<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Kjærkommen forenkling på trappene

Av Lene Sakariassen , 2. juni 2014

blog-bilde-avlang-lene-2

Alle forenklinger i det allerede overveldende byråkratiet er velkomne for min del og nå har regjeringen varslet at forenklinger i reglene om oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er på trappene. Arbeids- og sosialministeren kaller dette "tidenes avbyråkratisering i IA-arbeidet" og antyder at endringene vil fjerne en mengde skjemaer og frigjøre 69 (!) årsverk som istedet skal brukes på oppfølging av sykmeldte. 

Dette vil være gode, praktiske justeringer i regelverket, som neppe vil gå på bekostning av den sykemeldtes muligheter til å vende tilbake til arbeidet.  

Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år og har oppsummert hovedpunktene i forslaget slik:

  • Målrette reglene om dialogmøte mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging, ved å gjeninnføre bestemmelsen om at virksomhetenes dialogmøte skal være forbeholdt situasjoner for helt sykmeldte, og at møtet bare skal avholdes for delvis (gradert) sykmeldte dersom partene mener det er behov for det.
  • Forenkle reglene om hvem som skal delta på dialogmøtet. Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta der partene har behov for det.
  • Oppheve arbeidsgivers rapporteringsplikt til Arbeids- og velferdsetaten etter ni ukers sykefravær, og det omfattende  sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere som ble etablert i 2011. Ved å fjerne dette, kan arbeidsgiverne bruke mer av sin tid på å følge opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsplassen. Arbeidstakeren kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb.  NAV-ansatte kan følge opp den enkelte for å få vedkommende tilbake til arbeidslivet framfor å bruke tiden på skjemaer og dokumenter. Legene slipper å delta på unødvendige møter.

Bra Robert!

 

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Lene Sakariassen

Lene Sakariassen
Jeg heter Lene Sakariassen og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her leder jeg firmaets avdeling for forretningsjus i Oslo, et tradisjonelt fagområde som på mange måter også er beskrivende for min faglige kompetanse og bakgrunn.

Jeg har mange års erfaring som rådgiver innenfor ulike områder av forretningsjussen, men har opparbeidet meg særlig bred kompetanse innenfor arbeidsretten, selskapsretten og kontraktsretten. Nå kan man kanskje spørre seg om disse temaene er relevante på Norges Skatteblogg, men slik vi ser det er temaene nært tilknyttet hverandre, og dette skal jeg illustrere nærmere i mine kommende blogginnlegg.

Transcript av filmen
lene.sakariassen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter