<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du sjekket skattekortet ditt?

kristine-braaten ‹ Tilbake til artikler

PwC erfarer at skatteetaten har endret metode for å komme frem til grunnlaget i skattekortet ditt. For tidligere år har det vært informasjon fra sist kjente fastsetting som har lagt grunnlaget for skattetrekket for året. Altså skulle du kjent igjen informasjonen fra skatteoppgjøret du fikk for 2017 i skattekortet for 2019. Sånn er det ikke lenger, og derfor kan det være lurt å se ekstra over.

Skatteetaten bruker nå grunnlaget fra a-meldingen som arbeidsgiver sender inn når lønnen din rapporteres, når de setter opp årets skattekort. Nærmere bestemt så er det lønnsrapporteringen som ble gjort i oktober i fjor, eller et gjennomsnitt av lønnen du fikk januar-oktober, som nå brukes. Det høyeste beløpet av disse to går inn i skattekortet, og dermed kan du komme noe skjevt ut av beregningen. Kanskje fikk du en bonusutbetaling i oktober i fjor? Eller så hadde du kanskje andre bi-inntekter eller ytelser? Hvis utbetalingen din var ekstra stor akkurat den måneden, så kan overraskelsen bli tilsvarende stor dersom du går skattekortet nærmere i sømmene nå.

Fordi “det gamle systemet” åpenbart la til grunn gamle tall, så vil den nye ordningen normalt gi et riktigere resultat og sånn sett ikke være å forakte. Denne nye metoden kan likevel ikke akkurat sies å være helt vanntett, så ta en ekstra kikk. Hvis du har tabelltrekk så er det ikke sikkert utslaget er så stort, men har du prosenttrekk kan det få større betydning.

Og du, dersom du allerede er trukket for den første lønningen av året og dette ser for høyt ut, vel - så er det ikke verre enn at du enten tar hensyn til dette ved anmodning om nytt skattekort, eller at du ligger an til å få litt skatt til gode :)

Skattekortet kan du enkelt endre via skatteetatens nettsider.

Kristine Veiteberg Braaten

Kristine Veiteberg Braaten

Jeg heter Kristine Veiteberg Braaten og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med skatt siden 2011, og jobber i det daglige med nasjonal og internasjonal personbeskatning. I all hovedsak bistår jeg nasjonale og internasjonale selskaper, så vel som privatpersoner, med ulike problemstillinger og forpliktelser som kan oppstå når arbeidstakere sendes over landegrensene. Jeg jobber særlig opp mot utsendt eller innstasjonert personell, utsendelsesavtaler, skatteavtaler og arbeidsgivers rapporteringsforpliktelser. Regelverket er ofte komplisert, med stadige lovendringer. Målet mitt er derfor å spre kunnskap, samt å gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har noe du lurer på.

My name is Kristine Veiteberg Braaten and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services. I have worked with tax since 2011, and on day to day basis I work with national and international personal taxation. I mainly assist national and international companies, as well as private persons, with different issues or obligations that can arise when employees are sent cross-boarder. I especially work with seconded personnel, secondment agreements and policies, tax treaties, and employer’s reporting obligations. The legislation is often complex, and constantly changing. Therefore, my goal is to share knowledge, in addition to give useful advice.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Viktige endringer planlegges i Sverige - Innføring av økonomisk arbeidsgiverbegrep

Den svenske regjeringen har til hensikt å innføre konseptet økonomisk arbeidsgiver fra og med 1. januar 2021. Det medfører at personer som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - Personskatt og lønnsområdet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem klokken 10.00 i dag. Her får du en oversikt over de foreslåtte endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - livestream starter kl 12

I dag kl 10 legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og ...

Les artikkelen