<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Grunnrenteskatten – endring av prisingen for industriens egenproduksjon fra 2016

Av Knut Ekern , 12. mai 2015

knut-ekern

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag er det foreslått at industriens egen kraftproduksjon skal verdsettes til en fastsatt markedspris, og ikke til Statkrafts 1976-pris.

Etter skatteloven § 18-3 andre ledd a nr. 3 skal prisen i Statkrafts 1976-kontrakter for industrikraft legges til grunn som brutto grunnrenteinntekt for vannkraftprodusenter som anvender kraften i egen eller konsernselskaps kvalifiserende industrivirksomhet. Selv om Statkrafts 1976-kontrakter er utløpt anvendes de fortsatt som referansepris for grunnrenteformål for industriens egen kraft og kunngjøres årlig av Finansdepartementet. Nettoprisen for 2014 er 27,474 øre/kWh. Forwardprisen ligger for tiden under dette nivået, noe som innebærer en merbeskatning for vannkraftproduksjon eid og forbrukt av industrien selv.

I revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslås det at Statkrafts 1976 pris opphører som referansepris og erstattes av "markedspris" fra og med inntektsåret 2016. Hvordan denne markedsprisen skal fastsettes er det sagt lite om i forslaget utover at metoden "bør ta omsyn til industriens ønskje om langsiktige og føreseielege prisar", noe som må innebære at løpende spotmarkedspriser heller ikke i praksis skal anvendes. Markedsprisfastsettelsen skal reguleres nærmere i forskrift gitt av Finansdepartementet.

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Knut Ekern

Knut Ekern

Jeg heter Knut Ekern og er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.

My name is Knut Ekern. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.


knut.ekern@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter