<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Grunnrenteskatten – endring av prisingen for industriens egenproduksjon fra 2016

‹ Tilbake til artikler

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag er det foreslått at industriens egen kraftproduksjon skal verdsettes til en fastsatt markedspris, og ikke til Statkrafts 1976-pris.

Etter skatteloven § 18-3 andre ledd a nr. 3 skal prisen i Statkrafts 1976-kontrakter for industrikraft legges til grunn som brutto grunnrenteinntekt for vannkraftprodusenter som anvender kraften i egen eller konsernselskaps kvalifiserende industrivirksomhet. Selv om Statkrafts 1976-kontrakter er utløpt anvendes de fortsatt som referansepris for grunnrenteformål for industriens egen kraft og kunngjøres årlig av Finansdepartementet. Nettoprisen for 2014 er 27,474 øre/kWh. Forwardprisen ligger for tiden under dette nivået, noe som innebærer en merbeskatning for vannkraftproduksjon eid og forbrukt av industrien selv.

I revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslås det at Statkrafts 1976 pris opphører som referansepris og erstattes av "markedspris" fra og med inntektsåret 2016. Hvordan denne markedsprisen skal fastsettes er det sagt lite om i forslaget utover at metoden "bør ta omsyn til industriens ønskje om langsiktige og føreseielege prisar", noe som må innebære at løpende spotmarkedspriser heller ikke i praksis skal anvendes. Markedsprisfastsettelsen skal reguleres nærmere i forskrift gitt av Finansdepartementet.

                                                                      ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Knut Ekern.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Rentebegrensningsregelen - nye forskrifter 20. desember

Fredag 20. desember publiserte Finansdepartementet oppdaterte forskrifter til rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41. Hovedsakelig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utredning om skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Internasjonalt går trenden i retning av strengere krav til opplysningsplikt for skattepliktige og deres rådgivere. I OECD/G20s ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rentebegrensningsregelen - fastsettelse av forskriftsbestemmelser

I Statsbudsjettet for 2020 ble det foreslått en rekke justeringer av rentebegrensningsregelen gjennom endringer i lovteksten i skatteloven ...

Les artikkelen