<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU Commission publishes proposal to implement debt-equity bias reduction allowance (‘DEBRA’)

‹ Tilbake til artikler

The European Commission has published an EU Directive proposal regarding a debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) and a limitation of the tax deductibility of exceeding borrowing costs (the proposal). This proposal, published 11 May 2022, is one of the Commission’s key actions on corporate tax, as set out in the Communication on Business Taxation for the 21st Century. The proposal aims to address the disparity in treatment between debt and equity financing by introducing a tax deductible allowance for equity investments over a 10-year period, as well as further limiting the ability to deduct interest on debt investments. The restriction on deducting debt interest will interact with the existing interest limitation rule (ILR) under Article 4 of the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). The proposed rules would apply to taxpayers that are subject to corporate income tax in one or more EU Member States, including permanent establishments of non-EU head offices. The proposed rules do not apply to financial undertakings (as exclusively defined in the proposal). Member States that already apply an allowance on equity under their national law may postpone application of the rules for a period up to 10 years and in no case for a period longer than the duration of the benefit under national law. Interested parties may comment on the proposal via the European Commission website until 8 July 2022.  

Read more about the proposal here.

Kim Fosshaug

Kim Fosshaug

Kim har arbeidet i Advokatfirmaet PwC siden han ble ferdig utdannet som jurist i 2008, og er nå fast advokat/direktør tilknyttet bedriftsskattegruppen. Kims kjernekompetanse er finansiell sektor, hvor han særlig bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskap, finansforetak og andre FS-aktører i spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal beskatning og regulatoriske forhold. Kim er co-ansvarlig for FS Tax-gruppen i Oslo. 

Hilde Thorstad

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad, er partner i Advokatfirmaet PwC, og leder firmaets avdeling for shipping, offshore og oljeservice. Jeg har mer enn 18 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 18 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen