<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fristen for å søke momskompensasjon for frivillig sektor nærmer seg med stormskritt…

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-marit-2

1. september i år er fristen for å søke kompensasjon av mva for frivillig sektor. Med andre ord har du noen få dager på å få på plass søknaden om kompensasjon av mva kostnader.

Siden frivillig sektor i stor grad ikke drives i næring og ikke kan registreres for mva blir avgiften i utgangspunktet en kostnad for denne sektoren. For å støtte frivillig arbeid er det etablert en egen ordning for kompensasjon av mva for frivillig sektor. Det er ikke alle som kjenner til denne ordningen som administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet og kan gå glipp av denne muligheten til å redusere kostnader.

I statsbudsjettet for 2015 er det satt av NOK 1 236m i midler til kompensasjon av mva for frivillig sektor. Ordningen er en tilskuddsordning og tildelingen avhenger av hvor mange søkere og hvor store søknadene er. Det har vært en jevn økning av midler til momskompensasjon i statsbudsjettet og de siste årene har avkortningene blitt redusert. I fjor var avkortningen på 17 %.

Lykke til med søknaden!

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen