<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forslag til ny fordeling av beskatningsrett og innføring av minimumsskatt - Pilar 1 og 2 - Webcast 16. oktober

‹ Tilbake til artikler

Vil du vite mer om forslaget fra OECD om ny fordeling av beskatningsrett mellom statene og innføring av ny minimumsskatt? Meld deg på vår neste neste webcast, fredag 16. oktober 2020, kl 15:00.

Det nye arbeidsprogrammet er utarbeidet av OECD/G20 Inclusive Framework og inneholder to pilarer.

Pilar 1 omhandler endringer i reglene for fordeling av beskatningsrett mellom land. Digitaliseringen av økonomien innebærer at selskaper i økende grad kan betjene et marked uten fysisk tilstedeværelse. Ettersom det i dagens system normalt kreves fysisk tilstedeværelse for å kunne beskatte inntekt, legger dette et press på de internasjonale reglene om hvilke land som skal kunne skattlegge inntekten. Forslagene innebærer en forskyvning av beskatningsrett mellom land, med økt beskatningsrett til landene der kundene eller brukerne befinner seg.

Pilar 2 skal sikre at multinasjonale selskap skattlegges over et visst minimumsnivå der andre jurisdiksjoner ikke har utøvet sin primære beskatningsrett eller at inntekten er underlagt lave skattesatser. Det nye systemet som er foreslått av OECD (Blueprints) kan således medføre høyere skattekostnader for multinasjonale konsern. Det er foreslått at reglene kun skal komme til anvendelse for konsern med en konsolidert inntekt på mEUR 750 eller høyere. 

Temaet er relevant for de fleste internasjonale bedrifter, og spesielt for de som har en digital plattform for online salg av varer og tjenester, skattemyndigheter og andre interessenter.

Våre eksperter vil gi deg oversikt over det nye internasjonale digitale skattelandskapet, og vil forklare konsekvensene av de foreslåtte pilarene, inkludert praktiske eksempler på hvordan de nye reglene kan påvirke bedrifter. Seminaret holdes av eksperter på internasjonal inntektsskatt i PwC.

Følg denne linken og meld deg på! 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Webcast - OECD Pillar 1 and 2

We are pleased to invite you to our next webcast focusing on the OECD Digitisation Announcement.  Wednesday, 20 October 2021, 4:00 pm CET. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2022 - gunstig for ansatte å investere i arbeidsplassen og andre nyheter

Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høring om forslag til endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet sendte den 24. september et forslag til endringer i rederiskatteordningen på høring. Endringene knytter seg ...

Les artikkelen