<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flere norske selskaper får skatteplikt i utlandet!

blogg_staale-wangen.jpg ‹ Tilbake til artikler

blogg_staale-wangen.jpg

Selskapene får mer og mer grenseoverskridende virksomhet og stadig oftere er det spørsmål om skatteplikt utenfor Norges grenser. Ikke alle norske selskaper er like bevisste på at de kan være skattepliktige i et annet land. En overraskende utenlandsk skatteregning kan bli kostbar, være skadelig for selskapets renommé og kreve mye ressurser for å ordne opp i. Det er derfor all mulig grunn til å ta disse spørsmålene på alvor. Dette samme gjelder utenlandske selskaper med aktivitet i Norge.

Skattemyndighetene har mer fokus på lokal skatteplikt

Flere kontroller settes i gang for å sjekke lokal skatteplikt og mer informasjon om selskapenes tilstedeværelse og aktivitet er tilgjengelig for skattemyndighetene. Ikke bare har vi sett en økende grad av samhandling og utveksling av informasjon mellom skattemyndighetene, men også utviklingen innenfor «big data» og enkel tilgang til mer informasjon over nettet gjør kontrollene mer effektive. En utfordring i denne forbindelse er kompleksiteten i regelverket og at mye av informasjonen som er tilgjengelig ikke er tilstrekkelig presis eller konsistent, slik at misforståelser kan oppstå og kontroller kan bli igangsatt på feil grunnlag. I tillegg er det mange land som strammer skatteskruen som følge av BEPS-prosjektet (Base Erosion and Profit Shifting). Dette arbeidet har ført til viktige endringer i kontrollpraksis, internprisingsregler, skatteavtaler og lokale skatteregler over hele verden.

Viktige endringer i skatteavtalene og i lovverket

Det som er særlig aktuelt for Norge i disse dager er endringer i skatteloven for å implementere BEPS-anbefalinger. Det er ventet at enkelte forslag vil bli fremlagt i forbindelse med statsbudsjettet, den 6. oktober. Det er også ventet en rekke endringer i Norges skatteavtaler. Her skal vi se nærmere på det som gjelder terskelen for lokal skatteplikt.

For å hindre at selskaper beskattes to ganger for den samme inntekten, så bestemmer skatteavtalene at inntekten bare kan skattlegges i det landet der selskapet hører hjemme. Det er et unntak fra denne regelen der selskapet har et fast driftssted i den andre staten som inntekten kan knyttes til. Da må hjemlandet akseptere at inntekten skattlegges ute og gi unntak eller fradrag i skatten hjemme for å hindre dobbeltbeskatning.

Dersom det norske selskapet har aktivitet i et land som Norge har skatteavtale med, er derfor det sentrale spørsmålet ofte om selskapet har fast driftssted i det andre landet. Kortvarig og sporadisk aktivitet er som regel ikke nok, men grensene er ikke alltid klare.

Kommisjonærer, agenter og hjelpefunksjoner - fast driftstsed

Frem til nå har selskapene kunnet ha kommisjonærer og agenter som er sentrale ved salg av varer i de lokale markedene uten lokal skatteplikt for hovedselskapet. Bare kommisjonen som agenten og kommisjonæren mottar for arbeidet skattlegges lokalt. Nå ligger det forslag til viktige endringer i skatteavtalene som i praksis medfører at kommisjonærer og agenter gir lokal skatteplikt for hovedselskapet for varesalget. Mange konsern er i ferd med å endre sine agent- og kommisjonærstrukturer for å unngå uheldige effekter. Ifølge OECD er bakgrunnen for disse endringene at mange multinasjonale konsern har brukt slike agent- og kommisjonærstrukturer som ledd i utilsiktet skatteplanlegging.

Videre har det også vært slik at hjelpefunksjoner som ble utført i et annet land ikke var nok til å gi lokal skatteplikt. Nå blir dette annerledes.

For eksempel har et rent varelager frem til nå ikke utløst lokal skatteplikt. Her blir det nå en endring der varelageraktivteten er en sentral del av virksomheten. En viktig begrunnelse for å fange opp varelageraktivitet til beskatning er å skattlegge lokal verdiskapning knyttet til salg over internett og således tilpasse beskatningen til den nye digitale økonomien.

OECD har også senket terskelen for å fange opp lokal aktivitet til beskatning på andre områder. Nå vil for eksempel flere delkontrakter og aktivitet fra flere konsernselskaper i større grad bli sett i sammenheng og lettere gi lokal skatteplikt.

OECD har også nylig foreslått nye retningslinjer for fordeling av inntekter mellom hovedkontor og filialer, som selskaper med filialstruktur bør se nærmere på.

Veien videre

Det er lagt opp til at skatteavtalene skal endres gjennom en multilateral avtale. I følge Finansdepartementet pågår det i disse dager et arbeid fra Norges side for å forberede en tilslutning til denne multilaterale avtalen, men det er fortsatt usikkert når endringene vil kunne tre i kraft.

Med de innskjerpingene som skjer på det internasjonale skatteområdet om dagen må selskapene følge med. Neste sjekkpunkt er statsbudsjettet 6. oktober!

                                        

Artikkelen ble publisert i Finansavisen den 24. september 2016.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen