<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flypassasjeravgiften - utsatt takeoff?

blog-bilde-avlane-therese-2 ‹ Tilbake til artikler

Den mye omdiskuterte flypassasjeravgiften skal etter planen bli innført fra 1. april i år. I går ble det kjent at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) mener at den planlagte flypassasjeravgiften kan være i strid med statsstøttereglene. Dette betyr at avgiften kan bli satt på vent, til glede for veldig mange.

Den 14. desember 2015 vedtok Stortinget å innføre flypassasjeravgift. Avgiften er satt til 80 kroner (eks. mva) per passasjer som flyr fra norske lufthavner.

Det er gitt fritak for avgiften for transitt- og transferpassasjerer. Dette innebærer at det kun skal betales avgift én gang for hver reise, selv om reisen består av delstrekninger, der passasjeren lander en eller flere ganger før reisen går videre.

Konkurransevridende effekt

Fritaket medfører at passasjerer som flyr med to samarbeidende selskaper på en reise, kun må betale avgiften én gang. Passasjerer som på samme strekning flyr med to selskaper uten en slik samarbeidsavtale, vil måtte betale avgiften to ganger. SAS og Widerøe er samarbeidende og kan derfor tilby gjennomgående billetter. Norwegian har ikke slike samarbeidsavtaler, og kan bli hardt rammet av disse reglene.

Fritaket medfører en favorisering av SAS, som er eiet av staten. Denne favoriseringen av et statlig eiet selskap mener ESA kan anses som ulovlig statsstøtte, som ikke er forskriftsmessig varslet.

Behov for nærmere utredning

Høringsfristen var 21. februar 2016. Det er avgitt nærmere 140 høringsinnspill, som i all hovedsak er negative. Vi mener at regjeringen må ta seg tid til å gjennomgå innspillene før avgiften innføres, men tiden begynner å renne ut dersom avgiften skal tre i kraft 1. april.

Jeg er enig med majoriteten av høringsinstansene om at konsekvenser og alternativer bør utredes nærmere, og at det ikke er forsvarlig å innføre avgiften før dette arbeidet er gjennomført. Jeg er positiv til at ESA nå har kommet på banen og setter press på regjeringen!

                                                           ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Kristine Baltzersen.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen