<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har Schibsted gjort "skattekupp i Finn.no"?

‹ Tilbake til artikler

pwc-picture

I gårsdagens DN kunne vi lese at "Schibsted gjør skattekupp i Finn.no". På framsiden var vinklingen "Betalte 15 mill - sparer 100 mill i skatt". Kan det være sant?

Hva er "nyheten"?

Nyheten er at Schibsted har kjøpt 0,13 prosent av Finn.no for 15 millioner kroner slik at eierandelen går fra 89,99 til 90,12 prosent. Finn.no har hatt et resultat før skatt de siste årene på circa 500 mill og en skatt på circa 130 millioner kroner. "Denne kostnaden har Schibsted nå kvittet seg med." I tillegg fremheves det faktum at Schibsted har inngått en ny aksjonæravtale med minoritetseieren Polaris som innebærer at Polaris ikke kan tvangsinnløses. Dette omtales av DN som en avtale med Polaris som "satte aksjeloven til side".

Skivebom?

Kjære DN, dersom dere ønsker å angripe selskaper som driver agressiv skatteplanlegging og ta debatten som OECD har reist gjennom sitt BEPS-prosjekt seriøst, er dette direkte skivebom. Dersom det blir kritikkverdig at norske konserner ønsker at det skal være mulig å utligne over- og underskudd mellom sine største konsernselskaper, er debatten på ville veier.

Vinklingen til DN burde ha vært: "Schibsted ordner opp i urimelig ugunstig konsernstruktur". Situasjonen før kjøpet var at man eide 89,99 prosent av aksjene i Finn.no, men IKKE hadde mulighet til å utligne over- og underskudd med resten av konsernet.

I tillegg klarer DN å fremstille en fullstendig vanlig avtaleregulering mellom majoritets- og minoritetsaksjonær, nemlig avtale om at minoritet ikke skal kunne utløses, som noe negativt og at man "har satt aksjeloven til side". Denne type negativ vinkling mot norske konserner, som følger reglene i tråd med Stortingets intensjoner, undergraver en ellers nyttig diskusjon om hvordan internasjonale selskaper skal forholde seg til skattereglene i ulike land.

PS. Undertegnede har ingen relasjon til Schibsted-konsernet, men arbeider som skatteadvokat i PwC

Steinar Hareide

Steinar Hareide

Jeg heter Steinar Hareide og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har nesten 20 års erfaring med å gi råd til norske og internasjonale konserner vedrørende kompliserte problemstillinger innenfor norsk og internasjonal bedriftsbeskatning. Mine spesialområder er M&A, shipping/offshore, transfer pricing samt generell bedriftsbeskatning.

My name is Steinar Hareide and I am a partner within Tax and Legal Services in PwC. I have almost 20 years of experience advising Norwegian and international groups on complex issues within Norwegian and international taxation. My areas of expertise are within M&A, shipping/offshore, transfer pricing and general corporate taxation.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattedirektoratet følger Finanskomiteen ved fisjonssalg av aksjer

Den 13. juli i år publiserte Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse som belyser et mye omdiskutert tema det siste året, såkalt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Caymanøyene, Palau, Panama og Seychellene lagt til EUs svarteliste for skatteparadiser

Den 18. februar 2020 presenterte EUs finansministre fire nye land som er lagt til EUs svarteliste for skatteparadiser fordi de ikke ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessige konsekvenser av Brexit

Selv om Storbritannia forlot EU den 1. februar 2020, vil det ikke bli noen endring i forholdet mellom Norge og Storbritannia før 31. ...

Les artikkelen