<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hard Brexit

brexit-illustrasjon ‹ Tilbake til artikler

Boris Johnson fikk det ikke som han ville i går, og ble instruert av parlamentet om å be EU om en ny utsettelse av Brexit. Det er imidlertid usikkert hvordan prosessen i UK går videre, og enda mer usikkert hvordan Macron og resten av EU vil stille seg til spørsmålet. Det er betimelig spørre seg hva en ny utsettelse skal tjene til, tatt i betraktning hvor lite som har skjedd i selve avtaleprosessen mellom partene i perioden fra sist utsettelse ble gitt. Den politiske situasjonen i parlamentet er fastlåst, og man har samtidig vedtatt at det ikke skal skrives ut nyvalg. Vi tror derfor man bør innstille seg på at det blir Hard Brexit 31. oktober, og ta alt annet som en positiv overraskelse. Det er 8 uker til, og dersom man ikke har forberedt seg allerede, bør man snarest gjøre opp status i egen bedrift. Det er fortsatt mulig å iverksette tiltak for å unngå eller redusere tap.

Vi har skrevet om Brexit ved flere anledninger, se lenker til noen tidligere innlegg under. Vi skal ikke gjenta oss selv, men fra et operativt perspektiv vil vi peke på følgende viktige punkter (listen er ikke uttømmende):

  1. Det må påregnes en generell økonomisk nedgang i Europa, kort eller lang, som følge av Brexit. Dette kan man ikke verge seg mot, men det er fortsatt noe bedriften må ta hensyn til.

  2. Det er sannsynlig at det vil bli endringer i det britiske markedet. Utenlandske leverandører til britiske kunder vil kunne oppleve redusert etterspørsel, enten på grunn av proteksjonisme/redusert frihandel eller redusert kjøpekraft hos kundene.

  3. Det vil sannsynligvis bli betydelige logistikkutfordringer i en periode rundt Brexit-datoen. Frakt av varer ut og inn av UK vil derfor kunne bli svært forsinket.

  4. Enheter utenfor Norge vil bli berørt på en rekke områder dersom enhetene er involvert i varehandel mellom UK og EU. Her vil både toll, rapportering av merverdiavgift, dokumentasjon og oppsett i regnskapssystemet kunne bli påvirket. Norske konsern og bedrifter med slike enheter er derfor særlig utsatt.

  5. Vi peker særlig på bedrifter som har produksjon eller lager utenfor Norge, der det går varestrømmer til eller fra UK. Her vil det bli betydelige endringer, mens varestrømmer som går direkte mellom Norge og UK stort sett vil bli behandlet som før.

  6. Det vil kunne oppstå økte tollkostnader ved eksport til UK, i hvert fall for enkelte bransjer. Det vil bli viktigere å fokusere på leveringsvilkår og korrekt bruk av tollprosedyrer i UK.

  7. Produkter som er avhengig av spesielle godkjennelser, slik som medisiner, vil kunne bli påvirket ved at godkjennelser i UK ikke lenger vil være gyldige i EØS-området.

  8. På samme måte vil såkalte flerbruksvarer (varer som også har militær bruk) få lisensplikt ved forflytning mellom UK og EU. 

Vi anbefaler at alle bedrifter som tror de kan bli berørt, gjør en nærmere kartlegging og analyse av Brexit-konsekvenser for egen virksomhet. Det er først etter at man har analysert situasjonen at man kan finne tiltak for å redusere evt. negative konsekvenser for bedriften.

PwC vil ta opp Brexit-spørsmål som ett av flere tema på vår Globale Handelsdag, der det fortsatt er ledige plasser. Klikk her for Påmelding

Tidl. innlegg om toll

Tdl. innlegg om mva og regnskapssystemer

 

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

The S of ESG - Doing business in Norway going forward

The Transparency Act (the “Act”) comes into force in Norway 1 July 2022. All Norwegian enterprises and foreign enterprises doing business ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattedirektoratet avklarer SAF-T for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak

Skattedirektoratet har nylig publisert en prinsipputtalelse om kravet til SAF-T regnskap for finans- og forsikringsnæringen. Uttalelsen ...

Les artikkelen