<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Elektroniske nyhetstjenester kan bli momspliktige

synne ‹ Tilbake til artikler

Nylig blogget jeg om forslag til mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter. Som en del av forslaget inngår en forenklingsregel for samleabonnementer, hvor et avgiftspliktig element kan smitte over på resten av en pakke som ellers inneholder tjenester uten moms (fritatt). Dette kan eksempelvis føre til at kanalpakker som inneholder både avgiftspliktige TV-kanaler og fritatte nyhetskanaler, i sin helhet blir avgiftspliktige.

I høringsnotatet til forslag for mva-fritak for e-bøker og elektroniske tidsskrifter, har Skattedirektoratet foreslått en forenklingsregel for såkalte “samleabonnementer”. Forslaget virker begrunnet med at det blir enklere både for tilbydere og myndighetene at man slipper å splitte opp samleabonnementer i en avgiftsplitktig og en avgiftsfri del. ”Smitteregelen” vil føre til at samleabonnementer beholder samme pris som i dag til forbruker med 25 % moms.

For at reglene skal være like for alle elektroniske publikasjoner, foreslås det at det samme skal gjelde for elektroniske nyhetstjenester. Det er foreslått at merverdiavgiftsloven § 6-2 skal få et nytt ledd som skal lyde som følger:

Fritaket gjelder ikke dersom den elektroniske nyhetstjenesten omsettes sammen med varer og tjenester som ikke er fritatt for merverdiavgift etter kapittel 6.

Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil f.eks. TV-pakker hvor man i dag fakturerer nyhetskanalene som fritatt, bli avgiftspliktige i sin helhet. Da kunden i disse tilfellene ofte er forbrukere, antar vi at dette kan få stor betydning for bransjen. Hvis det kommersielt sett ikke er mulig å øke prisen ut til forbruker, vil den økte avgiftsbelastningen gå ut over selskapenes marginer.

Skattedirektoratet ber om høringsinstansene sitt syn på om det er ønskelig med en særregulering som dette for samleabonnementene. Vi oppfordrer derfor til å benytte seg av muligheten til å komme med innspill. Fristen er 15. februar 2019.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Oppdaterte globale tiltak på merverdiavgiftsområdet i forbindelse med COVID-19

På grunn av koronavirusutbruddet (COVID-19), innførte mange land akutte tiltak knyttet til indirekte skatt (mva, toll o.l.), for å støtte ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen