<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ESA godkjenner differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter

577A7558_banner.jpg ‹ Tilbake til artikler

Reglene om differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter har vært suspendert siden 2016 i påvente av ESAs vurdering av lovligheten av regelverket. ESA har nå konkludert med at reglene ikke strider mot EØS-reglene.

Det er nærmere redegjort for reglene om differensiert arbeidsgiveravgift, unntaket for ambulerende virksomhet, og hvorfor de ble suspendert i vårt blogginnlegg fra desember 2015.

Kort oppsummert innebærer unntaksregelen at virksomheter som er registrert i kommuner med en sats for arbeidsgiveravgift, men som har ansatte som utfører arbeid i en annen kommune med lavere sats, kan beregne arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalinger til de ansatte det gjelder etter den lavere satsen dersom vilkårene for øvrig er oppfylt.

Når ESA nå har sagt at reglene ikke strider mot EØS-avtalen åpner det for gjeninnføring.

I en uttalelse publisert på Finansdepartementets hjemmeside sier finansminister Siv Jensen at Regjeringen vil vurdere en gjeninnføring av unntaksregelen i forbindelse med budsjettet for 2018.

                                                                          ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID19 - skatteutfordringer for ansatte og deres arbeidsgivere. Nye retningslinjer fra OECD

OECD-sekretariatet har i en nylig tolkningsuttalelse forsøkt å redusere de skattemessige virkningene av at selskap og ansatte på grunn av ...

Les artikkelen