<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Frister for melding av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse mv til Foretaksregisteret er klare

‹ Tilbake til artikler

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for innsendelser ved fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser mv som ønskes registrert innen utgangen av 2022.

Dersom man ønsker å få gjennomført fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser eller avviklinger av selskap før årsskiftet, har Foretaksregisteret kunngjort at det kreves at den selskapsrettslige beslutningen blir meldt inn elektronisk innen 10. oktober 2022 for at kreditorvarsel skal igangsettes. Gjennomføringsmeldingen etter utløpt kreditorvarsel må meldes inn elektronisk senest 5. desember 2022.

Dersom man leverer melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling på papir, kreves det at beslutningsmeldingen er innkommet registeret senest 1. oktober 2022 og gjennomføringsmelding må være kommet inn til registeret senest 30. november 2022.

Det står ikke noe i kunngjøringen om hva som gjelder for beslutninger som ikke krever kreditorvarsler, herunder kapitalforhøyelser. Fristen for slike meldinger i fjor var henholdsvis 6. desember og 30. november, for elektroniske meldinger og meldinger per post. Ettersom det ikke er angitt noen særskilt frist og ikke minst tatt de lange saksbehandlingstidene i betraktning, bør man være ute i god tid med slike meldinger for å være sikker på å få dem registrert på denne siden av årsskiftet. (Det siste er ikke minst viktig med hensyn til kapitalforhøyelser som også er ment å endre verdsettelsestidspunktet for formuesskatteformål). 

Vi bistår mange klienter med omstruktureringer og egenkapitaltransaksjoner og vi anbefaler alle våre klienter med slike transaksjoner i tankene om å ta kontakt med oss så raskt som mulig slik at man rekker å gjøre nødvendige forberedelser og oppnår ønsket utfall, herunder å få endringen gjennomført før nyttår. 

Lars Hallvard Walby

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC law firm.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations. I also have special expertise in the tax regime for hydropower production.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.

Svein Gunnar Stang Hansen

Svein Gunnar Stang Hansen

Jeg heter Svein Gunnar Stang Hansen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber i grensesnittet nasjonal/internasjonal skatt, selskapsrett, regnskapsrett i tillegg til generasjonsskifter. I mitt daglige arbeid bistår jeg norske og utenlandske selskaper med skatte- og selskapsrettslige spørsmål og jeg har over 20 års erfaring med fagfeltene. Regelverket som næringslivet skal operere innenfor blir stadig mer komplekst og sammensatt og jeg håper at mine bidrag kan bidra til å klargjøre og finne gode løsninger iblant stadig flere komplekse regler.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdipapirfond - beskatning av fond og investor

Både profesjonelle og private foretar investeringer og sparing i både norske og internasjonale verdipapirfond. I den forbindelse oppstår ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansdepartementet foreslår skattefritak ved visse fusjoner og konverteringer

De foreslåtte reglene vil bidra til at hensiktsmessige omorganiseringer samt konvertering av fisjons- og fusjonsfordringer kan gjennomføres ...

Les artikkelen