andre deler av sin virksomhet er det viktig å vite hvordan “digitaliseringen” kan utnyttes effektivt og hvilke verktøy som kan brukes for å lykkes. Vi inviterer derfor til Tax Tech Academy, som er en interaktiv workshop for virksomheter som ønsker å se nye muligheter innenfor skatte- og regnskapsrapportering. 

Rammevilkårene på skatteområdet er i stadig endring og virksomheter må bruke store ressurser for å rapportere riktig. Selv om teknologi på mange måter har gjort det enklere for virksomheter å rapportere skatt (f eks elektronisk skattemelding via Altinn) har kompleksiteten ved sammenstilling og analyse av data fra ulike kilder gjort det vanskeligere for virksomhetene å rapportere riktig, sørge for tilstrekkelig kontroll og sporbarhet. Midt oppe i dette er det samtidig viktig å forstå hvordan dataene blir oppfattet av skattemyndighetene.

For å forbedre kvaliteten på data og rapportering, samt for å kunne bruke mer tid på verdiskapende oppgaver, leter mange virksomheter etter digitale verktøy som kan minske administrative byrder og gi bedre grunnlag for beslutninger og andre viktige analyser.

Av frykt for å havne på etterskudd med digitaliseringen, gjør mange virksomheter store investeringer i digitale løsninger, til tross for at man ikke vet sikkert om den aktuelle teknikken resulterer i mer effektive løsninger og verdiskapende funksjoner.

Det pågår også et arbeid på nasjonalt nivå der både skattemyndighetene og Regjeringen jobber med ytterligere tiltak for å digitalisere rapporteringen på skatteområdet.

Tax Tech Academy - interaktiv workshop for digitalisering på skatteområdet - noen få plasser igjen

Etter å ha gjort stor suksess i USA lanserte PwC Norge workshop-konseptet Tax Tech Academy i 2018. Det er et interaktivt to-dagers seminar der du gjennom praktiske oppgaver og eksempler kommer til å lære hvordan du kan effektivisere og forbedre akkurat din virksomhets skatte- og regnskapsfunksjon. Vi viser markedsledende verktøy som Alteryx, Power BI og Tableau som gjør “ikke-teknologer” istand til å digitalisere sin egen arbeidshverdag.

Mandag 26. og tirsdag 27. mars har vi noen ledige plasser igjen på vårt Tax Tech Academy i Stavanger. Her vil vi se på ulike muligheter for å analysere og automatisere store mengder data fra ulike kilder. Vi vil også se på hvordan dataene kan visualiseres på en effektiv og god måte.

Vi lover at du etter gjennomført Academy kommer til å ha en større forståelse for hvordan dataanalyser, visualisering og robotisering kan hjelpe deg i din hverdag.

Høres dette interessant ut? Meld deg på her

Obs! Det kreves ingen forkunnskaper og vi stiller med PC’er og programvare som er nødvendig. Det er kun noen få plasser igjen, så meld deg på i dag.

Vi samarbeider ikke med selskapene som eier de digitale verktøyene som benyttes.

Vil du vite mer om Tax Tech? Ta en kikk her!

Interesseområder: Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Trine Agathe Lorentzen

Trine Agathe Lorentzen

Jeg heter Trine Agathe Lorentzen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med skattespørsmål for næringslivet og har mer enn 16 års erfaring innenfor skatterett, selskapsrett og skatteforvaltning. Før jeg startet i PwC i 2005 jobbet jeg i Skatteetaten.

Skattereglene er i stadig endring og er en viktig rammebetingelse for virksomheter i Norge. Jeg er redaktør for Norges skatteblogg og ønsker å dele nyheter, analyser og refleksjoner med deg. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller innspill til noe du ser eller leser her på Norges Skatteblogg håper jeg å høre fra deg.

God fornøyelse!

My name is Trine Agathe Lorentzen and I work as a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I work with corporate tax issues and have more then 16 years of experience with tax law, company law and tax assessment law.

The tax rules are constantly changing and are an important framework condition for businesses in Norway. I look forward to sharing news, analyses and reflections with you. If you have any comments, questions or input to something you see or read here on Norway’s Tax blog I hope to hear from you.

Enjoy!


trine.agathe.lorentzen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter