<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

‹ Tilbake til artikler

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden mars til juni. Det åpnes for søknader for perioden mars-april i løpet av mai. Det er ikke fastsatt en søknadsfrist for perioden ennå. For periodene september - februar er søknadsfristen 25. juni 2021. Vi forventer derfor at søknadsfristen for mars-april vil bli noe senere enn dette.

Ordningen vil i stor grad videreføres på lik linje, men det er varslet enkelte endringer i kompensasjonsordning 2 som vil gjelde fra mars og utover. Vi har omtalt de foreslåtte endringene nærmere  i denne bloggen.

Forlengelse av kompensasjonsordningen

I januar besluttet Regjeringen at kompensasjonsordningen skal forlenges ut juni. I en pressemelding foreslår Regjeringen å gjøre flere endringer i kompensasjonsordningen for perioden mars til juni, og at flere kostnader skal dekkes. Siktemålet er å øke støtte for de aller fleste små- og mellomstore bedrifter, samtidig som støtten til de aller største støttemottakerne begrenses noe. 

Redusert støttenivå for store foretak og konsern

Ved forlengelse av kompensasjonsordningen er det satt et maksimalt beløp for hvor mye tilskudd et foretak/konsern kan motta. Regnet fra mars 2021 er det foreslått at et foretak/konsern maksimalt kan motta 10 millioner euro for ordningens løpetid (kumulert maksbeløp).

Også det maksimale støttebeløpet per tilskuddsperiode er foreslått redusert fra 160 til 100 millioner kroner, fra og med mars. Innslagspunktet for avkortning av støttebeløpet er også foreslått redusert, fra 60 til 40 millioner kroner, per periode.

Videre vil kompensasjonsgraden variere mellom små og store foretak. Et foretak/konsern vil anses som stort om det har minst 50 ansatte og mer enn 10 millioner euro i omsetning eller balansesum. For store foretak/konsern vil kompensasjonsgraden settes til 70%, for små foretak/konsern settes kompensasjonsgraden til 85%.

Kompensasjon for tapt varelager

Det åpnes for å søke om kompensasjon for tapt varelager samtidig som det åpnes for søknader for perioden mars-april.

Ordningen vil dekke kostnader for tapt varelager som er gått ut på dato for virksomheter som har vært pålagt stengt eller som har vært pålagt skjenkestopp av myndighetene. Ordningen vil gjelde perioden fra november 2020.

Kostnader til offentlige tilsyn og medlemskontingent for destinasjonsselskaper

Støttegrunnlaget er videre foreslått utvidet til å omfatte medlemskontingenten til destinasjonsselskaper. 

I tillegg vil kostnader virksomheter blir fakturert av offentlige tilsyn også kunne tas inn i kostnadsgrunnlaget fra og med mars. 

Ingen formell fastsetting enda

Endringene nevnt over er fortsatt ikke fastsatt da den oppdaterte ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). 

Vi ønsker alle lykke til med søknadsprosessen og vil holde dere oppdatert på nyheter og endringer med kompensasjonsordningen. Dersom dere står fast i prosessen eller har spørsmål har Brønnøysundsregistrene åpnet en telefonvakt som er mulig å kontakte, og det finnes mye god informasjon på søknadsporten på: kompensasjonsordning.no 

Vi i PwC har en rekke dyktige medarbeidere som har jobbet mye med kompensasjonsordningen og vi er klare til å hjelpe dersom det er behov for bistand.

Audun Bekkelund

Audun Bekkelund

Jeg heter Audun Aasen Bekkelund og jobber som advokatfullmektig i PwC. Her arbeider jeg med internasjonal mobilitet og personbeskatning. Før jeg startet i PwC i januar 2021 arbeidet jeg i Skatteetaten med kompensasjonsordningen og lønnstilskuddsordningene for foretak med omsetningsfall på grunn av Covid-19.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Økt mva-fradrag ved kjøp av utstyr til hjemmekontoret grunnet covid-19

I vårt blogginnlegg av 31. august 2020 oppfordret vi Skatteetaten til å innføre et midlertidig unntak fra den ordinære forholdsmessige ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID19 - skatteutfordringer for ansatte og deres arbeidsgivere. Nye retningslinjer fra OECD

OECD-sekretariatet har i en nylig tolkningsuttalelse forsøkt å redusere de skattemessige virkningene av at selskap og ansatte på grunn av ...

Les artikkelen