<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Feriepenger – en kilde til restskatt?

‹ Tilbake til artikler

pwc-portugal

Vi nærmer oss juni og da vil mange av oss få utbetalt feriepenger. Selv om feriepenger er skattepliktig på lik linje med øvrige lønnsinntekter har vi et system for skattetrekk i Norge som gjør at arbeidsgiver kan utbetale feriepenger opptjent i fjor uten å trekke skatt.

Bestemmelsen om unntak fra trekkplikten på feriepenger har vi hatt i over 30 år. I tillegg til trekkfritak på feriepenger er det også halv skatt i desember. Bakgrunnen for trekkfritakene har vært å bidra til at lønns- og pensjonsmottakere har penger disponibelt til ferien og til julegaver og lignende. Det lukter litt overformynderi av dette siden det må trekkes litt mer skatt i de øvrige månedene for å få til dette, men systemet er godt innarbeidet og vi synes vel alle det er greit med litt mer penger utbetalt i juni og desember.

Fungerer systemet?

Så lenge du hovedsakelig har en fast månedslønn og eventuelle variable ytelser (overtid, bonus etc) er moderate, fungerer systemet helt perfekt (forutsatt at skattekortet er riktig da). Derimot tar ikke systemet høyde for vesentlige variable ytelser. Da reglene kom for over 30 år siden hadde nok de fleste en fast månedslønn, og få eller små variable ytelser. I dag er det imidlertid mer og mer vanlig at en stor del av den samlede lønnen blir utbetalt som en bonus, og når bonusen i mange tilfeller i tillegg gir rett til feriepenger blir det beløpet som kan unntas fra trekkplikt for stort i forhold til slik systemet er tenkt å fungere. Selv med et skattekort som er basert på de rette forutsetningene vil man ende opp med en restskatt.

Logikken er grei nok. Systemet forutsetter at feriepengene som utbetales ligger på samme nivå som den faste månedslønnen, og med kun fast månedslønn er dette tilfellet. Skulle du få en bonus på for eksempel 200 000 kr så vil feriepengene året etter øke med 24 000 kr. Disse utbetales da uten at det trekkes skatt, men slik systemet er lagt opp skulle det strengt tatt vært trukket skatt i denne delen av feriepengene for å unngå restskatt neste år. Hvor mye restskatt avhenger av hvor mye din totale lønnsinntekt er, men det maksimale skattetrykket på lønnsinntekt er i dag 47,2 %.

Ingen formaning, men…

Jeg skal ikke komme med noen formaning om at du må sette til side penger eller be arbeidsgiver trekke mer skatt dersom du er i en situasjon som nevnt over. Men; det kan være en god ide hvis du vil unngå overraskelser neste år. God ferie!

Arne Jermund Stavheim

Arne Jermund Stavheim

Mitt navn er Arne Jermund Stavheim og jeg jobber som senior skatterådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med både norsk og internasjonal personbeskatning, men mitt hovedfokus og min bredeste erfaring er innen lønnsadministrasjon med utenlandsforhold og bistand til utenlandske selskaper med de rapporteringsforpliktelser de har i Norge. Jeg har jobbet i PwC siden 1999, og før det hadde jeg 8 år i skatteetaten, så slik sett har skatt preget store deler av livet mitt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14. mai kl ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og ...

Les artikkelen