<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Frister for melding av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse mv til Foretaksregisteret er klare

‹ Tilbake til artikler

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for innsendelser ved fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser mv som ønskes registrert innen utgangen av 2023.

Dersom man ønsker å få gjennomført fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser eller avviklinger av selskap før årsskiftet, har Foretaksregisteret kunngjort at det kreves at den selskapsrettslige beslutningen blir meldt inn elektronisk innen 9. oktober 2023 for at kreditorvarsel skal igangsettes. Gjennomføringsmeldingen etter utløpt kreditorvarsel må meldes inn elektronisk senest 4. desember 2023.

Noen meldinger blir behandlet maskinelt:

  • gjennomføring av fusjon mellom mor/datterselskap
  • gjennomføring av fusjon mellom selskap eid av samme eier

Hvis man sender inn flere meldinger om gjennomføring av fusjoner på samme dag, vil kun den første gå til maskinell behandling.

Dersom man leverer melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling på papir, kreves det at beslutningsmeldingen er innkommet registeret senest 1. oktober 2023 og gjennomføringsmelding må være kommet inn til registeret senest 30. november 2023.

Det står ikke noe i kunngjøringen om hva som gjelder for beslutninger som ikke krever kreditorvarsler, herunder kapitalforhøyelser. Sist det ble kunngjort frister for dette var i 2021, og da var fristen for slike meldinger henholdsvis 6. desember og 30. november, for elektroniske meldinger og meldinger per post. Ettersom det ikke er angitt noen særskilt frist og ikke minst tatt de lange saksbehandlingstidene i betraktning, bør man være ute i god tid med slike meldinger for å være sikker på å få dem registrert på denne siden av årsskiftet.

Vi bistår mange klienter med omstruktureringer og egenkapitaltransaksjoner og vi anbefaler alle våre klienter med slike transaksjoner i tankene om å ta kontakt med oss så raskt som mulig slik at man rekker å gjøre nødvendige forberedelser og oppnår ønsket utfall, herunder å få endringen gjennomført før nyttår. 

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Morten Weidemann Thorstensen

Morten Weidemann Thorstensen

Morten har arbeidet som advokat i PwC siden 1997. Før dette var han 6 år ved Oslo ligningskontor. Mortens kjernekompetanse er norsk bedriftsbeskatning og selskapsrett. Morten har lang erfaring som rådgiver i forbindelse med større og kompliserte transaksjoner og restruktureringer, herunder ulike former for omdannelser, fusjoner og fisjoner, og har i tillegg omfattende erfaring med å bistå ved generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Svein Gunnar Stang Hansen

Svein Gunnar Stang Hansen

Jeg heter Svein Gunnar Stang Hansen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber i grensesnittet nasjonal/internasjonal skatt, selskapsrett, regnskapsrett i tillegg til generasjonsskifter. I mitt daglige arbeid bistår jeg norske og utenlandske selskaper med skatte- og selskapsrettslige spørsmål og jeg har over 20 års erfaring med fagfeltene. Regelverket som næringslivet skal operere innenfor blir stadig mer komplekst og sammensatt og jeg håper at mine bidrag kan bidra til å klargjøre og finne gode løsninger iblant stadig flere komplekse regler.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Lars Hallvard Walby

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC law firm.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations. I also have special expertise in the tax regime for hydropower production.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.

Legg igjen en kommentar