<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

‹ Tilbake til artikler

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden mars til juni. Det åpnes for søknader for perioden mars-april i løpet av mai. Det er ikke fastsatt en søknadsfrist for perioden ennå. For periodene september - februar er søknadsfristen 25. juni 2021. Vi forventer derfor at søknadsfristen for mars-april vil bli noe senere enn dette.

Ordningen vil i stor grad videreføres på lik linje, men det er varslet enkelte endringer i kompensasjonsordning 2 som vil gjelde fra mars og utover. Vi har omtalt de foreslåtte endringene nærmere  i denne bloggen.

Forlengelse av kompensasjonsordningen

I januar besluttet Regjeringen at kompensasjonsordningen skal forlenges ut juni. I en pressemelding foreslår Regjeringen å gjøre flere endringer i kompensasjonsordningen for perioden mars til juni, og at flere kostnader skal dekkes. Siktemålet er å øke støtte for de aller fleste små- og mellomstore bedrifter, samtidig som støtten til de aller største støttemottakerne begrenses noe. 

Redusert støttenivå for store foretak og konsern

Ved forlengelse av kompensasjonsordningen er det satt et maksimalt beløp for hvor mye tilskudd et foretak/konsern kan motta. Regnet fra mars 2021 er det foreslått at et foretak/konsern maksimalt kan motta 10 millioner euro for ordningens løpetid (kumulert maksbeløp).

Også det maksimale støttebeløpet per tilskuddsperiode er foreslått redusert fra 160 til 100 millioner kroner, fra og med mars. Innslagspunktet for avkortning av støttebeløpet er også foreslått redusert, fra 60 til 40 millioner kroner, per periode.

Videre vil kompensasjonsgraden variere mellom små og store foretak. Et foretak/konsern vil anses som stort om det har minst 50 ansatte og mer enn 10 millioner euro i omsetning eller balansesum. For store foretak/konsern vil kompensasjonsgraden settes til 70%, for små foretak/konsern settes kompensasjonsgraden til 85%.

Kompensasjon for tapt varelager

Det åpnes for å søke om kompensasjon for tapt varelager samtidig som det åpnes for søknader for perioden mars-april.

Ordningen vil dekke kostnader for tapt varelager som er gått ut på dato for virksomheter som har vært pålagt stengt eller som har vært pålagt skjenkestopp av myndighetene. Ordningen vil gjelde perioden fra november 2020.

Kostnader til offentlige tilsyn og medlemskontingent for destinasjonsselskaper

Støttegrunnlaget er videre foreslått utvidet til å omfatte medlemskontingenten til destinasjonsselskaper. 

I tillegg vil kostnader virksomheter blir fakturert av offentlige tilsyn også kunne tas inn i kostnadsgrunnlaget fra og med mars. 

Ingen formell fastsetting enda

Endringene nevnt over er fortsatt ikke fastsatt da den oppdaterte ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). 

Vi ønsker alle lykke til med søknadsprosessen og vil holde dere oppdatert på nyheter og endringer med kompensasjonsordningen. Dersom dere står fast i prosessen eller har spørsmål har Brønnøysundsregistrene åpnet en telefonvakt som er mulig å kontakte, og det finnes mye god informasjon på søknadsporten på: kompensasjonsordning.no 

Vi i PwC har en rekke dyktige medarbeidere som har jobbet mye med kompensasjonsordningen og vi er klare til å hjelpe dersom det er behov for bistand.

                                                                            ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Audun Bekkelund. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen