<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Don’t panic! Innføring av SAF-T først fra 1. januar 2020

‹ Tilbake til artikler

Det blir obligatorisk å rapportere på SAF-T format til skatteetaten fra 1. januar 2020. For en nærmere beskrivelse av hva SAF-T er viser vi til vårt tidligere blogginnlegg.

Vedtak i julegave

Rett før jul vedtok Finansdepartementet endringer i bokføringsforskriften som innebærer at det blir obligatorisk for næringsdrivende å rapportere på SAF-T format for regnskapsperioden som starter 1. januar 2020.

Siden det har vært så mye uklarheter om ikrafttredelsestidspunktet, synes vi at det er en liten julegave fra departementet at datoen endelig kom på plass. Nå har virksomhetene et klart tidspunkt å forholde seg til og kan vurdere behovet for å finne løsninger som gjør at de er i stand til å rapportere på det standariserte formatet innen fristen.

Forventninger om utvidelse av ordningen

I første omgang er det kun krav til at hovedbok, kunde- og leverandørreskontro kan gjøres tilgjengelig i et standardisert elektronisk format. I første omgang vil SAF-T rapporteringen være relevant for momskontroller. Vi forventer utvidelser av rapporteringsforpliktelsene til andre områder.

Skatteetaten har satt ned et SAF-T forvaltningsorgan hvor Regnskapnorge og Revisorforeningen får delta. Formålet med dette organet er blant annet å vurdere behovet for nye SAF-T formater.

Basert på signaler vi har fått fra skatteetaten, er det forventet at ordningen om rapportering på standardisert format vil bli utvidet og på sikt skje mer løpende. Vi vil derfor anbefale å finne en løsning som er robust for:

- utvidelser av kravet til rapportering og

- hyppighet.

Systemleverandørene har ansvar for å legge til rette i de fleste tilfeller

Vår oppfatning er at det er systemleverandørene som skal legge til rette for at de bokføringspliktige er i stand til å overholde SAF-T kravene. Det er derfor viktig at virksomhetene går i dialog med sine systemleverandører om tidsplanen for å sikre at regnskapssystemene ivaretar kravene innen fristen. Vi anbefaler også at dere utfordrer systemleverandørene på hvordan fremtidige utvidelser ivaretas.

For de virksomhetene som har egenutviklede systemer, eller andre systemer der man ikke kan forvente at systemleverandør uten videre sikrer samsvar med SAF-T, er det nå på tide å legge en plan for hvordan man skal komme i mål innen fristen. Det er ikke er noe krav at SAF-T-rapportering må være en integrert del av eksisterende systemløsninger. Det er mulig å utarbeide rapporter på SAF-T-format med egne SAF-T-konverteringsprogrammer.

Bruk SAF-T som en brekkstang for å sikre kvaliteten i mva-rapporteringen

Selv om fristen for å være i samsvar med SAF-T først er 1. januar 2020 bør virksomhetene så fort som mulig etter at SAF-T-funksjonalitetene er på plass i regnskapssystemene gjøre kontroller av mva-innrapporteringen.

Vi anbefaler at virksomheter løpende utfører automatiserte kontroller av sitt datamateriale for å sikre kvaliteten. Basert på vår erfaring vil det være enkelt å avdekke:

- avvik mellom momsrapportering og regnskapet,

- dobbelt bokføring av fakturaer,

- riktig mva håndtering av kjøp av tjenester fra utlandet,

- bruk av riktige avgiftssatser og

- feil i fradragsføring som noen eksempler.

Feil som blir rettet før kontroll ilegges det ikke tilleggsskatt for.

***   

Dette blogginnlegget er skrevet av Marit Barth og Torkil Hindberg.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattedirektoratet avklarer SAF-T for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak

Skattedirektoratet har nylig publisert en prinsipputtalelse om kravet til SAF-T regnskap for finans- og forsikringsnæringen. Uttalelsen ...

Les artikkelen