<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan blir det med import-momsen?

per-kirknes-2.jpg ‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar 2017 endres rapporteringen av import-moms radikalt. Den nye ordningen legger ansvaret for beregning av avgiften på importørene, men vil dette la seg gjennomføre?

Vi har tidligere blogget om den nye ordningen for import-moms som innføres fra nyttår, der vi har etterlyst retningslinjer for hvordan man ser for seg at den nye ordningen skal gjennomføres. Vi er nå i begynnelsen av september, og vårt inntrykk er at myndighetene i liten grad har tatt inn over seg importørenes utfordringer.

Flere og flere av våre kunder henvender seg til oss med spørsmål om den nye ordningen. Myndighetene har så vidt vi kan se lovet en løsning via Altinn innen nyttår der bedriftene kan få en oversikt over tolldeklarasjonene sine, og på den måten få grunnlag for å beregne import-momsen.

Blir det mye manuelt arbeid?

Problemet er bare at ikke alle varer som importeres skal momsbehandles på samme måte. Noen varer skal ha momsfritak og andre skal ha redusert momssats. Varer som har vært importert tidligere skal man ikke beregne moms av en gang til, mens det er et eget beregningsgrunnlag for varer som har vært bearbeidet i utlandet. Det samme gjelder egne varer som importeres av eieren til Norge. Varer som importeres midlertidig skal det ikke beregnes moms av i det hele tatt. I mange tilfeller finner man varer innenfor ulike kategoriene på samme tolldeklarasjon, og mange tolldeklarasjoner består av flere sider med ulike vareposter. Er det virkelig meningen at man skal sitte manuelt med disse og sortere mellom de ulike typetilfellene?

Prinsipp-rytteri?

I Finansdepartementets Skattelovavdeling har man tatt det prinsipielle standpunkt at det skal være den næringsdrivende som beregner import-momsen, på samme måte som de næringsdrivende også ellers selvdeklarerer avgifter og skatt. Departementet mener derfor det blir feil dersom tollmyndighetene gjennom deklareringssystemet TVINN beregner momsen.

Vi mener dette er prinsipp-rytteri av verste sort. Det er bestemt at tolldeklarasjonen fortsatt skal være det sentrale legitimasjonsdokumentet for fradragsføring av import-moms, og det finnes altså et datasystem som i dag regner ut import-moms på grunnlag av informasjonen som er gitt i denne deklarasjonen. Vi kan ikke skjønne hva det skal være godt for å sette importørene og deres regnskapsførere til å beregne og legge sammen dette mer eller mindre manuelt på bakgrunn av opplysninger i den samme deklarsjonen.

Selv om det er lov å håpe at myndighetene besinner seg, virker det for øyeblikket mest sannsynlig at ordningen blir gjennomført som planlagt. Det blir derfor viktig for alle importører å gjennomgå sine egne prosedyrer, slik at man er klar for å rapportere fra nyttår.

Vi holder gratis kurs om dette temaet hos PwC i Bjørvika 11. oktober.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye ...

Les artikkelen