<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan bør en skatteavdeling dra nytte av ny teknologi?

‹ Tilbake til artikler

Skatt og avgift er et komplekst og dynamisk område som krever høy kompetanse, nøyaktighet og effektivitet. Samtidig står skatteavdelingen overfor økende krav fra myndigheter, revisorer, ledelse og interessenter om å levere kvalitet, transparens og etterlevelse. I tillegg må skatteavdelingen håndtere store mengder data, dokumentasjon og rapportering, samt holde seg oppdatert på stadig endrede regler og praksis. For å møte disse utfordringene, bør skatteavdelingen ta i bruk ny teknologi som kan bidra til å automatisere, forenkle og forbedre prosessene. Ny teknologi kan også gi skatteavdelingen bedre innsikt, kontroll og verdi for virksomheten. PwC holder et nordisk webinar 6. september om dette temaet og vi ønsker deg velkommen til å delta.

Eksempler på hvordan ny teknologi kan brukes til å effektivisere skatteavdelingen:

  • Kunstig intelligens (AI eller KI på norsk) og maskinlæring (ML) kan brukes til å analysere store mengder data, identifisere mønstre, anomalier og risikoer, samt generere innsikter og anbefalinger. AI og ML kan også hjelpe til med å klassifisere og validere transaksjoner, dokumenter og kontrakter, samt å optimalisere skatteplanlegging og strategi.
  • Robotic Process Automation (RPA) kan brukes til å automatisere repetitive og manuelle oppgaver, som å hente, bearbeide og overføre data, utføre beregninger og kontroller, samt å produsere og sende rapporter. RPA kan øke effektiviteten, redusere feil og frigjøre tid til mer verdiskapende aktiviteter.
  • Skybaserte løsninger kan brukes til å lagre, dele og samarbeide om data, dokumenter og prosesser på en sikker og tilgjengelig måte. Skybaserte løsninger kan også tilby skalerbarhet, fleksibilitet og integrasjon med andre systemer og plattformer. Skybaserte løsninger kan forbedre kommunikasjonen, samordningen og styringen av skattefunksjonen.
  • Dataanalyse og visualisering kan brukes til å presentere og formidle data, resultater og funn på en tydelig og forståelig måte. Dataanalyse og visualisering kan også gi skatteavdelingen mulighet til å utforske, sammenligne og simulere ulike scenarier, samt å identifisere og utnytte muligheter og forbedringsområder.
  • Blockchain kan brukes til å utføre og spore transaksjoner, kontrakter og eiendeler på en sikker, transparent og effektiv måte

For å ta i bruk ny teknologi på en vellykket måte, må skatteavdelingen vurdere følgende faktorer:

  • Behov og mål: Skatteavdelingen må definere hvilke behov og mål den har, og hvordan ny teknologi kan bidra til å oppfylle dem. Skatteavdelingen må også prioritere og velge de mest relevante og hensiktsmessige teknologiske løsningene for sin situasjon og kontekst.
  • Kompetanse og kultur: Skatteavdelingen må utvikle og oppdatere sin kompetanse og kultur for å kunne forstå, tilpasse og utnytte ny teknologi. Skatteavdelingen må også fremme en innovativ, lærende og samarbeidende kultur som støtter og motiverer bruk av ny teknologi.
  • Samarbeid og støtte: Skatteavdelingen må samarbeide og kommunisere med andre funksjoner, enheter og eksterne aktører for å sikre at ny teknologi er i tråd med virksomhetens strategi, mål og verdier. Skatteavdelingen må også søke og få støtte fra ledelse, IT, juridisk, compliance og andre relevante parter for å implementere og integrere ny teknologi.

Ny teknologi kan gi skatteavdelingen mange fordeler, men også noen utfordringer og nye risikoer. Skatteavdelingen må derfor være bevisst, kritisk og ansvarlig når den tar i bruk ny teknologi, og sørge for at den er i samsvar med gjeldende lover, regler og etiske normer. Skatteavdelingen må også være forberedt på å håndtere eventuelle feil, problemer eller endringer som kan oppstå i forbindelse med ny teknologi.

Ny teknologi er ikke et mål i seg selv, men et middel til å oppnå bedre resultater og verdier for skatteavdelingen og virksomheten. Ved å ta i bruk ny teknologi på en smart og strategisk måte, kan skatteavdelingen styrke sin rolle, funksjon og bidrag i en digital og global verden.

Denne bloggen er skrevet med bidrag fra kunstig intelligens.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt elle

Øystein Tungen

Øystein Tungen

Øystein jobber i Advokatfirmaet PwC med ansvar for teknologiutvikling og digitalisering av tjenesteområdene i Advokatfirmaet. Videre er Øystein kontaktperson i PwC Norge for SAF-T rapportering, og han jobber tett med de ulike teknologimiljøene i PwC for å tilby det beste for kundene. Øystein har bakgrunn som revisor i PwC og er statsautorisert revisor. Øystein har flere års erfaring som økonomisjef i en norsk produksjonsbedrift med børsnotert morselskap og har praktisk erfaring med bytte av ERP system som prosjektleder og løsningsansvarlig for økonomifunksjonen.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet sett fra et ESG-perspektiv

Forslag til statsbudsjett for 2024 ble fremlagt fredag 6. oktober. I dette innlegget ser vi nærmere på noen punkter i statsbudsjettet som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av omsetningskrav for biodrivstoff til sjøfart - Veien mot grønnere sjøfart? Nye regler fra 1. oktober 2023

Norge har nylig innført et nytt omsetningskrav for avansert biodrivstoff innen sjøfarten, og med dette tiltaket er det nå på plass ...

Les artikkelen