<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvor blir det av sikkerhetsventilen?

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-trine-1

Er det virkelig en ønsket bivirkning av rentebegrensningsreglene at norske konsern må bruke masse tid, energi og penger for å unngå å få en høyere skattesats enn 27 %? Eller at selskaper som ennå ikke har tjent penger likevel får betalbar skatt?

Rentebegrensningsreglene treffer det de skal. Pluss litt til...

Jeg har klienter med utenlandske morselskap som aksepterer og forstår at de ikke lenger får fulle rentefradrag i Norge. Samtidig ser vi at flere rene norske konserstrukturer må legge ned mye tid, krefter og energi for å tilpasse seg slik at de ikke får en høyere skattesats enn 27 %. De fleste forventet at Norge ville innføre rentebegrensningsregler. Og det pågår et betydelig internasjonalt arbeid både i EU og OECD for å komme den negative skatteplanleggingen til livs. Jeg mener fokuset er viktig. Men var det nødvendig å ta så hardt i her hjemme?

Skatt er en viktig rammebetingelse for norske virksomheter. Hvis et helnorsk konsern får renteavskjæring i ett selskap mens det fortsatt må betale skatt av renteinntekter i et annet selskap, kan resultatet bli at konsernet totalt sett må betale mer enn 27 % i skatt på sine samlede næringsinntekter. Ofte kan dette løses gjennom konsernbidrag, men ikke alltid.

En annen konsekvens av dagens regler er at selskaper som ikke har tjent penger likevel kan få betalbar skatt på grunn av renteavskjæring - og dette til tross for at de har betydelige fremførbare underskudd fra tidligere år. Typisk kan dette ramme utviklingsselskaper som har store kostnader de første årene - før den gode idéen begynner å gi avkastning.

Land vi liker å sammenligne oss med har ofte innført en eller annen form for sikkerhetsventil som forhindrer slike konsekvenser.*

Ville det vært så feil om vi også hadde slike bestemmelser? Sånn at norske virksomheter kunne innrette finansieringen sin på den måten de selv finner best?

Nye forskriftsbestemmelser er nylig vedtatt og rydder opp i noen av innvendingene som har kommet mot de nye reglene.**

Jeg venter imidlertid fortsatt på en sikkerhetsventil eller to!

 

  • *I Sverige gjelder to viktige unntak fra renteavskjæringsregelen; i) Dersom motsvarende renteinntekt skulle ha blitt skattlagt med minimum 10 % etter lovgivningen i den stat hvor inntekten hører hjemme etter en hypotetisk test. ii) Dersom både kjøpet av eierandelen og valg av finansieringsform (gjeld) er forretningsmessig motivert. I Finland og Frankrike gjelder ikke rentebegrensningsregelen dersom selskapet har en egenkapitalgrad som er på samme nivå som egenkapitalgraden er i den konsoliderte balansen for hele konsernet.
  • ** På visse vilkår er det nå oppstilt unntak fra unntaket om at eksterne lån anses interne ved sikkerhetsstillelser fra nærstående mv.

    Transcript av filmen 


    Linker til relevante nyheter:
    - renteberegningsreglene

                                                              ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen