<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringer i arbeidsmiljøloven på 1-2-3

Risiko_bare negativt ‹ Tilbake til artikler

Da er Høyre, Venstre, FrP og KrF blitt enige om ny arbeidsmiljølov. Det ble avholdt en pressekonferanse i dag kl. 13.00 hvor avtalen ble fremlagt. Det har blitt stilt spørsmål, spesielt om KrF, kunne klare å bli enige basert på de forslagene som tidligere er fremsatt. Men nå har de altså blitt enige om følgende:

1. Generell adgang til midlertidig ansettelse

Det blir en generell adgang til å ansette midlertidig i 12 måneder. Dersom en etter 12 måneder velger å ikke ansette personen i fast stilling, blir det  karantene på 12 måneder.

2. Likere regler mellom det private og det offentlige

Det er klare formuleringer på at de ønsker å redusere bruk av midlertidige ansettelser i staten.  Utvalget som arbeider med tjenestemannsloven har fått et tilleggsmandat til å kunne redusere bruk av midlertidige ansettelser i staten. 

3. 4-års regelen blir til en 3-års regel

Det har tidligere vært en fire års grense for når en midlertidig ansatt skal anses som fast ansatt. Denne er nå endret til 3 år. Vi har forstått det slik at det fortsatt gjelder en 4 års grense for de som er ansatt midlertidig i prosjekter.

4. Mer søndagsarbeid

Det blir adgang til å pålegge arbeid en helgedag (søndag) ekstra. Minst hver fjerde søndag skal være fri.

5. Det kan avtales lengre dager

Det vil bli adgang til å åpne opp for ti timers arbeidsdager. Men dette må skje etter individuelle avtaler og kan ikke pålegges av arbeidsgiver. Den øvre grensen per uke blir 50 timer. Det påpekes at en gjennomsnittsberegning over en periode på åtte uker skal sikre at dagens rammer for månedsbasis og årsbasis holdes uendret. 

6. Styrket varselvern

Arbeidstilsynets rolle for å støtte opp om varslere er styrket og det innføres obligatoriske krav til varslingsrutiner.

7. Evaluering

Det er enighet at når loven har fungert en stund skal det foretas en evaluering for å se om det er behov for endringer. Det er ikke fastsatt en frist for når en slik evaluering skal skje. Det er antydet en 3 års periode, men poengtert at loven må ha fungert så lenge at man har tilstrekkelig grunnlag for å kunne evaluere den.

8. Andre endringer

  • 70 års grense for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven heves til 72 år
  • Retten til kollektivt søksmål fjernes
  • Straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven økes
  • Det innføres lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp
Dette innlegget er skrevet av Trine Lise Fromreide. 
Lene Sakariassen

Lene Sakariassen

Jeg heter Lene Sakariassen og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her leder jeg firmaets avdeling for forretningsjus i Oslo, et tradisjonelt fagområde som på mange måter også er beskrivende for min faglige kompetanse og bakgrunn.

Jeg har mange års erfaring som rådgiver innenfor ulike områder av forretningsjussen, men har opparbeidet meg særlig bred kompetanse innenfor arbeidsretten, selskapsretten og kontraktsretten. Nå kan man kanskje spørre seg om disse temaene er relevante på Norges Skatteblogg, men slik vi ser det er temaene nært tilknyttet hverandre, og dette skal jeg illustrere nærmere i mine kommende blogginnlegg.

My name is Lene Sakariassen and I work as a lawyer and partner in Advokatfirmaet PwC. I am currently heading PwC Legal services in Oslo, a department comprising business law in general, including corporate law, labor law, contract and commercial law, GDPR and IP.

I have more than 16 years of experience as a lawyer and legal advisor within a broad spectrum of business law, serving both national and international clients from both private and international sector.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny lov om vern av forretningshemmeligheter - hvordan beskytte virksomhetens verdier?

Vi har fått en rykende fersk lov om forretningshemmeligheter. Takk og lov, hilsen alle som synes sjongleringen mellom patentloven, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - ny frist, bortfall av egenandel og særregler for sesongbedrifter er endelig på plass

Skatteetaten har åpnet søknadsportalen for kompensasjonsstøttesøknader for mai. I denne bloggen tar vi kort for oss de viktigste endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til endringer i skatteloven knyttet til formuesrabatt, investorfradrag og ansattes erverv av aksjer

Den 29. mai 2020 foreslo regjeringen en rekke endringer i skatteloven for å styrke den norske økonomien i møte med følgene av ...

Les artikkelen