<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flypassasjeravgiften innføres om to uker

blog-bilde-avlane-therese-2 ‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet fattet 13. mai vedtak om at flypassasjeravgiften innføres som planlagt fra 1. juni 2016, altså allerede om to uker. Dette innebærer at flyselskaper som omfattes av avgiften må handle raskt og sørge for at implementering og systemer for innkreving og innberetning kommer på plass.

Flypassasjeravgiften skulle egentlig vært innført fra 1. april, men ble utsatt da EFTAs overvåkningsorgan ESA ga uttrykk for at fritaket for transitt- og transferpassasjerer kunne innebære statsstøtte. ESA har nå konkludert med at fritaket ikke utgjør statsstøtte og at fritaket derfor ikke er notifikasjonspliktig. Avgiften blir derfor innført som planlagt fra 1. juni, uten en nærmere utredning av avgiften basert på alle de negative høringsinnspillene, slik vi tidligere har etterlyst.

Nærmere om avgiftsplikten

Avgiftsplikten vil omfatte «ervervsmessig flyging» av passasjerer fra norske lufthavner. «Ervervsmessig flyging» vil omfatte all flyging unntatt militærflygning og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulansetjeneste.

Flypassasjeravgiften skal beregnes per passasjer som påbegynner avgiftspliktig flyging. Satsen er på 80 kroner i tillegg til moms på 10 %, altså totalt 88 kroner. Flyging av barn som er under to år på avreisetidspunktet vil være fritatt for avgiften.

Videre gis det fritak for avgiften for transitt- og transferpassasjerer. Det vil si at det kun er den første flygningen i en transitt- eller transferreise som er avgiftspliktig når avgangslufthavnen er norsk. Alle påfølgende flygninger vil være fritatt for avgiften. Vi har tidligere skrevet om den konkurransevridende effekten dette fritaket kan få, noe som også var foranledningen til at ESA varslet at fritaket kunne utgjøre statsstøtte.

Rask implementering må til!

At det bare er to uker til flypassasjeravgiften trer i kraft innebærer at flyselskapene må få på plass systemer både for oppkreving av avgiften og for innberetning av avgiften veldig raskt.

At avgiften skal pålegges alle reiser fra norske lufthavner innebærer at også en rekke utenlandske flyselskaper vil omfattes av avgiftsplikten. Disse har antakelig ikke like god kjennskap til det norske avgiftsregelverket som norske aktører og vi ser for oss at det kan bli en utfordring for mange å få implementert avgiften med to og en halv ukes varsel.

Første innbetaling av avgiften er 18. juli 2016. Det er Skattedirektoratet som har fått ansvaret for å følge opp avgiften.

Hva med alle reiser som allerede er booket og betalt?

Avgiften skal som nevnt betales per passasjer for alle reiser fra norske lufthavner fra og med 1. juni. Dette innebærer at det skal innberettes avgift på en rekke reiser som allerede er booket og betalt, uten at flyselskapet har oppkrevd avgiften fra passasjerene.

Det er ikke gitt overgangsregler e.l. for å avbøte dette problemet. Flyselskapene må altså innbetale avgiften på alle disse reisene selv om avgiften ikke har blitt fakturert til passasjeren.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID-19 og toll

Mange virksomheter vil i stor grad bli berørt av COVID-19. Dette gjelder også de som driver med internasjonal varehandel. Tollmyndighetene ...

Les artikkelen