<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flypassasjeravgiften – Har myndighetene kontroll?

kjetilopstad.jpg ‹ Tilbake til artikler

kjetilopstad.jpg

Flypassasjeravgiften ble innført med virkning fra 1. juni i år. Etter tre måneder er det bare 23 flyselskaper som har registrert seg og betaler avgiften. Skatteetaten sender i disse dager brev til selskaper det tror bør være registrert som avgiftspliktige. Disse selskapene bør derfor handle raskt for ikke å komme for skjevt ut.

Vi har også tidligere blogget om flypassasjeravgiften. Vi uttrykte en viss skepsis da avgiften ble innført med kort varsel. Til tross for at finansministeren uttaler til VG Nett lørdag 17. september at innbetaling av avgiften er som forventet, så går det kanskje ikke helt «på skinner»?

Det fremkommer i oppslaget i VG sist lørdag at kun halvparten av flyselskapene betaler avgiften. Det er 23 flyselskaper som så langt har vært pliktoppfyllende og registrert seg hos myndighetene som avgiftspliktige, og det knytter seg usikkerhet til hvor mange flyselskap som faktisk skal registrere seg og betale avgiften. Skatteetaten, som administrerer denne avgiften, sender imidlertid i disse dager brev til 21 selskaper som de tror bør være registrert som avgiftspliktige.

Vil det gå seg til?

Siv Jensen forklarer til VG at avgiften er ny og at det må forventes at det i en overgangsperiode er noe usikkerhet om registrering og betaling av avgift. Hun legger til grunn at dette vil gå seg til – trolig sett fra statens side. Når dette er utgangspunktet til finansministeren, er det kanskje ikke så rart at bare 23 flyselskaper så langt har registrert seg og betaler avgift. Finansministeren tenker sannsynligvis ikke på de selskapene som så langt ikke har hatt kjennskap til avgiften, og som plutselig må betale avgifter for flere måneder i en innbetaling. I tillegg til å måtte foreta ressurskrevende opprettinger bakover i tid, vil dette trolig være en real likviditetsmessig utfordring for enkelte selskaper. Uten å kjenne til avgiften, har flyselskapene heller ikke hatt mulighet til å belaste sine kunder.

De brevene som skattemyndighetene i disse dager sender ut, burde etter vårt syn vært sendt ut før avgiften trådte i kraft. Siden Finansdepartementet fattet vedtak den 13. mai om at flypassasjeravgiften skulle innføres fra 1. juni, var det kanskje ikke tid til å sende et slikt brev?

Utenlandske selskap må registreres ved representant

Mange av flyselskapene som er registrert eller skulle ha vært registrert for flypassasjeravgiften er utenlandske selskap uten etablering her i landet. Disse kan ikke la seg registrere for den nye avgiften, da Staten har forbeholdt seg retten til en norsk knagg å henge avgiftsplikten på, i form av en norsk representant. Jeg tror imidlertid ikke det er noen hos myndighetene som har tenkt på hvem dette skal være, og om dette er en tjeneste norske leverandører ønsker å tilby, når avgiftsplikten legges direkte på representanten. 

Til de som fortsatt ikke er registrert så gjentar vi derfor vår anbefaling på denne bloggen fra i mai om å sørge for at implementering og systemer for innkreving og innberetning kommer på plass.

Kjetil Øpstad

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CBAM - en oppdatering om karbontoll på import til EU

Som tidligere skrevet om i denne bloggen innfører EU en karbontoll på import av stål, jern, kunstgjødsel, aluminium, hydrogen og strøm ...

Les artikkelen