<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Feriepenger – en kilde til restskatt?

Av Arne Jermund Stavheim , 18. mai 2015

pwc-portugal

Vi nærmer oss juni og da vil mange av oss få utbetalt feriepenger. Selv om feriepenger er skattepliktig på lik linje med øvrige lønnsinntekter har vi et system for skattetrekk i Norge som gjør at arbeidsgiver kan utbetale feriepenger opptjent i fjor uten å trekke skatt.

Bestemmelsen om unntak fra trekkplikten på feriepenger har vi hatt i over 30 år. I tillegg til trekkfritak på feriepenger er det også halv skatt i desember. Bakgrunnen for trekkfritakene har vært å bidra til at lønns- og pensjonsmottakere har penger disponibelt til ferien og til julegaver og lignende. Det lukter litt overformynderi av dette siden det må trekkes litt mer skatt i de øvrige månedene for å få til dette, men systemet er godt innarbeidet og vi synes vel alle det er greit med litt mer penger utbetalt i juni og desember.

Fungerer systemet?

Så lenge du hovedsakelig har en fast månedslønn og eventuelle variable ytelser (overtid, bonus etc) er moderate, fungerer systemet helt perfekt (forutsatt at skattekortet er riktig da). Derimot tar ikke systemet høyde for vesentlige variable ytelser. Da reglene kom for over 30 år siden hadde nok de fleste en fast månedslønn, og få eller små variable ytelser. I dag er det imidlertid mer og mer vanlig at en stor del av den samlede lønnen blir utbetalt som en bonus, og når bonusen i mange tilfeller i tillegg gir rett til feriepenger blir det beløpet som kan unntas fra trekkplikt for stort i forhold til slik systemet er tenkt å fungere. Selv med et skattekort som er basert på de rette forutsetningene vil man ende opp med en restskatt.

Logikken er grei nok. Systemet forutsetter at feriepengene som utbetales ligger på samme nivå som den faste månedslønnen, og med kun fast månedslønn er dette tilfellet. Skulle du få en bonus på for eksempel 200 000 kr så vil feriepengene året etter øke med 24 000 kr. Disse utbetales da uten at det trekkes skatt, men slik systemet er lagt opp skulle det strengt tatt vært trukket skatt i denne delen av feriepengene for å unngå restskatt neste år. Hvor mye restskatt avhenger av hvor mye din totale lønnsinntekt er, men det maksimale skattetrykket på lønnsinntekt er i dag 47,2 %.

Ingen formaning, men…

Jeg skal ikke komme med noen formaning om at du må sette til side penger eller be arbeidsgiver trekke mer skatt dersom du er i en situasjon som nevnt over. Men; det kan være en god ide hvis du vil unngå overraskelser neste år. God ferie!

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Arne Jermund Stavheim

Arne Jermund Stavheim
Mitt navn er Arne Jermund Stavheim og jeg jobber som senior skatterådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med både norsk og internasjonal personbeskatning, men mitt hovedfokus og min bredeste erfaring er innen lønnsadministrasjon med utenlandsforhold og bistand til utenlandske selskaper med de rapporteringsforpliktelser de har i Norge. Jeg har jobbet i PwC siden 1999, og før det hadde jeg 8 år i skatteetaten, så slik sett har skatt preget store deler av livet mitt.
arne.jermund.stavheim@pwc.com

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter