<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitalisering av skatteområdet - Tax Tech Academy 25. og 26. mars - noen få plasser igjen!

Tax Tech Academy-1 ‹ Tilbake til artikler

Digitale plattformer og verktøy utfordrer i stadig større omfang etablerte arbeidsmetoder. For virksomheter som jobber med å digitalisere sin skattefunksjon eller andre deler av sin virksomhet er det viktig å vite hvordan “digitaliseringen” kan utnyttes effektivt og hvilke verktøy som kan brukes for å lykkes. Vi inviterer derfor til Tax Tech Academy, som er en interaktiv workshop for virksomheter som ønsker å se nye muligheter innenfor skatte- og regnskapsrapportering. 

Rammevilkårene på skatteområdet er i stadig endring og virksomheter må bruke store ressurser for å rapportere riktig. Selv om teknologi på mange måter har gjort det enklere for virksomheter å rapportere skatt (f eks elektronisk skattemelding via Altinn) har kompleksiteten ved sammenstilling og analyse av data fra ulike kilder gjort det vanskeligere for virksomhetene å rapportere riktig, sørge for tilstrekkelig kontroll og sporbarhet. Midt oppe i dette er det samtidig viktig å forstå hvordan dataene blir oppfattet av skattemyndighetene.

For å forbedre kvaliteten på data og rapportering, samt for å kunne bruke mer tid på verdiskapende oppgaver, leter mange virksomheter etter digitale verktøy som kan minske administrative byrder og gi bedre grunnlag for beslutninger og andre viktige analyser.

Av frykt for å havne på etterskudd med digitaliseringen, gjør mange virksomheter store investeringer i digitale løsninger, til tross for at man ikke vet sikkert om den aktuelle teknikken resulterer i mer effektive løsninger og verdiskapende funksjoner.

Det pågår også et arbeid på nasjonalt nivå der både skattemyndighetene og Regjeringen jobber med ytterligere tiltak for å digitalisere rapporteringen på skatteområdet.

Tax Tech Academy - interaktiv workshop for digitalisering på skatteområdet - noen få plasser igjen

Etter å ha gjort stor suksess i USA lanserte PwC Norge workshop-konseptet Tax Tech Academy i 2018. Det er et interaktivt to-dagers seminar der du gjennom praktiske oppgaver og eksempler kommer til å lære hvordan du kan effektivisere og forbedre akkurat din virksomhets skatte- og regnskapsfunksjon. Vi viser markedsledende verktøy som Alteryx, Power BI og Tableau som gjør “ikke-teknologer” istand til å digitalisere sin egen arbeidshverdag.

Mandag 26. og tirsdag 27. mars har vi noen ledige plasser igjen på vårt Tax Tech Academy i Stavanger. Her vil vi se på ulike muligheter for å analysere og automatisere store mengder data fra ulike kilder. Vi vil også se på hvordan dataene kan visualiseres på en effektiv og god måte.

Vi lover at du etter gjennomført Academy kommer til å ha en større forståelse for hvordan dataanalyser, visualisering og robotisering kan hjelpe deg i din hverdag.

Høres dette interessant ut? Meld deg på her

Obs! Det kreves ingen forkunnskaper og vi stiller med PC’er og programvare som er nødvendig. Det er kun noen få plasser igjen, så meld deg på i dag.

Vi samarbeider ikke med selskapene som eier de digitale verktøyene som benyttes.

Vil du vite mer om Tax Tech? Ta en kikk her!

Tax Tech Academy_engelsk
Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utsatt søknadsfrist - MVA refusjon for utenlandske virksomheter

Søknadsfristen for refusjon av norsk merverdiavgift pådratt av utenlandske selskaper er utsatt for inntektsåret 2018 til 30. september ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenkling av mva systemet? Høringsfrist 29. august 2019

Som jeg tidligere har blogget om, har et utvalg satt ned av regjeringen fremmet et forslag om forenkling av avgiftssystemet. Forslaget er ...

Les artikkelen