<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Grenseløs pendling - ny trend med skattemessige utfordringer

‹ Tilbake til artikler

pwc-portugal

I DN lørdag 3. oktober kunne vi lese om "Ekstrempendlerne" - ansatte som pendler til jobb utenfor Europa. Dette, sammen med pendling innenfor Europa, blir mer og mer vanlig. Internasjonal mobilitet er blitt en naturlig del av norske og utenlandske bedrifters hverdag. Men er det bare å sette de ansatte på flyet og tenke at det blir jo som å pendle mellom Oslo og Trondheim?

Dessverre er det nok litt mer komplisert enn som så - og dessverre ser vi ofte at selskaper ikke ser disse komplikasjonene før det er for sent. Internasjonal mobilitet er en utfordring for mange selskaper, og den nye gruppen med ansatte som pendler over landegrensene er ikke noe unntak.

Forretningsreisende, eller Business Travelers som det også heter (alternativt "Ekstrempendlerne" - kjært barn har mange navn), er en gruppe internasjonale arbeidere vi kommer til å høre mer om fremover. Både fordi dette, som nevnt innledningsvis, blir mer og mer vanlig, men også fordi denne gruppen ansatte kommer til å være i søkelyset til de ulike landenes skattemyndigheter.

Hva er det som gjør at det blir flere og flere som pendler over landegrensene?

 • Generell økning i mobilitet de nærmeste årene. 
  Undersøkelser som er gjort viser at vi kan oppleve 50% økning bare frem mot 2020! Det betyr at flere selskaper kommer til å ha ansatte som jobber på tvers av landegrensene i årene som kommer, og det vil være flere mennesker som jobber internasjonalt. 
 • Den tradisjonelle utstasjonerte medarbeideren, "expat'ene" som de ofte benevnes, som flyttet utenlands i en 3-5 års periode, blir sjeldnere og sjeldnere. 
  Der hvor det før var enklere å flytte den ansatte med familie til et annet land for en lengere periode, ser vi nå at det blir kortere kontrakter og at familiene blir boende hjemme. 
 • Økt globalisering og digitalisering. 
  Det er blitt lettere å utføre jobben sin "hvor som helst" i verden - vi er alltid pålogget uansett. Dette gjør det hele litt mer fleksibelt, og du trenger ikke flytte hele familien til et annet land slik det var mer vanlig å gjøre før.
 • Familiehensyn. 
  Vi får flere "internasjonale familier" med ektefeller/partnere fra to forskjellige land. Dette kan medføre at man ønsker å bo i ett land, men fortsatt jobbe i ett annet. Valg av sted å bo, skolegang og kanskje viktigst - medfølgende ektefelle/partners egen karriere er andre forhold som i dag spiller en mye viktigere rolle enn det gjorde tidligere. Vi ser i mange tilfeller at dette resulterer i at familien blir boende hjemme og at den ansatte pendler.
 • Økt fokus på kostnader.
  I en krevende økonomisk situasjon, slik vi opplever nå, vil mange selskaper vurdere det slik at det er penger å spare på å ha pendlere som jobber internasjonalt enn de tradisjonelle utestasjonerte.

Så altså sett fra både selskapenes og de ansattes ståsted vil vi høre mer om disse pendlerene fordi det er slik vi ønsker å jobbe og kommer til å jobbe i fremtiden.

Hvilke utfordringer finnes?

I en stadig mer internasjonalisert verden, ser vi at flere og flere land strammer inn på regelverket og retter fokus mot å sikre seg sine skatteinntekter. Vi kan gjerne si at her plukker skattemyndighetene den frukten som henger lavest - eller tar de som er mest modne. Utgangspunktet er at mange som jobber på tvers av landegrensene kun rapporterer og betaler skatt og avgift til sitt bostedsland. Her er det høye mørketall, og det er liten tvil om at flere av denne gruppen ansatte jobber så mye i et annet land at det oppstår både plikt til å rapportere (for selskapet og den ansatte) og til å betale skatt/avgift også i arbeidslandet.

Å ha ansatte som arbeider på tvers av landegrensene er altså ikke bare rett frem. Det å være "ekstrempendler" er nok ikke det samme som å pendle mellom Oslo og Trondheim. Flytting av ansatte over landegrensene er komplisert og det er mange fallgruver å gå i. Selv om jeg har nevnt skatt og avgift for den ansatte ovenfor er det også mange andre forhold som man skal navigere seg gjennom i disse tilfellene. Selskapsskatt, immigrasjonsforhold, trygderettigheter og arbeidsrettslige forhold forøvrig er absolutt verdt å nevne.

Strengere regelverk, bedre kontroll og behov for å sikre skatteinntekter vil altså være årsaker til at myndighetene vil ha fokus på denne gruppen internasjonale arbeidere.

Mitt råd!

Så hvor vil jeg hen? Jo, her handler det om å ta tak i utfordringene man står overfor jo før jo heller. Ikke skyv de kompliserte problemstillingene foran dere. "Grenseløs pendling" er kommet for å bli, og at de ulike lands regelverk er i stadig utvikling er det heller ikke så lett å gjøre noe med. Mange selskaper har allerede i dag gode rutiner og policyer for å ivareta og fange opp alle grupper de har av internasjonale arbeidere. Likevel erfarer vi også at svært mange selskaper har liten eller ingen kontroll, spesielt på den gruppen vi her snakker om. Det betyr at man løper en risiko, både for selskapet og de ansatte, i forhold til de forpliktelser man har som arbeidsgiver og ansatt både i hjemlandet og ikke minst i de(t) land man arbeider / driver virksomhet.

Min anbefaling er at man setter seg ned og ser litt på hva som er situasjonen for selskapet og de ansatte. Har dere full kontroll på alle forpliktelser dere måtte ha i alle de land dere opererer, eller lyser det noen røde varsellamper noen steder?

Vi i PwC inviterer til ettermiddagsseminar onsdag 14. oktober, hvor vi vil se litt nærmere på noe av dette. Se mer om seminaret og påmelding til dette her.

Erland Nørstebø

Erland Nørstebø

Jeg heter Erland Nørstebø og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg er leder for vår Global Mobility avdeling, og har jobbet i PwC i snart 18 år. Tidligere har jeg jobbet både i Skatteetaten og hos Skattebetalerforningen.

Jeg har lang og bred erfaring fra å bistå norske og utenlandske selskaper med deres håndtering av medarbeidere som jobber på tvers av landegrenser, og ønsker å dele av den erfaringen jeg har opparbeidet meg. I en stadig mer internasjonal verden er det liten tvil om at problemstillinger knyttet til arbeid over landegrensene blir mer og mer aktuelt, både for den ansatte og arbeidsgiveren. Problemstilingene som dukker opp er knyttet til skatt, trygd, immigrasjon, kontrakter og policyer for å nevne noe, og dette er spørsmål som får betydning uansett om man er et stort multinasjonalt selskap med mange ansatte eller et lite lokalt seskap med få ansatte.

Ta gjerne kontakt om du har noe du lurer på.

My name is Erland Nørstebø, and I am a partner in PwC Tax & Legal Services.

I am the Head of our Global Mobility practice, and have been working in PwC in 18 years. Previously I have worked at the Tax Authorities, and with Skattebetalerforeningen (Norwegian Tax Payers Association).

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14. mai kl ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og ...

Les artikkelen