<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er du en skattyter eller en skattsnyter?

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-trine-2

Hånda på hjertet; hvis du vurderer din egen skattemoral og er helt ærlig når du svarer – er du en skattyter eller en skattsnyter «by heart»?

Nå lurer du kanskje på hvorfor jeg som er skatteadvokat stiller et så ubehagelig og uhøflig spørsmål her på Norges skatteblogg. Er ikke poenget med skatteadvokater at de skal hjelpe skattyterne med å finne smutthull og fikse løsninger for å spare mest mulig skatt?*

Skattsnyteren...

La meg først fortelle deg om en personlig erfaring for å illustrere bakgrunnen for mitt spørsmål. Jeg er i slutten av august 2011 og helt i innspurten av bryllupsforberedelser til det som skal bli en uforglemmelig dag. Målet er kun et par uker unna og datoen er 10.9.11. Alt er klart; mannen, kirken, maten, festlokalene og servitørene (tror jeg…). Fredag 26. august ringer «sjefsservitøren» mannen min og forteller at det er endring i planene. Crewt kan fortsatt gjøre jobben, men de har fått tilbud om en «svart jobb» samme dato. Med mindre vi også er villige til å betale «svart» tar de den andre jobben. Dette kan ikke stemme tenker vi, og forklarer og forsikrer at vi selvsagt er innforstått med at merverdiavgiften og skatten på lønnsinntekten vil gi en høyere timepris og at vi har budsjettert med dette. Det hjelper ikke sier «sjefsservitøren». Dere får finne noen andre. Blæh! To uker før bryllupsdagen; seriøst, er det mulig? **

Skattyteren...

La meg samtidig gi dere et annet ytterpunkt, denne gangen hentet fra min arbeidshverdag. En skattyter har blitt varslet om at Skatteetaten ikke er enig i hans vurdering av et mellomværende med selskapet han eier og jobber i. Skattyteren har vært alvorlig syk over lengre tid og hatt store utfordringer med å oppfylle sine rapporteringsforpliktelser. Dette forklarer han til Skatteetaten og legger ved flere sensitive legeerklæringer som dokumenterer hans sykdom. Til tross for dette konkluderer Skatteetaten med at «det ikke foreligger forhold som tilsier at tilleggsskatt ikke bør ilegges i denne saken». De nevner ikke en gang legeerklæringene. Slike holdninger bidrar ikke til god skattemoral.

Tillit går begge veier!

Skatteetaten har fått mye fortjent pepper for lang saksbehandlingstid, rigide holdninger til «formalia», korte frister for skattyterne, dårlig rettssikkerhet i klagebehandlingen til skatteklagenemndene, osv., listen er uendelig lang. Samtidig bygger skattesystemet vårt på et tillitsforhold mellom deg og meg som skattytere og Skatteetaten som myndighetsutøver på vegne av fellesskapet, samfunnet.

Hvordan forholder du deg til skattesystemet og dette tillitsforholdet? Er det som i fotball – greit å jukse litt hvis dommeren ikke tar deg? Alle andre gjør det, jo.

Synes du det er greit å betale håndverkere «under bordet» hvis de skal gjøre en liten jobb hjemme hos deg? Det er jo så dyrt med denne «momsen».

Eller prøve å ta et fradrag i selvangivelsen som du egentlig vet at du ikke har krav på?

Jeg stiller høye krav og forventninger til Skatteetatens myndighetsutøvelse og går i krigen for mine klienter når jeg mener de har en god sak. Jeg er den første til å forsvare deg hvis jeg synes du er urettferdig behandlet eller at Skatteetaten oppfører seg urimelig. Samtidig forventer jeg at du er en skattyter og ikke en skattsnyter.

Løse tråder du kanskje vil ha svar på?

  • Nei; poenget med skatteadvokater er ikke at de skal hjelpe skattyterne med å finne smutthull og fikse løsninger for å spare mest mulig skatt.

  • Vi fant noen andre profesjonelle, dyktige og hyggelige servitører som bidro til en fantastisk dag og som selvsagt gjorde jobben helt «hvitt»!

  • Det finnes ingen klar definisjon av skatterådgiver i norsk rett. Betegnelsen benyttes gjerne om personer som under sin yrkesutøvelse gir rådgivning om skattemessige forhold, herunder å klargjøre skattemessige konsekvenser av ulike forhold og handlinger. Rådgivningen skjer ofte som en integrert del av en bredere juridisk eller økonomisk rådgivning, og utøves typisk av advokater, revisorer og regnskapsførere, men også av andre. De nevnte yrkesgruppene er i stor utstrekning underlagt en lovbestemt taushetsplikt om forhold de får kjennskap til gjennom sitt arbeid.» (NOU 2009:4)

  • Inger Berit Andersen var ligningssjef ved Oslo likningskontor da jeg jobbet der fra 2001-2005. Jeg mener det var hun som sa «husk at de aller fleste er skattytere ikke skattsnytere».

                                                        ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen