<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forenkling av mva systemet? Høringsfrist 29. august 2019

marit-barth-2 ‹ Tilbake til artikler

Som jeg tidligere har blogget om, har et utvalg satt ned av regjeringen fremmet et forslag om forenkling av avgiftssystemet. Forslaget er sendt på høring og har høringsfrist 29. august 2019. Det er derfor viktig at du ikke tar ferie, før du har vurdert hvordan dette forslaget påvirker din bedrift og om dere bør levere høringsinnspill.

Forslaget i et nøtteskall

Merverdiavgiftssystemet i Norge består av flere satser. Noen næringsdrivende får gjennomgående tilbakebetalt mva av staten (indirekte subsidiering), siden de selger sine varer eller tjenester med en lavere sats, enn de normalt har på sine innkjøp. 

Utvalget foreslår at dagens system med indirekte subsidiering av enkelte bransjer skal oppheves, slik at vi på sikt kun skal ha en momssats i Norge. Ved å fjerne fritakene og reduserte satser, kan den vanlige merverdiavgiftssatsen etter utvalgets forslag reduseres fra 25 % til 23 %.

To- trinns modell

 1. Det foreslås en to-trinns modell hvor tjenester som i dag har 0 % først økes til 12 %. Matmomsen på 15 % og og tjenester som det i dag oppkreves 12 % mva på, økes til den ordinære satsen med en gang. 
 2. I neste fase vil salget av varer og tjenester som ble økt til 12 % mva i fase 1, økes til den alminnelige satsen. Den alminnelige satsen kan da senkes fra 25 % til 23 %.

Hvem omfattes av endringen?

Forslaget omfatter svært mange aktører. Nedenfor følger en oversikt over endringene, fordelt på dagens merverdiavgiftssats:

15 % sats i 2019:

 • Mat: omsetning av matvarer er i dag belagt med 15 % merverdiavgift (med unntak for mat som spises i f.eks en restaurant hvor det er 25 % mva).

  En del av argumentasjonen for en reduksjon av satsen på salg av matvarer var at bl.a. barnefamilier skulle ha råd til et variert og sunt kosthold. Utvalget mener at det finnes andre tiltak, mer målrettet mot barnefamilier, som bør benyttes.

  Hvis forslaget blir gjennomført, kan det medføre en økning av prisen på dagligvarer for forbrukerne eller langt dårligere inntjening for dagligvarehandelen. 

12 % sats i 2019:

 • Persontransport og formidling av persontransport
 • Overnatting på hotell etc. og formidling av slik overnatting
 • Inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker, kino og idrettsarrangementer

  Hvis forslaget blir gjennomført, kan det medføre en økning av prisen på transport, overnatting og inngangsbilletter til kulturarrangementer,  eller langt dårligere inntjening for disse aktørene. 

0 % sats i 2019

 • Aviser
 • Elektroniske nyhetstjenester
 • Tidsskrift
 • Bøker
 • Elektrisk kraft til Nord Norge
 • El-biler
 • Gravferdstjenester

Hvis forslaget blir gjennomført, kan det medføre en økning av prisen på disse varene og tjenestene for forbrukerne eller langt dårligere inntjening for aktørene. 

Omsetning som i dag har 25 %

Salg av varer og tjenester er som hovedregel gjenstand for 25 % mva. Aktører som i dag belaster 25 % mva på sine varer eller tjenester til forbrukere, vil kunne redusere prisen eller øke inntjeningen, dersom satsen senkes til 23 %. Forslaget er derfor positivt for disse aktørene.

Avgrensninger

Utvalget har avgrenset arbeidet mot:

 • Unntak fra merverdiavgiftsloven (helse, sosiale tjenester, undervisning og finansielle tjenester)
 • Eksportfritak
 • Fritak for shipping, luftfart etc
 • Fritak for virksomhetsoverdragelse
 • 11,11 % (salg av råfisk) vurderes heller ikke

Praktiske implikasjoner

I tillegg til at prisene vil bli påvirket av satsendringene, innebærer forslaget det må utføres systemtekniske endringer for all aktører. Dersom du enten er på kjøper- eller selgersiden må ERP-systemet oppdateres. I praksis kan det innebære kostnader for mange næringsdrivende som ikke synes vurdert i forslaget. 

Forskuddsfakturering – en praktisk utfordring

Det er adgang til forskuddsfakturering av bl.a. persontransporttjenester inntil et år. I utgangspunktet er det momssatsen på tidspunktet reisen finner sted som skal brukes. Det kan derfor være noen praktiske utfordringer for billetter som er solgt før satsendringen, men hvor reisen det gjelder helt eller delvis skjer etter. 

Skattedirektoratet har ved tidligere satsendringer gitt noe praktisk veiledning for mva-rapporteringen av dette.

Basert på tidligere erfaringer med satsendringer, kan det ofte være vanskelig å få belastet en økning i satsen til kundene. I forslaget legges det opp til store endringer i satsene og de praktiske implikasjonene dette kan innebære bør derfor også vurderes i et høringssvar.

Jeg anbefaler at du vurderer hvordan din bedrift påvirkes av forslaget før ferien, og legger en plan for om du bør sende inn et høringssvar etter ferien.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattebloggen flytter

PwCs Skatteblogg har flyttet over til Skattenytt på pwc.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter om skatt og avgifter fra våre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen