<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Handel i konsern under tollvesenets lupe

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2

Tollmyndighetene har en aggressiv holdning til internprising, som gjør at importører bør gjøre grep for å sikre seg at man ikke kommer skjevt ut.

I gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv uttalte tolldirektør Bjørn Røse at:

«Et økende problem både i Norge og internasjonalt er såkalt «transfer pricing» der firmaer innen samme internasjonale konsern oppgir ikke korrekte verdier på konserninterne transaksjoner for å oppnå skatte- og avgiftsfordeler. Flere av de store etterberegningene i 2015 gjelder transfer pricing».

Vi undrer oss litt over denne uttalelsen, da begrepet «transfer pricing» vanligvis blir brukt i forbindelse med selskaper i konsern som følger et internasjonalt regelverk som er initiert av OECD for å sikre at det nettopp ikke blir jukset med skatt.

Transfer pricing-regelverket innebærer i korte trekk krav til såkalt «armlengdes priser» mellom konsern-selskaper. Det er flere måter å gjøre dette på, og vi skal ikke gå inn på disse. Veldig ofte vil det imidlertid oppstå behov for priskorrigering mellom selskapene, for å sikre at prisene over tid oppfyller myndighetenes krav.

Det er et ganske komplisert forhold mellom slike transfer pricing justeringer og den såkalte tollverdien ved import av varer til Norge, og vi anbefaler importører som operer i konsern å gjennomgå sine rutiner nøye for å sørge for at begge regelverkene blir oppfylt. Tolldirektørens uttalelser viser at myndighetene har svært lett for å se på forglemmelser og manglende kunnskap om regelverket som bevisste avgiftsunndragelser. Det er derfor ekstra viktig å avklare spørsmålene i forkant, slik at man slipper bokettersyn, tilleggsavgifter og mistenkeliggjøring fra myndighetenes side.

PwC arrangerer et gratis kurs om dette temaet i våre lokaler 2. mars, og oppfordrer alle interesserte til å melde seg på her.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CBAM - en oppdatering om karbontoll på import til EU

Som tidligere skrevet om i denne bloggen innfører EU en karbontoll på import av stål, jern, kunstgjødsel, aluminium, hydrogen og strøm ...

Les artikkelen