<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringer i den polske merverdiavgiftsloven  - 4 viktige oppdateringer for virksomheter registrert for mva i Polen

pwc.jpg ‹ Tilbake til artikler

dianageilhufe.jpg

Noen viktige endringer trådte i kraft i den polske merverdiavgiftsloven den 1. januar 2017. Hovedformålet med endringene er å sikre stabilitet i merverdiavgiftssystemet ved å redusere skattesvindel og skattemisbruk. De 4 viktigste endringene er beskrevet nedenfor.

1. Utvidelse av snudd avregning (reverse charge) på konstruksjonstjenester

Fra 1. januar 2017 gjelder snudd avregning for visse typer konstruksjonstjenester som leveres til skattepliktige personer registrert for merverdiavgift i Polen. Det betyr i praksis at både polske og utenlandske underleverandører som tilbyr konstruksjonstjenester i Polen må utstede fakturaer uten polsk moms. Denne momsen (både utgående og inngående) skal beregnes og rapporteres av kjøper. Kjøper vil ikke ha rett til å fradragsføre inngående mva hvis leverandøren uriktig beregner mva på slike tjenester. Jeg vil derfor anbefale utenlandske leverandører å kartlegge sine leveranser i Polen (f.eks. ved gjennomgang av kontrakter) for å avklare om de påvirkes av de nye reglene.

2. Elektronisk innsending av mva-melding

Plikt til å sende inn mva-melding elektronisk innføres fra og med 1. januar 2018. For enkelte enheter begynte imidlertid denne plikten allerede 1. januar 2017. Dette gjelder:

 • skatteytere forpliktet til å registrere seg i Polen for intra-Community leveranser;
 • innkjøpere og leverandører av varer og tjenester som beregner mva ved snudd avregning (reverse charge);
 • skatteytere forpliktet til å sende inn elektroniske mva-meldinger ifølge den polske loven om bedriftsinntektsskatt.

For norske selskaper innebærer dette at de må utnevne en polsk fullmektig for å sende inn elektroniske mva-meldinger på vegne av dem. Jeg vil anbefale de norske selskapene å benytte sin polske mva representant for å sende inn mva-meldinger. Alternativt, må de utenlandske skatteyterne skaffe seg tilgang til IT-systemet hos det polske finansdepartementet. Imidlertid må man være oppmerksom på at det ikke er så enkelt for utlendinger siden det trengs et polsk fødselsnummer.

3. Automatisk sletting fra det polske merverdiavgiftsregisteret

Ifølge den nåværende polske merverdiavgiftsloven kan skattemyndighetene slette en enhet fra mva registeret hvis enheten verken finnes eller kan kontaktes. Nytt fra 2017 er at skattemyndighetene kan slette en enhet uten varsel også i følgende tilfeller:

 • selskapet har oppgitt falsk informasjonen ved registrering i mva registeret;
 • skatteyteren eller dennes representanter svarer ikke på henvendelser fra skattemyndighetene;
 • ingen aktivitet i selskapet i minst seks sammenhengende måneder;
 • manglende innsendelse av mva-meldinger for en periode på seks måneder eller to kvartaler;
 • innlevering av null-mva oppgaver for en periode på seks måneder eller to kvartaler;
 • utstedelse av fakturaer som bekrefter falske transaksjoner.

Vær oppmerksom på at det også kan skje automatisk sletting av et selskap som er registrert for intra-Community formål i Polen dersom en skatteyter unnlater å sende inn EC Sales List (deklarasjon om intra-Community transaksjoner) i 3 måneder.

På grunn av de strenge kravene til levering og aktivitet, så anbefaler jeg at norske selskaper har en aktiv og god dialog med sin polske fullmektig.

4. Tilleggsskatt (straffer)

En ekstra tilleggsskatt på 30% innføres i følgende tilfeller:

 • ved rapportering av for lite utgående mva;
 • ved rapportering av for mye inngående mva; eller
 • unnlatelse av å sende inn mva-melding og innbetaling av mva.

Tilleggsskatten kan reduseres til 20%, forutsatt at skatteyteren fremlegger en korrigering av mva-meldingen eller leverer den manglende meldingen innen en gitt frist. Tilleggsskatt skal ikke ilegges dersom skatteyteren korrigerer den manglende omsetningsoppgaven før bokettersyn igangsettes.

Dessuten kan det ilegges en ekstra tilleggsskatt (tilsvarende 100% av inngående mva som fradragsføres) hvis skatteyteren har fradragsført merverdiavgift på grunnlag av falske fakturaer, fakturaer som ble utstedt av en ikke-eksisterende enhet eller fakturaer som dokumenterer kriminelle aktiviteter. På bakgrunn av de nye reglene om tilleggsskatt er det viktig å være spesielt oppmerksom på faktureringsprosedyrer i selskapet for å redusere risikoen for å bli involvert i potensiell svindel.

Diana Geilhufe

Diana Geilhufe

Jeg heter Diana Geilhufe og jobber som senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med internasjonale indirekte mva-spørsmål i mer enn 10 år. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift, med særlig fokus på internasjonale forhold og grenseoverskridende transaksjoner. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og multinasjonale selskaper fra en rekke bransjer (shipping, akvakultur, e-handel, bilindustri, industriell produksjon) med et bredt spekter av merverdiavgift rådgivningstjenester, bl.a. vurdering av mva-behandling av grenseoverskridende transaksjoner, spørsmål knyttet til mva-registrering og rapporteringsforpliktelser i Norge eller utenfor Norge. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Diana Geilhufe and I work as Manager at PwC Tax and Legal Services. My area of expertise covers international VAT advisory service. I assist clients with assessment of VAT obligations in Norway as well outside Norway. I specialize in analysis of cross-border transactions, including restructuring of supply chains from the VAT perspective. I have been with PwC since 2010, first 5 years at PwC in Poland before joining PwC Norway in 2015.

I would like to blog about my international experiences in this area. Please feel free to contact me, if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen