<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høringsforslag om nye regler for beskatning av privat konsum i selskap

‹ Tilbake til artikler

Mandag 9. mai 2022 sendte Finansdepartementet ut forslag om særregler for privat konsum i selskap. Høringsfristen er satt til 1. august 2022 og planlagt ikrafttredelse er fra og med inntektsåret 2023. Ved eiers disponering av selskapets formuesobjekt etter dagens regler, skal eier utbyttebeskattes og selskap uttaksbeskattes. Skatteetaten hevder imidlertid at betydelige beløp som skulle vært beskattet, ikke innberettes, og at det er ressurskrevende å avdekke omfanget av dette. Formålet med høringsforslaget er å redusere mulighetene for urettmessig gunstig beskatning, og forenkle bevisvurderingene for Skatteetaten.

Reglene er foreslått å omfatte personlig skattyter som på noe tidspunkt i løpet av inntektsåret, direkte eller indirekte, har eid eller kontrollert selskapet med minst 50%. Selskap som omfattes er aksjeselskap mv., ansvarlig selskap o.l. og tilsvarende utenlandsk selskap. Det er foreslått at nærstående eieres eier- og kontrollandel slås sammen i vurderingen av 50%-kravet. Forslaget omfatter formuesobjekter med høy verdi som er egnet til privat bruk, dvs. boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly og helikopter.

De foreslåtte reglene er ment å fungere som stoppregler for privat konsum i selskap. Den skattemessige fordelen for eier og selskapet er derfor foreslått fastsatt etter høye sjablongsatser. For bolig- og fritidseiendom skal den skattepliktige fordelen settes til 26% av beregningsgrunnlaget per år, og beregningsgrunnlaget er det høyeste beløpet av omsetningsverdi og anskaffelsesverdi tillagt påkostninger. For båt, fly og helikopter skal den skattepliktige fordelen utgjøre 104% av beregningsgrunnlaget per år, og beregningsgrunnlaget er anskaffelseskostnad tillagt påkostninger. 

De nye foreslåtte reglene vil kunne gjøre det svært ugunstig for selskap og eier å disponere formuesobjekter som er egnet til privat bruk. Det er uten betydning om eieren faktisk bruker formuesobjektet privat, og uten betydning om eier betaler markedsleie for faktisk bruk, selv om egenbetalinger trekkes fra den skattepliktige fordelen. Når selskapet eier eller disponerer formuesobjektene, skal eieren anses å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. 

Det er all grunn for selskaper til å se nærmere på forslaget og undersøke om det finnes eiendeler i balansen som kan rammes av de foreslåtte endringene. Dette gjelder selv om eierskapet til de aktuelle eiendeler er vurdert å ha tilstrekkelig næringstilknytning og det svares et markedsmessig vederlag for eiers egen bruk.

Ella Pettersen

Ella Pettersen

Mitt navn er Ella Pettersen og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en master i rettsvitenskap med spesialisering i skatterett og selskapsrett fra Universitetet i Bergen.

Til daglig jobber jeg med transaksjoner og med nasjonale og internasjonale skattespørsmål.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Lars Hallvard Walby

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC law firm.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations. I also have special expertise in the tax regime for hydropower production.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.

Svein Gunnar Stang Hansen

Svein Gunnar Stang Hansen

Jeg heter Svein Gunnar Stang Hansen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber i grensesnittet nasjonal/internasjonal skatt, selskapsrett, regnskapsrett i tillegg til generasjonsskifter. I mitt daglige arbeid bistår jeg norske og utenlandske selskaper med skatte- og selskapsrettslige spørsmål og jeg har over 20 års erfaring med fagfeltene. Regelverket som næringslivet skal operere innenfor blir stadig mer komplekst og sammensatt og jeg håper at mine bidrag kan bidra til å klargjøre og finne gode løsninger iblant stadig flere komplekse regler.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen