<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringer i skattereglene for personalrabatter og gaver

therese_larsen ‹ Tilbake til artikler

Allerede drøye to måneder etter at nye skatteregler for personalrabatter og gaver trådte i kraft, kommer det endringer.

1.1.19 fikk vi nye regler for skattefrie personalrabatter og gaver i arbeidsforhold. Debatten har rast i media, og nå kommer det enkelte endringer1. Årsaken til dette synes ikke å være et endret syn på jussen, men et ønske om å imøtekomme enkelte grupper av de som ble rammet av regelendringene.

Dette er oppsiktsvekkende, og det er lett å tenke at her har man slurvet i den flerårige prosessen fra utredninger, høring og til endelig regelverk. Enkelte selskaper vil selvfølgelig nå være svært fornøyde med å ha blitt hørt. Det er imidlertid mange selskaper som har brukt mye ressurser på å innrette seg etter de nye reglene, og som nå må ta en ny runde på det man har besluttet og implementert, oppdatere rutiner og informere ansatte på nytt.

Hva endres?

Skattefrie personalrabatter

Reglene som trådte i kraft 1.1.19 innebar at en skattefri personalrabatt kan oppnås på varer og tjenester som omsettes hos arbeidsgiver eller i konsernselskap, når følgende vilkår er oppfylt:

  1. Rabatten kan ikke overstige 50 % av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet, og

  2. Samlede rabatter i løpet av et år per arbeidsgiver kan ikke overstige 7000 kroner

Nå endres dette:

50 %-kravet oppheves, Det betyr at arbeidsgiver kan gi bort varer/tjenester - det kreves ingen egenbetaling. 100 % “rabatt” er ok, og kan fortsatt være skattefri.

7 000-kroners-beløpet økes til 8 000 kroner.

Arbeidsgiverne må fortsatt ha et forhold til varenes/tjenestenes omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet, og man må fortsatt ha kontroll på det ansatte mottar/kjøper slik at man kan lønnsinnberette rabatter over 8 000 kroner.

Dette betyr at dersom arbeidsgivere velger å gi bort varer som omfattes av personalrabattreglene, kan de gi bort varer til en verdi av 8 000 kroner uten at det blir noe skatt å betale for de ansatte. Dersom man har en 50 %-rabatt, som var maksimal rabatt i de reglene som opprinnelig ble vedtatt, betyr dette at ansatte kan kjøpe varer til en verdi av 16000 kroner uten beskatning, fordi rabatten da fortsatt kun er på 8 000 kroner.

Justeringer i gavereglene

I tillegg økes beløpet for skattefrie gaver i arbeidsforhold jf. FSFIN § 5-15-1 3. ledd fra 1 000 kroner til 2 000 kroner. Dette gjelder gaver som gis som generelle ordninger i bedriften, og som består i en naturalytelse - typisk julegaven.

Hva betyr dette samlet sett?

Noen arbeidsgivere kan nå gi alle ansatte en skattefri gave i form av naturalytelser på inntil 10 000 kroner. For å oppnå skattefrihet på hele beløpet må 8 000 kroner av beløpet være varer/tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet, evt i konsernselskap. 2 000 kroner må være generelle gaver til alle ansatte, og trenger ikke være varer/tjenester selskapet omsetter. Et gavekort til bruk i personalbutikken el. kan være en slik gave så fremt gavekortet ikke kan veksles inn i kontanter.

Til sammenligning betyr det at bedrifter som ikke omsetter varer/tjenester det er aktuelt å tilby de ansatte, kun har 2 000 kroner de kan gi bort skattefritt. Dette skaper etter mitt skjønn en litt merkelig skjevhet i systemet.

Utsatt ikrafttredelse for transportnæringen

For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen ikrafttredeksen av de nye reglene til 1.7. 2019. Da får transportselskapene tid til å utforme nye billettordninger. Det betyr i realiteten at den ulovfestede praksisen som kommer til uttrykk i Skatte-ABC fortsatt vil gjelde noen måneder til:

“4.35.7 Private reiser, ansatte i trafikkselskaper o.l.

Etter praksis fra skatteforvaltningen skal ansatte i trafikkselskaper o.l. ikke skattlegges for gratis eller billige privatreiser med selskapets egne transportmidler. Dette gjelder f.eks. ansatte i NSB og i private eller offentlige selskaper som driver rutebil-, båt- eller flytrafikk.”

Reglene om arbeidsgivers ansvar for rapportering av tredjepartsytelser

Det er ikke foreslått endringer i reglene som pålegger arbeidsgiver en rapporteringsplikt for ytelser ansatte mottar fra andre enn arbeidsgiver (tredjeparter). Eksempler på slike ytelser er privat bruk av jobbopptjente flybonuspoeng, skattepliktige rabatter og gaver fra tredjeparter mv. Det er derfor fortsatt helt nødvendig at arbeidsgivere får på plass gode rutiner for å håndtere sine forpliktelser her. Les mer om dette her.

1Se relevant informasjon fra Finansdepartementet her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/storre-fleksibilitet-i-reglene-for-skattefrie-personalrabatter-og-gaver/id2631731/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2008.03.2019&utm_content=Skatter%20og%20avgifter

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2019/storre-fleksibilitet-i-reglene-for-skattefrie-personalrabatter-og-gaver/sporsmal-og-svar-om-naturalytelser/id2631745/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2008.03.2019&utm_content=Skatter%20og%20avgifter

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-51-s-20182019/id2631376/sec2

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14. mai kl ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og ...

Les artikkelen